B__Prirodni_ochrana_hradiste_na_konci_druheho_valu_prvni_obranne_linie.JPG