General_major_Phraya_Bijai_Janriddhi_so_siamskymi_a_francuzskimi_dostojnikmi_pocas_vycviku__1918.jpg