Stránka 1 z 2

Střední Skupina Vojsk ČSSR 1968-1991

PříspěvekNapsal: 22/10/2005, 15:30
od Pegeucko
Založení:
Střední skupina vojsk(SSV) -Centrálnaja Grupa Vojsk (CGV) byla vytvořena 24.10.1968 na základě smlouvy uzavřené 16.10.1968 mezi sovětskou a československou vládou. Prvním velitelem skupiny se stal generálporučík A.M. Majorov.
Důvodem vytvoření SSV se staly události v Československu v letech 1967-1968, které se skončily obsazením ČSSR vojsky pěti států – členů Varšavské smlouvy (operace "Dunaj").Jsou celkem notoricky známé,proto není nutno je rozebírat.

Přehled jednotek a obsazených území:
Armáda SSSR
Praha -7. gardová vzdušně-výsadková divize
Brno - 103. vzdušně-výsadková divize

Západní, Severní a Střední Čechy:
9. gardová tanková divize, 11. gardová tanková divize, 6., 14., 20. a 27. gardová motostřelecká divize, 35. motostřelecká divize (1. gardová tanková armáda, 20. tanková armáda GSVG)

Jihozápadní Slovensko, jižná Morava, jižné Čechy: 13. gardová tanková divize (JuGV)

Severní a středné Čechy:
11. gardová vševojsková armáda (tři divize včetně 18. gardové motostřelecké divize)

Východní Čechy, severovýchodní Slovensko, Morava:
31. tanková divize (38. vševojsková armáda Podkarpatského okruhu)

Slovensko :
15. gardová tanková divize, 30. gardová motostřelecká divize (28. vševojsková armáda Běloruského okruhu)

Jihozápadní Slovensko,Jižní Morava: 48. motostřelecká divize (Oděský okruh)

Armáda NDR-Severní a západní Čechy:
7. tanková divize, 20. motostřelecká divize, 12. pohraniční brigáda

Armáda PLR - Východní Čechy:
2. polská armáda (4 divize )

Armáda MLR - Jihozápadní Slovensko:
8. motostřelecká divize

Armáda BLR - Východní Slovensko, Praha:
12. motostřelecký pluk, 22. motostřelecký pluk

Vývoj:
Ještě před založením SSV v září 1968 vznikla otázka o budoucím rozmístění sovětské armády v ČSSR. Bylo zapotřebí zvolit a začít zařizovat místa dislokace budoucí SSV.
Staly se jimi vojenská výcviková střediska a základny, které se zachovaly ještě od dob z 2. sv. války a které se jen částečně využívala ČSLA. Pro štáb vojenské skupiny byla vybrána základna Milovice – Mladá, založená v roce 1904 a za války ji aktivně používal a rozšiřoval Wehrmachtem. V r. 1968 byla v Milovicích rozmístněna 13. tanková divize ČSLA a množství jednotlivých útvarů. Byl zde umístěn štáb SSV, 15. gardová tanková divize a některé jiné útvary. Na území vojenského prostoru se nacházelo vojenské letiště Boží Dar.
18. gardová motostřelecká divize se rozmístnila na teritoriu učebního střediska Mimoň (VVP Ralsko), které také existovalo z čas druhé světové války (na území cvičili vojáci E. Rommela). Na území vojenského výcvikového prostoru bylo Němci vybudováno a dále pak ČSLA rozšířeno vojenské letiště Hradčany.

31. tanková divize byla rozmístněna v okolí VVP a střelnice – Libava pocházející z doby 2. sv. války. Svoje vojska zde cvičil „tankový génius Říše“ H. Guderian. Střelnice pak využívala sovětská armáda ,která jí nadále zmodernizovala a „vylepšovala“.
48. motostřelecká divize se usídlila nedaleko Libavy, ve Vysokém Mýtě.
30. gardová motostřelecká divize se usídlila na území Slovenska nedaleko střelnice Lešť, která byla také využívána ČSLA. V areálu bylo vojenské letiště Sliač.

Největšími střelnicemi SSV byly střelnice Doupov (Hradiště) s rozlohou 33 tisíc ha v Západních Čechách a střelnice Libava (32,7 tisíc ha) na Moravě. Tyto střelnice byly vybaveny pro provádění polních cvičení s bojovou střelbou veškerých druhů pozemních vojsk a taktéž vojenského letectva. Uskutečnila se zde velká cvičení jako „Štít“, „Družba“ atd. Na střelnici Doupov cvičila hlavně 15. gardová tanková divize a 18. gardová motostřelecká divize, na Libavě – 31. tanková divize, 48. motostřelecká divize a 30. gardová motostřelecká divize. Dále byly ještě využívány střelnice Kežmarok na Slovensku, kde cvičili a prováděli bojové střelby veškeré útvary protivzdušné obrany SSV a slovenská střelnice Lešť, kde se taktéž uskutečnila velká polní cvičení.
Největšího rozmachu skupina dosáhla v 80. letech, v období mezi lety 1984-88, kdy byla SSV začleněna do Západního strategického směru, kterému velel N.V. Ogarkov.
SSV měla ve výbavě i 152-mm jaderné granáty a letecké jaderné pumy a rakety krátkého dosahu.

Rozpad a odsun:
První fáze začala 25.2.1988, když SSSR jednostranně začal provádět odsun raketových jednotek z NDR a ČSSR. Už na jaře roku 1988 se začala měnit vojenská doktrína SSSR z útočné na obrannou. V souvislosti s tím se předpokládalo značně snížit útočný potenciál SSV. Už v dubnu – květnu 1989 byly odsunuty 901. vzdušně-výsadkový prapor a 563. a 1257. ženijní prapor. Kromě toho na začátku roku 1989 18. gardová motostřelecká divize přišla o tankový pluk a 15. gardová tanková divize začlenila do své skladby dva tankové pluky a dva motostřelecké (původně 3 tankové a 1 motostřelecký). Veškerých 5 divizí ztratilo raketové oddíly, namísto nich byla vytvořena 442. raketová brigáda.
Další fáze začala po převratu v ČSSR 17.11.1989. Dne 26.2.1990 byla v Moskvě podepsána smlouva o úplném odsunu sovětských vojsk z ČSSR. Podle smlouvy odsun vojsk měl být vykonán v třech etapách:
1. etapa - 26.2. 1990 - 31.5. 1990
2. etapa - 1.6. 1990 - 31.12. 1990
3. etapa - 1.1. 1991 - 30.6. 1991
Odsun začal dnem podepsání smlouvy. První vlaková souprava vyrazila z Frenštátu pod Radhoštěm s technikou a vojáky 31. tankové divize. Během první etapy se byly odsunuty: 31. tanková divize, 48. motostřelecká divize, 185. a 442. raketová brigáda, část 131. smíšené letecké divize a další jednotlivé útvary.
Během druhé etapy – 15. gardová tanková divize, 211. dělostřelecká brigáda, 5. protiletadlová raketová brigáda, část 131. letecké divize,
Během třetí etapy – 18. gardová motostřelecká divize, 30. gardová motostřelecká divize a pozůstatky 131. letecké divize.

Poslední vlak odjel z Milovic 19.6.1991. Už 21.6.1991 překročil státní hranici SSSR. 27.6.1991 opustil ČSFR poslední velitel SSV - generálplukovník E.A. Vorobjov.
Střední skupina vojsk přestala existovat.


ObrázekObrázek

Ogarkov
Obrázek

PříspěvekNapsal: 22/10/2005, 15:33
od Pegeucko
Záměrně jsem vynechal letectvo. To je velmi podrobně rozebráno ZDE:
http://www.modely.cz/airshow/invaze68.htm

PříspěvekNapsal: 28/10/2005, 13:45
od michan
Dne 21.8.1968 nastal bezpečnostní problém,pro PVOS obranu ČSSR. Radary P35 a PRV11 zobrazovaly obsluhám neznámé skupinové cíle a NRZ 15( odpovídač svuj/cizí) je naštěstí pro Rusy identifikoval jako vlastní.
V inkriminovanou dobu byly v pohotovosti 1.stupně 4 letouny MiG 21 v Č.Budějovicích a Žatci. Ty však nikdy nedostaly příkaz ke startu,právě kvůli NRZ 15,který hlásil spřátelený kód Varšavské smlouvy.
Případný uder již jen zmíněné hotovosti by pro nálétávající letouny byl velmi neš'tastný a pro první vlnu přiletajícich letounů přímo tragický. Ty byly totiž navigováni zvenčí a o situaci v ČSSR měli velmi omezené informace. Úroveň dosahu tehdejších leteckých radarů byla velmi nízká, u MiG21 té doby okolo 5km.
Pohotovost 2.stupně vzlétala do 5minut a 3.stupně do 25minut.
Ignorování kódu systému NRZ 15(vzhledem k neohlášenosti nalétavajících svazů),by tedy znamenala pro let.síly Varš.smlouvy nepříjemné ztráty během několika prvních hodin.
Je jasné,že druhá vlna letounů VS by si již s tímto poradila a vyřadila by letectvo ČSSR z činnosti.
První vlna však nikoliv,protože ta neměla za úkol provést letecký úder proti letištím ČSLA. Případný útok na přilétavající svazy by pak měl navíc silný politický dopad.

PříspěvekNapsal: 29/6/2006, 08:46
od Pegeucko

PříspěvekNapsal: 29/6/2006, 13:57
od Dzin
Jen bych upřesnil sestavu okupačních vojsk v rámci operace Dunaj. K 20.8.1968:

Hlavní velitelství Sever

Severní front
1. gardová tanková armáda
9. tanková divize -jihozápadní Čechy
11. gardová tanková divize -severozápadní Čechy
11. motostřelecká divize (východoněmecká) -záloha na východoněmeckém území
20 tanková divize -jižní Čechy
27. gardová motostřelecká divize -Plzeň a okolí
20. gardová armáda
6. gardová motostřelecká divize -Praha a okolí
7. tanková divize (východoněmecká) -záloha na východoněmeckém území
14. gardová motostřelecká divize -severní Čechy
20. gardová motostřelecká divize -jižní Čechy
35. motostřelecká divize -severní a střední Čechy
90. gardová tanková divize -záloha na východoněmeckém území
4. letecká armáda

Karpatský front
2 armáda (polská)
4. motostřelecká divize -střední a východní Čechy
5. tanková divize -záloha na polském území
6. výsadková divize -záloha na polském území
10. tanková divize -východní Čechy a severozápadní Morava
11. tanková divize -severovýchodní Čechy
11. gardová armáda
1. gardová motostřelecká divize -záloha na východoněmeckém území
15. gardová tanková divize -severovýchodní Čechy
18. gardová motostřelecká divize -severní a střední Čechy
35. motostřelecká divize
38. armáda
24. motostřelecká divize -střední Morava
30. gardová motostřelecká divize -střední a východní Slovensko
31. tanková divize -severovýchodní Morava
128. motostřelecká divize -moravsko-slovenské pomezí
9. letecká armáda

Armádní skupina Jih
8. motostřelecká divize (maďarská) -jižní Slovensko
13. gardová tanková divize -jižní Morava
254. motostřelecká divize -západní a střední Slovensko
48. motostřelecká divize -jižní Morava a západní Slovensko
93. gardová střelecká divize -záloha na maďarském území
36. letecká armáda

Výsadková skupina
7. gardová výsadková divize -Praha
103. gardová výsadková divize -Brno, vojenská letiště na Moravě a Slovensku

Je to dle knihy Okupace Československa, bratrská agrese. Jiří Fidler.

PříspěvekNapsal: 19/8/2007, 18:18
od Foxbat
http://www.kukaj.sk/videa/1970/2021-Aug ... j-svetovej

Možno to niekto ešte nevidel ale veľmi dobrý dokument PRAHA 1968

Zabezpečení operace "Dunaj"

PříspěvekNapsal: 12/4/2009, 17:44
od autor
Málo se uvádějí další síly a prostředky, které se intervence vojsk VS v srpnu 1968 do Československa, rovněž účastnily. Kromě uvedených se jednalo o následující:
- z Moskevského VO: 1 samostatný smíšený letecký pluk
- z dopravního letectva VVS SSSR: 5 vojenských dopravních leteckých divizí
- z KGB SSSR: 3 samostatné spojovací pluky, 8 samostatných spoj. pr
- GŠ OS SSSR: 1 brigáda SPECNAZ
- MO SSSR: 1 spoj.brigáda, 1 samspojp, 8 samspojpr
- OS SSSR: 1 železniční brigáda
- Ministerstvo ochrany veřejného pořádku SSSR: 12 oddílů vnitřní ochrany
(jejich úkolem bylo mimo jiné chytání voj. zběhů a po jednání polních soudů jejich popravy)
- uvedená 12. pohraniční brigáda (NDR) byla připravena k zaujetí ochrany česko-západoměmecké hranice, kdyby selhala naše Pohraniční stráž

autor

PříspěvekNapsal: 14/4/2009, 11:41
od Zdeněk
jejich úkolem bylo mimo jiné chytání voj. zběhů a po jednání polních soudů jejich popravy


Nějaké popravy na našem území se konaly?

PříspěvekNapsal: 14/4/2009, 14:08
od Pátrač
Myslím si že ne. Tyto oddíly podle mého názoru plnily tyto úkoly pouze v případě vojenského konfliktu.

PříspěvekNapsal: 14/4/2009, 14:22
od Mantra
Proč myslíš že to nemohli dělat i v míru?

Hodně krát jsem slyšel jak byli sovětští vojáci naháněni po okolních polích a vesnicích, když se jim nelíbila služba třeba na Libavé.
A o nevybíravém zacházení s těmito vojáky ani nemluvě.

PříspěvekNapsal: 14/4/2009, 15:14
od Tunac
Nevíš něco o příslušnícich BLR v Brně? Měli obsadit poštu v Kr. Poli (Kénik). Už 22.8. se říkalo, že to nejsou rusové, ale Bulhaři.

PříspěvekNapsal: 14/4/2009, 17:42
od Pátrač
Mantra - Je něco jiného nevybíravé chování se k vojákům a něco jiného je vojáky zabíjet. Ani ruská prokuratura pokud mám nějaké malé povědomí nemohla zřídit polní soud v mírové době.

rabo - pokud se tu objevíš, co si o tom myslíš?

PříspěvekNapsal: 14/4/2009, 19:54
od RAYTHEON
to Pátrač

Je to samozřejmě neověřené, neověřitelné a v podstatě zpráva tiskové agentury JPP ale v Turnově v bývalých telegrafních kasárnách (sloužil tam i kpt. O. Jaroš), která byla zabrána internacionální pomocí, prý několik poprav proběhlo. Kasárna jsou ze tří stran obložena vilami (do jedné z nich jsem jezdil na prázdniny) a hluk výstřelů byl slyšitelný. Osobně se domnívám, že provinilce si na případnou exekuci odvezli na území CCCP už z praktických důvodů, např. jak naložit s ostatky delikventa, nicméně fámy obíhaly čiperně. Určitě v řadách okupačních vojsk došlo k trestným činům, na které existoval hrdelní trest, stačí si jen porovnat počet vražd na počet obyvatel, k tomu za ta dlouhá léta okupace několikrát dojít muselo. Takže soudím, že polní soud klidně mohl proběhnout na našem území, nicméně výkon trestu byl asi realisován v domácích podmínkách. Toť můj nepodložený a nedoložitelný názor.

PříspěvekNapsal: 14/4/2009, 21:31
od Pátrač
Střelba v sovětských kasárnách se dá vysvětlit mnoha jinmi důvody. Na druhou stranu co my víme. Já osobně jsem přesvědčen, že je to nesmysl ale nemám jak to doložit. Myslet znamená ....vědět.

Navíc opravdu nevím proč by na to měl být zřízen polní soud, což je i v šílených sovětských podmínkách válečná instituce. Fakt nevím.

PříspěvekNapsal: 15/4/2009, 07:50
od Zdeněk
Pověstí okolo poprav vojáků a nejen jich jsou mraky, ale nikdy jsem nenarazil na cokoli hodnověrného (a rozhodně nesouhlasím s tím, že je to nedoložitelné). Trest smrti padl nad zběhem, který nejprve zabil při útěku dva vojáky a potom manžele v rodinném domku. Příbuzní obětí byli přítomni soudu, (asi proběhl podle vojenských pravidel, ale polní soud je ještě něco jiného) a trest byl vykonán v SSSR. O dalších nevím, ale pokud takové rozsudky padly, bylo jich málo a za závažnější přečiny, než za samotné zběhnutí - žádná ČEKA nebo NKDV .
Obecně mohu říci, že Sověti měli hodně přísná pravidla (třeba polský voják dostal za pětinásobnou vraždu v Jičíně 15 let, po 12 byl propuštěn), ale spousta důstojníků se přečiny vojáků snažila tutlat. A ohledně počtu vražd na počet obyvatel - vyjma zastřelené přímo v srpnu vím o třech doložených. Dále o 17 znásilněních (těch bylo ovšem pravděpodobně mnohem více) a typickým deliktem sovětských vojáků byly vloupačky do chat. Troufám si tvrdit, že tvrdý přístup poměrně fungoval a že stejný počet okupačních vojáků jakéhokoli jiného národa by na tom byl srovnatelně.
Také jsme našli policistu, který několikrát asistoval Sovětům při zásahu na zběhy. Zátahy prováděly buď velké oddíly, které obkličovaly celé pásy krajiny, nebo naopak malé skupinky. Jednoho zátahu na dva zběhy se samopaly se účastnil on, kolega psovod a 8 sovětských parašutistů (komentoval to slovy - všude tma, dva šílenci někde v lese přede mnou, osm šílenců za mnou, považoval jsem se za odepsaného).
Jestli nějaké "kárné" oddíly fungovali přímo v srpnu 68, nevím. Vyloučené to není a těžko říci, jaké mohli mít pravomoci a příkazy. Svědectví sovětských vojáků z té doby každopadně nic takového nepotvrzují. Ale popravy jako norma podle mne neprobíhaly. A nezlob se, ale "prý několik poprav proběhlo" je doklad do koše.[I]

PříspěvekNapsal: 15/4/2009, 11:23
od Pátrač
Zdeněk - to co jsi napsal zn vysoce pravděpodobně. Oni jsou v tomto směru - či doufám že byli a dnes už nejsou - poměrně divocí ale v mírové době i u nich zcela jistě panovala nějaká normální pravidla. Jinak doložitelné je všechno pokud se dostaneš ke zdrojům a to se za mého života nestane.

Možná by to chtělo abys o tom zpracoval něco víc než jen tuto informaci.

Operace Dunaj

PříspěvekNapsal: 15/4/2009, 14:56
od autor
Přátelé,
je nutné rozlišovat období operace "Dunaj" a období pobytu Střední supiny SV v ČSSR.
Doplněk, který jsem uvedl se týkal právě pouze operace "Dunaj", kdy zúčastněná vojska byla prakticky ve válečném stavu, s ostrými náboji, polní poštou, platnosti válečných norem, atd.
Bohužel i existenci polních soudů. Podle vyprávění očitého svědka těchto událostí bylo v srpnu a září 1968 zastřeleno několik desítek vojenských zběhů. V drtivé většině se jednalo o příslušníky pobaltských národů, ale byli mezi nima i Ukrajinci, Rusové, Čečenci, kavkazské národností.
Pro pobyt Střední skupiny sovětských vojsk v ČSSR sanmozřejmě platily už normy mírové. I když některé tresty v Sovětské armádě byly i v této době dosti drastické. Součásti sov. vojsk na našem území nebyly ani žádné výše uvedené speciální oddíly.
Tím bychom snad mohli diskusi uzavřít.

autor

PříspěvekNapsal: 15/4/2009, 16:54
od Pátrač
Jistě, toto rezimé říká hodně. Každopádně děkujeme za zajímavý podnět. Zdá se kolego autore, že Tvé zkušenosti a osobní znalosti jsou v rozsahu který v některých směrech je pro nás ostatní nedostupný. Pouvažuj čím bys mohl Palbu obohatit. Myslím tím nějakou prací, třeba o těchto událostech. Normálně bych Ti to navrhl cestou PM ale doufám, že mě někdo podpoří a pomůže mi přesvědčit Tě.

Zkusíš to?

PříspěvekNapsal: 15/4/2009, 17:25
od reddog
Vzhledem k tomu že v CA bylo vcelku časté že důstojník zabil v opilosti nebo afektu někoho z mužstva.Je tedy možné že k popravám došlo.
Připsaly to na účet obětí ve službě.

PříspěvekNapsal: 16/4/2009, 16:04
od Zdeněk
Podle vyprávění očitého svědka těchto událostí bylo v srpnu a září 1968 zastřeleno několik desítek vojenských zběhů. V drtivé většině se jednalo o příslušníky pobaltských národů, ale byli mezi nima i Ukrajinci, Rusové, Čečenci, kavkazské národností.


Prošel jsem několik stránek na netu, českém i ruském. SA ztratila od srpna do září68 celkem 96 vojáků, (na tomto čísle se většinou shodují, odvolávají se na ruské statistiky, české zdroje z roku 2001 a 2003 a také zprávy STASI). Z toho jich 9-11 (zde se čísla různí) zabili Češi nebo Slováci, zbytek zahynul jinak, převážně v důsledku silničních a dopravních nehod, je tam několik nehod se střelivem a pár sebevražd.
U Lotyšů ani Litevců (kteří jsou na zločiny sovětské doby zvlášť citliví) jsem nikdy nenarazil na to, že by Rusům předhazovali popravy (ani podezření na popravy) vojáků své národnosti při operaci Dunaj.
Nikdy jsem nenarazil na žádnou ruskou organizaci, která by se o popravách ruských vojáků zmiňovala ve studii, článku či alespoň protestu. O popravách se nezmiňují ani sovětští exvojáci z Československa na asi třech fórech, na které občas chodím (mnozí rok 68 ještě zažili už službě)
Proto považuji popravy desítek vojáků za nesmysl. Stejně tak "vcelku časté zabití vojáka opilým důstojníkem" podle mne normou být nemohlo. Jestli máte, Autore a Reddogu, nějaké konkrétní zdroje o kterých nevím, budu opravdu vděčný, když mi je sdělíte a názor si poupravím.

Mimochodem, také jsme mluvil s očitým svědkem, který tvrdil, že tak jednou do měsíce vyváželi Sověti náklaďák plný provinilců a stříleli je v lese za Mýtem.

http://zhurnal.lib.ru/a/anchukow_s_w/po ... iros.shtml
http://www.dunay1968.ru/died.html