Stránka 1 z 1

Pearl Harbor - 1.část, úvod

PříspěvekNapsal: 29/12/2005, 16:07
od Nelson
V průběhu listopadu 1941 se v zálivu Hitokappu na Kurilském ostrově Irutup začalo shromažďovat na tu dobu obrovské loďstvo. Jednotlivá plavidla opouštěla své základny tak aby nejpozději 22.11. byla na místě. Všechno toto se dělo na základě rozkazu X admirála Isoroku Jamamota z 5.11.1941. Tento přísně tajný dokument byl shrnutím celého plánu na němž admirál a jeho spolupracovníci dřeli již více než rok.

Přitom ještě 3.11. nebylo jisté zda celá operace vůbec proběhne. Admirál Jamamoto toho dne prostřednictvím námořního kapitána Kurošimy předložil kompletní plán generálnímu štábu a zdůraznil proč trvá na jeho provedení a zároveň varoval před eventualitou případného nepřijetí.
Nejvyšší námořní důstojníci dokumenty podrobně prostudovali a od Kurošimy si ještě vyžádali doplnění některých detailů. Kapitán, jako jeden z hlavních architektů celého plánu jim po několik dalších hodin vše podrobně vysvětloval a zdůvodňoval. Přesto však nedokázal vyvrátit jejich názor, že lodě jež byly požadovány pro útok budou chybět v operacích naplánovaných v jižním Tichomoří.
Po několika hodinách se Kurošima telefonicky spojil s Jamamotem aby jej seznámil s prozatímními výsledky. Když se vrátil do jednacího sálu, byl podle svědků bledý a jen s obtížemi nalézal slova jimiž by vyjádřil admirálovo prohlášení. Jamamoto jeho prostřednictvím oznámil, že nebude-li jeho plán přijat tak jak je vypracován, bude nucen oznámit společně s celým svým štábem rezignaci na všechny funkce.
Kurošima byl okamžitě odveden do kanceláře zástupce náčelníka generálního štábu námořnictva viceadmirála Itóa. Ten se okamžitě spojil s náčelníkem štábu admirality admirálem Naganem a seznámil jej s nejnovějším vývojem situace. Nagano si vyžádal krátký čas na přemýšlení a o půl hodiny později vyjádřil Jamamotovu plánu plnou podporu.

Tak byl 5.11. císařským hlavním stanem vydán operační rozkaz č.1, na jehož základě vznikl ještě téhož dne již zmíněný Jamamotův rozkaz X.
Z japonského námořnictva bylo vyčleněno 6 letadlových (Akagi, Kaga, Hirjú, Sorjú, Šókaku a Zuikaku) a 2 bitevní lodě (Hiei a Kirišima), 2 těžké (Tone a Chikuma) a lehký křižník (Abukuma). Dále 11 torpédoborců. 27 ponorek (ty vypluly z Kure přímo k Havaji) a 8 tankerů. Celé této síle velel viceadmirál Čuiči Nagumo, leteckou skupinu měli na starosti dva pravděpodobně největší japonští odborníci na námořní letectvo kapitáni Minoru Genda a Micuo Fučida. Na palubách bylo připraveno celkem 353 letadel (143 B5N, 131 D3A a 79 A6M) určených pro samotný útok a dalších 54 Reisenů vzdušné ochrany svazu.
Problémy však byly s výzbrojí bombardérů. Pro střemhlavé stroje nebyla vhodná munice dostatečné ráže. Nejtěžší pumy pro Val měly pouze 250 kg a to bylo málo na vážné poškození bitevní lodě. Proto byly těmto letounům jako cíle určena letiště, sklady PHM, letadlové lodě a pl. dělostřelectvo. Stejně vážný problém však byla munice i pro Kate. Pro potřeby horizontálního bombardování měli Japonci nejtěžší pumy o váze 500 kg, které navíc nebyly vhodné proti pancéřovaným cílům. Pomohla až improvizace. Specialisté námořního arzenálu v Jokosuce vzali standardní lodní protipancéřový granát ráže 406mm, doplnili ho aerodynamickým zakončením zadní části, přidali čtyři stabilizátory a výsledkem byla protipancéřová puma o váze 800 kg. Někdy se uvádí, že byly pro tento účel použity vyřazené granáty ráže 356mm, jejichž pláště dovezli Japonci jako šrot a prý to Američané poznali podle přinýtovaných štítků. Osobně si nedovedu představit, že by Japonci bezdůvodně schovávali odpad minimálně rok, aby jej potom mohli použít při této rychlé improvizaci. A navíc kdo jste viděli dělostřelecký granát na němž je přinýtovaný štítek s údaji o munici?? Největším problémem byla torpéda. Japonské námořnictvo vyzkoušelo několik typů nůžek na stříhání protitorpédových sítí (nic se však neosvědčilo a tak bylo navrženo aby část B5N svými torpédy tyto sítě zničila a potom teprve zaútočí zbylé stroje), nakonec se ukázalo že je Američané nepoužívají kvůli omezení pohybu po základně. Druhou věcí kterou bylo nutné vyřešit byl fakt, že při běžném shozu torpédo většinou rotovalo a navíc se v prvním okamžiku ponořilo mnohem hlouběji než bylo nastaveno. Proto byly přidány malé stabilizátory na příď a zvětšeny i ty zadní. Oba doplňky byly dřevěné a oddělily se po dopadu torpéda do vody. Nebyly to plováky, jak se někdy uvádí, jejich úkolem bylo pouze podélně a příčně stabilizovat torpédo po shozu a zabránit jeho přílišnému ponoření a zarytí do dna mělkého přístavu.
Neméně důležitá role byla v japonském plánu přisouzena miniponorkám. Již 18.11 opustilo námořní základnu v Kure 27 velkých ponorek. 5 z nich neslo miniponorku typu A. Ty měly být vypuštěny večer před útokem, proniknout do Pearl Harboru a v době mezi prvním a druhým náletem zaútočit na zakotvené lodě torpédy (každá měla dvě ráže 450mm).

Co proti tomu mohli postavit Američané?
Zdánlivě mohutné síly. USNavy byla rozčleněna na tři samostatné skupiny – Atlantickou, Pacifickou a Asijskou flotilu. Pacifické loďstvo bylo nejsilnější i přes to, že počátkem roku 1941 byla asi pětina jeho stavu odvelena do Atlantiku. Loďstvo bylo nahrubo rozděleno na bitevní a půzkumné síly a jeho základnou byl Pearl Harbor na havajském ostrově Oahu. 7.12.1941, tedy v den útoku zde kotvilo 6 bitevních lodí, cvičná dělostřelecká (bývalá bitevní)loď Utah, 8 křižníků, 21 torpédoborců a několik desítek lehkých a pomocných plavidel. Všechny letadlové lodě s doprovodem byly v osudné době na moři. Celý svaz disponoval desítkami těžkých protiletadlových děl a stovkami lehkých děl a kulometů. Velitelem této flotily byl admirál Husband Kimmel.
Námořnictvo mělo k dispozici několik desítek letounů jak svých, tak i patřících USMC. Šlo hlavně o létající čluny Catalina, střemhlavé Dauntlesy, několik stíhaček a průzkumných hydroplánů.

Obranu samotného ostrova a tedy i přístavu se zakotvenou flotilou měla na starosti armáda. Pro tento účel bylo na Oahu téměř 43000 vojáků a důstojníků pod velením generálporučíka Waltera Shorta. Jeho podřízení však považovali přidělení na Havaj spíše za stálou dovolenou a podle toho také vypadal výcvik a vybavení. Jednotkám chyběly tanky, těžká polní děla, baterie pobřežního dělostřelectva, desítky těžkých a lehkých protiletadlových děl a asi dvě stovky těžkých kulometů. Místo 23 mil.$ požadovaných na modernizaci letišť a vybudování palebných postavení dělostřelectva dostalo velení jen 350 tisíc.
Ani letectvo nebylo v ideálním stavu. Chyběla dálková průzkumná letadla, nedostatečný počet pilotů nebyl schopen hlídkovat 24 hodin denně a byly problémy s dodávkami náhradních dílů. Stíhací jednotky byly vybaveny letouny P-36A Hawk a P-40B/C Tomahawk, zatímco bombardovací a průzkumné letectvo používalo kromě pár strojů B-17D hlavně několik desítek zastaralých B-18.
Obranu ostrova doplňovalo 5 armádních radiolokačních stanic pokrývajících celou oblast kolem Oahu. Byla to však nově nainstalovaná zařízení a 4 z nich neměla dokončenou montáž anténního systému. Poslední z nich na severním výběžku Kahuku Point na útesu Opana pracovala pouze několik hodin denně a používala se hlavně pro výcvik obsluh.


V souladu s plánem vyplulo celé loďstvo z Hitokappu a zamířilo po určené trase k východu. Základní instrukce pro přesun zněla: Utajení má absolutní prioritu. Bude li loďstvo objeveno tři dny před útokem bez možnosti zabránit tomu, vrátí se hned zpět, při objevení dva dny před dnem X, je rozhodnutí na Nagumovi, v ostatních případech útok proběhne podle plánu. Při setkání s jakýmkoliv plavidlem má být toto zničeno. Pokud dojde k úspěšnému zakončení jednání, bude operace okamžitě zrušena, bez ohledu na datum. Svaz proplouval oblastmi jimiž nevedly prakticky žádné námořní komunikace a navíc větší část cesty zde vládlo velmi špatné počasí, hustá mlha a zimní bouře.

Konečné rozhodnutí o zahájení války padlo 1.12.1941. Všechna další jednání ve Washingtonu byla od tohoto momentu již jen zastíracím manévrem. O den později zaslal Jamamoto Nagumovi smluvený kód „Zahajte výstup na horu Niitaka“. Jako termín útoku byla určena neděle 7. prosince 08.00 ráno (havajského času). 3.12. se utišil vítr, což umožnilo natankování paliva a celá skupina změnila kurz k jihovýchodu.
Jediné čím se Nagumo se svým štábem znepokojovali byla možnost, že Pacifické loďstvo na poslední chvíli odpluje na výcvik. Dostávali sice pravidelné informace od japonského konzula v Honolulu, nikdo ale nemohl zaručit že Američané například v pátek 5.12. neodplují do výcvikového prostoru u ostrova Maui.

Poslední den před útokem byly posádky seznámeny s přesným úkolem operace a piloti se poprvé dostali k velkým plastickým modelům ostrova a základny. Zároveň dostali instrukce na jaké konkrétní cíle se má kdo zaměřit. Podle posledních zpráv rozvědky byly navíc upřesněny počty a pozice nepřátelských lodí. Večer se svaz dostal do vzdálenosti asi 400 mil (přibližně 740 km) severně od Oahu. Na stožár Akagi byl vyvěšen signál: Vzestup a pád říše závisí na této bitvě. Nechť každý koná svou povinnost s největším úsilím“. Byla to kopie posledního rozkazu admirála Nelsona z bitvy u Trafalgaru. Na vrcholku stožáru vlajkové lodě se objevila vlajka pod níž vedl admirál Togo japonskou flotilu do bitvy u Cušimy.
Loďstvo otočilo k jihu, zvýšilo rychlost na 26 uzlů a 7.12. v 05.00 katapultovaly Tone a Chikuma dva hydroplány k průzkumu základny. V 05.30 se svaz dostal do vzdálenosti 275 mil (asi 510 km) od Oahu a Nagumo dal pokyn ke startu první útočné vlny.[hr]
Další díly série:
Pearl Harbor - 1.část, úvod
Pearl Harbor - 2.část, miniponorky a útok na letiště
Pearl Harbor - 3.část, hlavní úder
Pearl Harbor - 4.část, výsledky a vyšetřování.
Pearl Harbor - 5.část, co mohli Američané vědět

Obrázek
Pearl Harbor od severu. Uprostřed Fordův ostrov s námořní leteckou základnou, vlevo nahoře ponorková základna a loděnice
Obrázek
Pohled od jihu. Dole doky a loděnice válečného námořnictva. Úplně dole část palivových nádrží.
Obrázek
Pohled přibližně od západu. Uprostřed loděnice, palivové nádrže a letiště Hickam. Vpravo nahoře (jak je ten opar) leží Honolulu.

PříspěvekNapsal: 29/12/2005, 18:39
od YAMATO
Říkal jsem si, kdy se do tohoto pustíš. Výborně!

PříspěvekNapsal: 29/12/2005, 20:02
od Nelson
Abych se přiznal, tak jsem chtěl začít v půlce 1940 když to začali plánovat.
Pak jsem se do toho tak zamotal, že jsem ten začátek raději useknul a časem z toho asi bude samostatný článek.

PříspěvekNapsal: 29/12/2005, 20:29
od michan
Pane, to je ono, to nemá chybu to fakt umíte. Čekal jsem na ta torpéda i to jste popsal skvěle. Dodám jen, že pod vedením kapitána Fučidy piloti cvičili a vylepšovali ponor torpéd v jedné zátoce asi 14 dní. Původní bez úprav se jim moc potápěla a hrozilo, že budou narážet v Pearlu Harbour do dna a podplavávat nenaložené lodě. Těším se na další.

PříspěvekNapsal: 10/2/2009, 18:02
od kacermiroslav
Složení Císařského japonského námořnictva v době útoku na Pearl Harbor

Námořní generální štáb —Admirál Osami Nagano

· Kombinovaná flotila
o Admiral Isoroku Yamamoto

· První letecká flotila
o Viceadmiral Chuichi Nagumo· 1. letecká divize (letadlové lodě)
o Viceadmiral Nagumo

· Akagi (vlajková)—Kapitán Kiichi Hasegawa
o Letecký důstojník— velitel Masuda Shogo

§ VTB Vedoucí— velitel Fuchida Mitsuo
§ 1.letka (5x B5N2 "Kate")— velitel Fuchida
§ 2.letka (5x B5N)-poručík Goro Iwasaki
§ 3.letka (5x B5N)-poručík Izumi Furukawa

§ VT Vedoucí — velitel Murata Shigeharu
§ 1.letka (3x B5N)-poručík Shigehara
§ 2.letka (3x B5N)
§ 3.letka (3x B5N)-poručík Asao Negishi
§ 4.letka (3x B5N)

§ VB Vedoucí —poručík Takehiko Chihaya
§ 21.letka (3x D3A1 "Val")—poručík Chihaya
§ 22.letka (3x D3A) (1x letadlo zničeno)
§ 23.letka (3x D3A) (1x letadlo zničeno)
§ 25.letka (3x D3A)-poručík Zenji Abe
§ 26.letka (3x D3A) (2x letadla zničena)
§ 27.letka (3x D3A)

§ VF Vedoucí —velitel Shigeru Itaya
§ 1. FCU vlna 1 (9x A6M2 "Zeke")—velitel Itaya (1x letadlo zničeno)
§ 1. FCU vlna 2 (9x A6M)—poručík Saburo Shindo
§ CAP (9 xA6M)


· Kaga—Kapitán Okada Jisaku
o Letecký důstojník—velitel Sata Naohito

§ VTB Vedoucí -velitel Kakuichi Hashiguchi
§ 1.letka (5x B5N)—poručík Hashiguchi
§ 2.letka (5x B5N)- poručík Hideo Maki
§ 3.letka (5x B5N)- poručík Yoshitaka Mikami

§ VT Vedoucí —velitel Kazuyoshi Kitajima
§ 1.letka (3x B5N)— poručík Kitajima (1x letadlo zničeno)
§ 2.letka (3x B5N) (1x letadlo zničeno)
§ 3.letka (3x B5N)- poručík Mimori Suzuki (zahynul při akci) (2x letadla zničena)
§ 4.letka (3xB5N) (1x letadlo zničeno)

§ VB Vedoucí— poručík Saburo Makino (zahynul při akci)
§ 21.letka (3x D3A)— poručík t Makino (1x letadlo zničeno)
§ 22.letka (3x D3A)
§ 23.letka (3x D3A) (1x letadlo zničeno)
§ 24.letka (3x D3A)- poručík Shoichi Ogawa (2x letadla zničena)
§ 25.letka (3x D3A)
§ 26.letka (3x D3A)
§ 27.letka (3x D3A)- poručík Shoichi Ibuki (1x letadlo zničeno)
§ 28.letka (3x D3A) (1x letadlo zničeno)
§ 29.letka (3x D3A)

§ VF Velitel—poručík Yoshio Shiga
§ 2. FCU vlna 1 (9x A6M)— poručík Shiga
§ 2. FCU vlna 2 (9x A6M)— poručík Yaushi Nikaido (2x letadla zničena)
§ CAP (9x A6M)

o 7. divize torpédoborců (Midway úderná jednotka)
§ Ushio (třída Fubuki)
§ Sazanami (třída Fubuki)· 2. letecká divize (letadlové lodě)
o Rearadmirál Yamaguchi Tamon
o Soryu—Kapitán Yanagimoto Ryusaku
o Letecký důstojník—velitel Kusumoto Ikuto

§ VTB Velitel—poručík Heijiro Abe
§ 1.letka (5x B5N)— poručík Abe
§ 2.letka (5x B5N)- poručík Sadao Yamamoto

§ VT Velitel— poručík Tsuyoshi Nagai
§ 1.letka (2x B5N)— poručík Nagai
§ 2.letka (2x B5N)
§ 3.letka (2x B5N)- poručík Tatsumi Nakajima
§ 4.letka (2x B5N)

§ VB Velitel —velitel Egusa Takeshige
§ 21.letka (3x D3A)— poručík Egusa (1x letadlo zničeno)
§ 22.letka (3x D3A)
§ 23.letka (3x D3A)
§ 24.letka (3x D3A)- poručík t Masatake Ikeda
§ 25.letka (3x D3A)
§ 26.letka (3x D3A) (1x letadlo zničeno)

§ VF- Velitel —poručík Masaji Suganami
§ 3.FCU vlna 1 (9x A6M)— poručík Suganami
§ 3.FCU vlna 2 (9x A6M)— poručík Fusata Iida (zahynul při akci) (3x letadla zničena)
§ CAP (9x A6M)


· Hiryu—Kapitán Kaku Tomeo
o Letecký důstojník—velitel Amagai Takahisa

§ VTB Velitel—velitel Tadashi Kosumi
§ 1.letka (5x B5N)—velitel Kosumi
§ 2.letka (5x B5N2 "Kate")-poručík Toshio Hashimoto

§ VT velitel—poručík Heita Matsumura
§ 1.letka (2x B5N)—poručík Matsumura
§ 2.letka (2x B5N)
§ 3.letka (2x B5N)-poručík Hiroharu Sumino
§ 4.letka (2x B5N)

§ VB Velitel—poručík Michio Kobayashi
§ 21.letka (2x D3A)—poručík Kobayashi
§ 22.letka (3x D3A) (1x letadlo zničeno)
§ 23.letka (3x D3A)
§ 24.letka (3x D3A)- poručík Shun Nakagawa
§ 25.letka (3x D3A)
§ 26.letka (3x D3A) (1x letadlo zničeno)

§ VF Velitel— poručík Okajima
§ 4. FCU vlna 1 (6x A6M)— poručík Kiyokima Okajima
§ 4. FCU vlna 2 (9x A6M)— poručík Sumio Nono (1x letadlo zničeno)
§ CAP (9x A6M)


· 5.letecká divize (letadlové lodě)
o Rearadmirál Hara Chuichi
o Shokaku (třída Shōkaku)—kapitán Jojima Takatsugu
o Letecký důstojník—velitel Wada Tetsujiro

§ VTB Velitel—poručík Tatsuo Ichihara
§ 1.letka (9x B5N)— poručík Ichihara
§ 2.letka (9x B5N)- poručík Tsutomu Hagiwara
§ 3.letka (9x B5N)- poručík Yoshiaki Ikuin

§ VB Velitel —velitel Takahashi Kakuichi
§ 1.letka (9x D3A)—LCDR Takahashi
§ 2.letka (9x D3A)- poručík Masao Yamaguchi (1x letadlo zničeno)
§ 3.letka (9x D3A)- poručík Hisayoshi Fujita

§ VF Velitel —Lieutenant Tadashi Kaneko
§ 5. FCU vlna 1 (6xA6M)—poručík Kaneko
§ CAP (9xA6M)

o Zuikaku (Shōkaku-class)—Kapitán Yokokawa Ichibei
o Letecký důstojník—velitel Shimoda Hisao

§ VTB Velitel —velitel Shigekazu Shimazaki
§ 1.letka (9x B5N)— poručík Shimazaki
§ 2.letka (9x B5N)- poručík Takemi Iwami
§ 3.letka (9x B5N)- poručík Yoshiaki Tsubota

§ VB Velitel —velitel Sakamoto Akira
§ 1.letka (9x D3A)— poručík Akira Sakamoto
§ 2.letka (9x D3A)- poručík Tomatsu Ema
§ 3.letka (9x D3A) poručík C. Hayashi

§ VF Velitel — poručík Masao Sato
§ 6.FCU vlna 1 (6x A6M)— poručík Sato
§ CAP (9x A6M)


· DD Akigumo (torpédoborec třída Yugumo)


· 3.bitevní divize (bitevní křižníky)
o Viceadmiral Mikawa Gunichi
§ Hiei
§ Kirishima

· 8.divize křižníků (těžké křižníky)
o Rearadmiral Abe Hiroaki
§ Tone
§ Chikuma

· 1.divize torpédoborců
o Rearadmiral Omori Sentaro
§ CL Abukuma (lehký křižník třídy Nagara)

· 17.divize torpédoborců
o Urakaze (Kagero-class)
o Isokaze (Kagero-class)
o Tanikaze (Kagero-class)
o Hamakaze (Kagero-class)

· 18.divize torpédoborců
o Kagero (třída Kagero)
o Shiranuhi (třída Kagero)
o Arare (třída Asashio)
o Kasumi (třída Asashio)

· Midway destrukční jednotka (torpédoborce)
o Kapitán Ohishi Kaname
§ DD Akebono (třída Fubuki)
§ DD Ushio (třída Fubuki)

· 2.ponorková divize
o Kapitán Imaizumi Kijiro
§ I-19 (I-15-třída -Typ B1)
§ I-21 (I-15-třída -Typ B1)
§ I-23 (I-15-třída -Typ B1)

· 1.zásobovací oddíl
o AO Kyokuto Maru (obchodní loď, tanker)
o AO Kenyo Maru (obchodní loď, tanker)
o AO Kokuyo Maru (obchodní loď, tanker)
o AO Shinkiku Maru (obchodní loď, tanker)
o AO Akebono Maru (obchodní loď, tanker)

· 2.zásobovací oddíl
o AO Toho Maru (obchodní loď, tanker)
o AO Toei Maru (obchodní loď, tanker)
o AO Nippon Maru (obchodní loď, tanker)· 6.flotila
o Viceadmiral Shimizu Mitsumi

§ 1.ponorková eskadra
§ Rearadmiral Sato Tsutomu
§ I-9 (I-9-třída - Typ A1)
§ I-15 (I-15 třída -Typ B1)
§ I-17 (I-15 třída -Typ B1)
§ I-25 (I-15 třída -Typ B1)

§ 2.ponorková eskadra
§ Rearadmiral Yamazaki Shigeaki
§ I-7 (I-7 class/Type J3)
§ I-1 (I-1 class/Type J1)
§ I-2 (I-1 class/Type J1)
§ I-3 (I-1 class/Type J1)
§ I-4 (I-1 class/Type J1)
§ I-5 (I-5 class/Type J1M)
§ I-6 (I-6 class/Type J2)

§ 3.ponorková eskadra
§ Rearadmiral Miwa Shigeyoshi
§ I-8 (I-7 třída - Typ J3)
§ I-68 (I-68 třída - Typ KD6A)
§ I-69 (I-68 třída - Typ KD6A)
§ I-70 (I-68 třída - Typ KD6A)
§ I-71 (I-68 třída - Typ KD6A)
§ I-72 (I-68 třída - Typ KD6A)
§ I-73 (I-68 třída - Typ KD6A)
§ I-74 (I-74 třída - Typ KD6B)
§ I-75 (I-74 třída - Typ KD6B)

§ Speciální útočná jednotka
§ Kapitáin Sasaki Hanku
§ Poručík Naoji Iwasa (velitel miniponorek)
§ I-22 (vlajková) (I-16-třída - Typ C1)
§ I-22A (A typ miniponorka)
§ I-16 (I-16-třída - Typ C1) Poručík Hiroshi Hanabusa
§ I-16A (A typ)— Sakamaki Kazuo
§ I-18 (I-16-třída - Typ C1)
§ I-18A (A typ)
§ I-20 (I-16-třída - Typ C1)
§ I-20A (A typ)
§ I-24 (I-16-třída - Typ C1)
§ I-24A (A typ)


§ Ponorkový průzkumný oddíl
§ velitel Kashihara Yasuchika
§ I-10 (I-9 třída - Typ A1)
§ I-26 (I-26 třída - Typ B1) velitel Minoru Yokota
Zdroje:
www.wikipedia.org