Stránka 1 z 2

Vánové

PříspěvekNapsal: 30/1/2016, 21:07
od Vánové
Úvod
Článek rozšiřuje vynikající kritiku údajného stěhování národů uveřejněnou před rokem http://www.palba.cz/viewtopic.php?f=101&t=6596. A sice o poznatky z překladů tabulek nalezených kolem 1903 na pevninském Řecku a na Krétě. V roce 1991 tyto poznatky poprvé publikoval Antonín Horák, kameraman a spolupracovník režisérú Karla Zemana a Hermíny Týrlové, a přináší jazykové důkazy slavinity textů na hliněných tabulkách.

Indoslovanský národ?
Na světě existuje řada vědců amatérů, kteří usilují podat pravdivý obraz Slovanů, který je značně odlišný od tradovaného západního univerzitního pojetí. Tito amatéři se domnívají, že slovanské státní útvary vznikaly dávno před Sámovou říší, že evropští Neolitikové byli v Evropě usazeni patrně od poslední doby ledové, přibližně od 14000-10000 př.n.l. Území jimi obývaná se táhla od řeky Indus až po Pyreneje. Měli bychom tedy hovořit o Indoslovanské jazykové skupině či dokonce národu. Pro toto tvrzení existují genetické, písemné (například Gaius Julius Caesar - Válečné paměti) a jazykové důkazy. Viz odkazy na překlady hliněných tabulek s lineárním AB písmem. Nárůst obyvatel a velké vzdálenosti mezi jednotlivými rody asi vedl k rozpadu původně jednotného (ná)-roda.

Genetické důkazy
Autochtonní indoslovanské pojetí Slovanů je podporováno dosavadním genetickým výzkumem. Nejfrekventovanější slovanská haploskupina R1a je v Polsku a na Ukrajině a v Indii je nejvíce zastoupena v severní Indii a v Pakistánu http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml. Naproti tomu mladší haploskupina R1b vzniklá z R1a je zastoupena v západní Evropě. Neexistuje něco jako germánská R1b. Tím méně indogermánská jazyková skupina.

Jazykové důkazy
Článek na veneti.info dokládá jazykovou vyspělost Vánů z doby 2000-1200 př.n.l. http://veneti.info/prispevki/multilingua/other/cesky/389-preklad-tabulky-py-cn-1287. Znaky pojmenované jako lineární AB jsou akrofonické, tj. jsou to ikóny zobrazující nějaký předmět, například kopí, zvukově obdařené první slabikou předmětu. Obrázek kopí tedy obdržel zvuk "ko". Slované měli slabičné písmo a celkem používali asi 90ti znaků. Například znaky KO, KA, DĚ, KĚ, PA, PÁ, které akrofonicky vznikly z následujících pojmů KOpě (kopí), KArůh (krajíc chleba), DĚdina, PAlůha (páka, páčidlo), PÁsjac (břišní pás). Zdá se tedy, že všichni Neolitikové uměli číst a psát a byli schopni se domluvit na velké vzdálenosti. Možná celoplanetárně.

Celoplanetární výskyt R1a (slovanských) Neolitiků?
Dnes jsme již v situaci, kdy udájné "stěhování národů" v 6 stol.n.l. můžeme vyvrátit levou rukou. Navíc dokonce existují objevy, které nás nutí zamýšlet se nad celoplanetárním výskytem Slovanů.
Kréta Dokladem je například překlad tabulky KNAs1516 http://veneti.info/prispevki/multilingua/other/cesky/400-jazykova-rekonstrukce-tabulky-kn-as-1516. Nebo překlad disku z Faistu http://www.wmmagazin.cz/view.php?nazevclanku=prvni-prevedcivy-preklad-quotdisku-z-faistuquot&cisloclanku=2010110005.
Egyptské hieroglyfy Odkazuji na publikaci Antonína Horáka O Slovanech úplně jinak. Horák prokázal, že jsou slovanského původu a bylo možné jimi zapisovat jakýkoliv jazyk. Slovanští otroci-písaři byli ve starověku využívání bojovnými a agresívními kmeny jako byli Egypťané, Řekové a Římané.
Mezopotamie V Mezopotamii existuje celá řada zeměpisných jmen imponujících slovansky (např. Ninive - ni nive - u louky).
Mohendžodaro Písmo této kultury se podobá lineárnímu AB a pokusně a úspěšně se přeložilo několik tabulek opět pomocí srbštiny. Sanskrt obsahuje řadu slovanských slov s totožnými významy, např. agni (oheň) nebo jatka (vyslov džatka) nebo podobnými, např. mela. Jeden indický diplomat, který studoval v Moskvě mi sdělil, že byl překvapen kolik slov používaných na Srí Lance (Ceylon) se podobalo ruským.
Američtí indiáni Dokladem je nápis v publikaci Alberta Vojtěcha Friče Indiáni Jižní Ameriky na str. 167, který nalezl u kmene Kainganů. Kameraman Antonín Horák jej dešifroval jako TE DA-J U RA RO-VA a přeložil jako "tebe uloží u slunečného hrobu". Také staří Egypťané označovali slovem RA Slunce.
Velikonoční ostrov O písmu rongo-rongo Horák napsal, že se dost podobá lineárnímu AB. Překlad ale zatím neexistuje.
Slovanské kalendáře Podle současně kalendáře máme letos rok 2016. Ale ještě před 300 lety se používal slovanský kalendář a podle něho bychom dnes psali rok 7524. Viz http://www.biosferaklub.info/povodny-kalendar-slovanov-bol-pouzivany-este-pred-300-rokmi/#more-2032.

Jaký původ má slovo Vánové
Slovo objevil Horák (asi 1971) na tabulce PY Ta 711 z 12. stol.př.n.l. a v srbštině znamená "venkované". Já jsem je nalezl na dalších dvou tabulkách a mohu Horákův objev potvrdit. Například http://veneti.info/prispevki/multilingua/other/cesky/318-mykensti-mluvili-a-psali-take-praslovansky. Autoři tabulek o sobě hovoří jako o Vánech. Důkaz na PY Ta 711: Na druhém a třetím řádku čteme NA-čárka VA-NA (nás Váná). Slabičná abeceda neměla znak pro souhlásky a proto se používalo čárky a četlo podle kontextu.

Jaký je původ slova Slovan?
Původ slova "Slovan" je asi nutné hledat všude, kde se používalo lineární AB nebo jeho deriváty a s pomocí srbštiny. Totiž jako Slo-van, kde "van" by znamenalo "venkovan". Pro výklad částice "Slo-" chybí zatím nález nějakého nápisu.

Jaký je původ slova Keltové?
Řekové toto slovo zapisovali jako "çeltoi" (čeltoi), aby se přiblížili zvukové podobě. Později se ligatura "ç" zapisovala pouze jako "c" a vyslovovala jako "c" nebo jako "k". Římané jako pakulturní národ je již zapisovali jako "Celtae". Odtud pak vznikla dvojí podoba "Celts" nebo "die Kelten" a začali je považovat za germánský národ. Ve skutečnosti slovo "čeltoi" byla pořečtělá forma pro čeledína (podle Františka Pluskala Moravičanského).

Co je dnes zbraní?
V současném rozbouřeném světě všechno. Voda, vzduch, různá záření - jedním slovem celá fyzika. Kromě toho také chemie, lékařské a ideové vědy (náboženství, dějiny) a především lhaní a lhaní a lhaní ... Hlavně o Slovanech.

Re: Vánové

PříspěvekNapsal: 30/1/2016, 21:29
od Franz Trubka
A sakra,to tu uz nejaky cas nebylo :-?

A zase na Palbe, ktera se o takova temata primarne vubec nezajima.
Lide jsou neznicitelni...
Tak znovu,haploskupiny, sanskrt, odvazne teorie atd

Re: Vánové

PříspěvekNapsal: 30/1/2016, 21:55
od Zemakt
Dal by se úvodní příspěvek tedy nějak jednoduše shrnout do pár vět? Znamená to, že za vším hledej slovana? Mykénští byli slované?

Re: Vánové

PříspěvekNapsal: 30/1/2016, 22:04
od Stuka
Mýli si to asi s božstvom Vanovia z vikingskej mytológie.

Re: Vánové

PříspěvekNapsal: 31/1/2016, 00:01
od Mirek58
Z mosta do prosta
Jsem nějak mimo svůj rozsah, co to jako má být?

Re: Vánové

PříspěvekNapsal: 1/2/2016, 07:06
od Pátrač
PVDRX - CO TÍM CHTĚL AUTOR ŘÍCI?

JSEM ZVĚDAVÝ JAKÁ Z TOHOTO PRO MĚ NAPROSTO NESROZUMITELNÉHO ČLÁNKU BUDE DISKUSE A KDY SE OD AUTORA DOVÍME, ŽE TO LHANÍ NENÍ O SLOVANECH ALE SLOVÁCÍCH. Na to už mám skoro fobii.

I když to asi v tomto případě nehrozí, autor to bere úplně jinak a dedukuje že zde Slované v celé Evropě sídlí už od neolitu a vytváří tak úplně jiný obraz osídlování Evropy než je současný výklad.

Líbí se mi důraz na skutečnost, že většinu problému řeší amatérští výzkumníci. Nemohu jinak než se zavázat, že už sem ani nenahlédnu, ale nevydržím to. Je to neuvěřitelné. Tvrdit že zde Slované byly už v neolitu, pokud jsem správně pochopil o co autorovi jde, je pro mě naprosto neprůchodné.

Re: Vánové

PříspěvekNapsal: 1/2/2016, 11:39
od Alfik
Celé se to opírá o knihu "O Slovanech úplně jinak", Horák Antonín. Viz např. https://www.dumknihy.cz/o-slovanech-uplne-jinak-102402
Problémem této knihy je, že má v první části vlastně pravdu. Autor se diskreditoval až dalšími tvrzeními.
Autor vychází z podobnosti mezi slovanskými jazyky a indoevropským základem, která je nepochybná. Opravdu, a je to známá věc, jazyky satemové skupiny jsou podobnější indoevr. prajazyku, a souč. jsou vyvinutější než jazyky kentumové skupiny.
Můžeme poukázat na více než 4 pády, na možnost květnatého několikanásobného záporu, na 3 časy pravidelné a další 2-4 časy kontextové (např. v souč. češtině a sovenštině díky slovesnému vidu), a podobně. Ostatně i fakt, že satemové jazyky mají vesměs všechny ohebná slova, hovoří pro jejich vyšší informační hodnotu oproti kentumovým. Pro ty pak mluví vyšší hustota sdělení, byť na úkor srozumitelnosti (zkuste si vyslovit anglická slova pro "mravence" a "tetu" a uvidíte co mám na mysli, ovšem v kontextu celé věty bude pak jasné zda mluvíme o příbuzné či hmyzu).
Pak ale autor dojde k fatální chybě - protože si neuvědomí že k satemové skupině náležejí i jazyky jako perština či hindština, ztotožní "satemovou" s "praslovanskou", a nevyhnutelně dojde k názoru, že slované jsou nejstarší a tak dále.
K problému nápisů a jejich překladů v knize se nemohu vyjadřovat protože o nich nevím často ani odkud přesně jsou či kde se dají dohledat - autor občas uvádí jejich umístění a občas ne, a pokud vím, tak se nemálo z jeho fotek nepodařilo identifikovat s muzejními předlohami ani tam kde umístění uvádí, ale to nemusí znamenat že lže, prostě se to (umístění) s časem mohlo změnit.
Ne, Pátrači, autor asi není SlavoSlovák, ale pravda je, že tito s touto knihou běžně operují při dokládání ještě důkladnější verze, že totiž pokud Slované jsou nejstarší a původní, tak Slováci že jsou právě tito Praslované - Praslováci.
Alergický nebuď, prostě si užívej svou nadřazenost těm kentumovým ubožákům z vólstrýtu :mrgreen:

Re: Vánové

PříspěvekNapsal: 1/2/2016, 11:56
od Rase
On to je v podstatě Spam...
Článek vymyslel někdo v Moskvě a má dokázat, že praRusové obývali celou Evropu.
Někdo si zkrátka řekl, že by bylo pěkné, nahradit Indoevropany jakýmsi termínem Vánové (ze skandinávských mýtů). Všichni sme vlastně potomci Vánů - Rusů
Hodně mi to připomíná Kurgany, nebo co, o kterých zde taky někdo psal, další superetnikum, které tady bylo dřív než všechny ostatní.
Tenhle článek jsem už četl i na facebooku - i s obrázky (autor asi neuměl vložit na Palbu obrázky).

Re: Vánové

PříspěvekNapsal: 1/2/2016, 12:12
od Pátrač
Rase a mohl bys ty obrázky vložit ty? Mě by to zajímalo, anžto jsem přirozeně zvědavý. Jinak jestli to dobře chápu tak autor to strká všude kde se dá a čeká jaké budou reakce. No to je nadělení.............

Re: Vánové

PříspěvekNapsal: 1/2/2016, 13:54
od Rase
Obrázek

Tak pardon, obrázek to není, je to jen obkreslená, stará mapa (vyznačená celá Evropa):
http://cestacloveka.sk/2014/05/01/ve-st ... e-slovane/

http://leva-net.webnode.cz/products/ve- ... usove%252F

Valerij Čudinov:
Ruské (slovanské) písemnictví existuje několik desítek tisíc let

Celá Eurasie byla obsazena nejen Slovany, ale Rusy
– Teď si vezměte moderní ukrajinskou historiografii: píše se, že Kyjevský stát byl ukrajinský, všechna knížata byla čistě ukrajinská. Nicméně, Ukrajina tehdy nebyla. Ukrajina se objevuje až v 16. století. Bylo to polské pohraničí. Když se Velkoknížectví litevské sjednotilo s Polskem, vznikla Rzeczpospolita, tehdy se tyto země staly pohraničím. Obecně, Ukrajina je umělý útvar. Pokud se budeme držet ukrajinské historiografie, tak se Rusko objevilo ne v 5. století, ale dokonce až ve 14. století. A nyní je nám všehovšudy 6 století. Mám takový dojem – je to jeden historický model –nějaký národ přijde na slovanské území, zabere toto území, vyžene odtud Slovany ohněm a mečem, zbývající pohltí do své kultury, tito lidé začínají mluvit tímto jazykem. A za nějaký čas se objeví kabinetní historiografie.

– Možná že jsou Rusové, Slované tak slabí, že každý přijde a vyžene je?
– Nejsou slabí, jsou hodní.

Re: Vánové

PříspěvekNapsal: 1/2/2016, 15:03
od Pátrač
Jsem právě zjistil, že je mým snem vidět ruský písemný dokument starý 10 000 let. To by byl splněný sen nejen můj, i když je to čerstvý sen, ale i sen všech historiků a všech vědců. Takovou debilovinu někdo opravdu myslí vážně? No potěš koště.

Asi tady tu blbost zamknu.

Re: Vánové

PříspěvekNapsal: 1/2/2016, 15:28
od Rase
Ono to umře samo.
Tyhle pseudo-vědecké články jsou zajímavé. V podstatě je to to samé jako ty nekonečné hádky o "dávných slovácích" atd. někde z toho "historikové" a čtenáři vyrostli v 19.století, jinde teprve nedávno a jinde tím žijí právě teď. Pro nevzdělané, nebo úplně tupé, je to asi úžasné zjištění.
Rusové vlastně neemigrují na Západ, jen se vracejí tam od kud přišli - do země předků :D

Re: Vánové

PříspěvekNapsal: 1/2/2016, 22:30
od Franz Trubka
V tom pripade by se vlakno melo prejmenovat na Ivanove,zkracene Ivani :razz:

Re: Vánové

PříspěvekNapsal: 1/2/2016, 23:06
od Mirek58
Nejvíc mě štve, že přesně takovýhle konstrukce v sobě skrývají opravdové překvapivé poznatky.
Jenže díky balastu se jich všimne pramálo lidí.
A to je škoda.

Re: Vánové

PříspěvekNapsal: 2/2/2016, 08:48
od Vánové
Pátrač píše:PVDRX - CO TÍM CHTĚL AUTOR ŘÍCI?


... že krasobruslení je krásný sport

Re: Vánové

PříspěvekNapsal: 2/2/2016, 09:37
od Polarfox
Mirek58 píše:Nejvíc mě štve, že přesně takovýhle konstrukce v sobě skrývají opravdové překvapivé poznatky.Jenže díky balastu se jich všimne pramálo lidí.A to je škoda.

I to je možné, ale teď mi řekni, jak je v tom balastu nesmyslů jako laik či pololaik rozlišíš?

Vánové píše:... že krasobruslení je krásný sport

Tak se možná mělo zůstat u toho. A ne sem propagovat tuhle pavědu..protože to pavěda je a sdílí všechny její charakteristiky. Tj. prvotní je myšlenka - neboli vymyslím si myšlenku, kterou chci dokázat. A následně "důkazy" - neboli ze všech stran vyzobávám třešničky a informace, které se mi hodí pro mou teorii. I sebepitomější výklad nějakého faktu/názvu/události může vypadat celkem věrohodně, fundovaně a zajímavě, když se podá samostatně vytržen z kontextu. Co na tom, že při křížovém a logickém srovnání by neobstál ani minutu...když tu jde především o zahlcení množstvím a vytvoření zdání. Zvláště když bude čtenář laik a nebo důvěřivec. A tyhle nesmysly čtou většinou laici a důvěřivci.

Když budu chtít, tak si najdu třeba v Číně i důkaz o světové nadvládě tučňáků...protože na nějaké hrobce bude stát "nechť odpočívá v pokoji, slovutný a mocný Pen-gujin"...

Re: Vánové

PříspěvekNapsal: 2/2/2016, 10:18
od Rase
Článek mi ale připomněl, že by mě zajimalo víc o počátcích pronikání indoevropanů do Evropy - do Evropy chodili i lidé ze Severní Afriky (od Západu). Přeci jen, mají keltové, germáni, slované a další indoevropané hodně společného. Bohové s více tvářemi, válečnická kultura, některé zvyky a pověry, opevněná sídliště atd. Celkově jsou ony společné prvky zajímavé.
Přijde mi hodně pozoruhodná i oblast středomoří, přeci jen kultura Mínojská (která je podobná spíš Egyptské) a do toho příchod Mykéňanů, kteří jsou již klasickou společností indoevropskou.
Do toho Tocharské* mumie v Západní Číně, Indoevropská stopa v Severní Indii, Iránu atd. Obchodní stezky mezi Asií a Západem, kde byly nalezeny provrtávané korálky
Je toho spousta, o čem historie dlouho nevěděla a i teď má jen pár indícií.
Když budete mít k těmto tématům nějaké seriózní články, budu rád

*Pro Valerije Čudinova jasný důkaz o tom, že Rusové došli až do Číny. Pro pana Antonína Horáka pak obdobný důkaz o Vánech :D

Re: Vánové

PříspěvekNapsal: 2/2/2016, 10:20
od Mirek58
Polarfox:
Jen náhodou.

Re: Vánové

PříspěvekNapsal: 2/2/2016, 10:55
od bat
Pro mě je tento článek osvěžující, ale asi jinak než pro ostatní. Pana Horáka jsem několikrát potkal jako již starého pána a jeho záběr zdaleka nekončil bádáním o Slovanech, ale i o fyzice, geologii, esoterických vědách a jiných naukách. Označil bych ho za vlídného podivína ve stylu pánů Bouvarda a Pécucheta ze seriálu Písaři. Fragmenty některých nápisů nehledejte... nenajdete je :) Já bych ho za to neodsuzoval, protože to na skutečnosti stejně nic nezmění - věřil, že to tak bylo a hlavně ho to bavilo.
To, že i po tolika letech se o knize mluví a dokonce se na ní odkazuje je myslím skvělé a co by za to dali mnozí akademičtí vědci...
Jeho dílo se stalo úhelným kamenem další generece podobných badatelů, kteří nad ním budou vršit další a další nesmysly, které někdy člověka náramně pobaví a třeba i inspirují.

Re: Vánové

PříspěvekNapsal: 2/2/2016, 10:58
od Vánové
Pátrač píše:Tvrdit že zde Slované byly už v neolitu, pokud jsem správně pochopil o co autorovi jde, je pro mě naprosto neprůchodné.


... Slované byly ..
Nauč se nejprve českou gramatiku a pak se se mnou můžeš bavit.

Přečti si něco o genetice ... třeba začni zde
http://www.eupedia.com/europe/european_ ... line.shtml
a všimni si, kde začíná haploskupina I, jejíž vysoké procento nacházíme v Bosně a Hercegovině. Na základě mutací se její vznik odhaduje na dobu 46000 ybp.
Já skromně hovořím o haploskupině R1a, která se etablovala kolem 24000 ybp a nejvyšší procento výskytu je u Lužicko-Srbských mužů, u Poláků a Ukrajinců.
Od genetiky a jazykové mapy se odvíjí odhad stáří slovanských osídlenců. Argumentace je tato: Jestliže mohu dokázat, že dnešní Slované jsou usídleni v Polsku a na Ukrajině, v což doufám, že vaše skupinka akceptuje, a že vysoké procento R1a charakterizuje Poláky, Ukrajince atd., pak mohu usuzovat i o minulosti těchto Slovanů. Pak stačí odhadnout jak stará je R1a haploskupina, abych mohl tvrdit, že stejně staří jsou i Slované. A nepotřebuji k tomu žádné texty.

Poznámka pro všechny.
Součástí článku jsou odkazy. Pokud si je nepřečtete, budete do komentářů stále psát hlouposti. Uvedu zde proto ještě přesnější odkaz na překlad tabulky KNAs1516, snad si to někdo přečte:
http://veneti.info/images/stories/clank ... s_1516.pdf

Pro Mirka58:
Článek jsem psal rovnou do editoru asi od půlnoci a poslední verze vznikla kolem 5 hodiny. Nečekal jsem, že to bude někdo po půlnoci číst.

Pro Alfík:
Článek se neopírá o knihu O Slovanech úplně jinak, ale o Horákův objev, že lineární B kóduje srbštinu. Nějaký indoevropský prajazyk nikdy neexistoval. Je to jenom hloupá smyšlenka lingvistů.
"Pak ale autor dojde k fatální chybě - protože si neuvědomí že k satemové skupině náležejí i jazyky jako perština či hindština, ztotožní "satemovou" s "praslovanskou", a nevyhnutelně dojde k názoru, že slované jsou nejstarší a tak dále."
Autor se ve svých myšlenkových výletech do minulosti opírá o genetiku, nikoliv o smyšlenky lingvistů ohledně satémové teorie. A když už, tak ne hindština, ale sanskrt.

Pro Rase:
Na Facebook nemám žádný účet. Pokud tam něco, tak to tam přenesli moji kritici nebo stoupenci.

Pro některé, kteří se ptali, o čem to vlastně je?
Úvod Článek rozšiřuje vynikající kritiku údajného stěhování národů uveřejněnou před rokem viewtopic.php?f=101&t=6596.