Stránka 1 z 2

(Nejen) letecké systémy detekce ostřelování ručními zbraněmi

PříspěvekNapsal: 6/4/2016, 21:52
od cover72
AH-64E "Guardian Apache" zahrnuje mezi všemi novinkami i přelomový senzor: systém GFAS, který s vysokou přesností detekuje postřelování helikoptéry nejen neřízenými raketami či tankovým kanonem, ale i ručními zbraněmi od kulometů až po útočné pušky; a co více, umí je i automaticky rozeznávat. Podívejme se tedy této zajímavé technologii a jejím vývojovým předstupňům na zoubek.

Kořeny GFAS se překvapivě táhnou k Velitelství Vesmírné & Raketové Obrany (SMDC). V době protiteroristických a protipovstaleckých operací v Iráku a Afghanistánu na "Vesmírném velitelství" přemýšleli, co by mohli udělat pro pěšáky na zemi kromě předpovědí počasí, satelitních map a poněkud přebytečné schopnosti varování před napadením balistickými raketami – a vyšli právě z toho posledního.

Za studené války a pak na sklonku 90. let se totiž v rámci programu PRO vysoce rozvinula technologie výstrahy před startem balistických střel, založená na hlídání území o velké rozloze (kvůli mobilním OZ MBŘS) na výskyt infračervených záblesků – ovšem pouze těch, které vykazují určitou zvláštní signaturu. To proto, aby systém generoval jen naprosté minimum minimum falešných poplachů.

V SMDC se zamysleli a došli k závěru, že velikost záblesků startu MBŘS sledovaná z vesmíru vlastně bude podobná, jako velikost záblesků po RPG nebo dokonce výšlezích z hlavní ručních zbraní, sledovaných u země někde na bojišti. To by se velmi hodilo pro zaměřování nepřátelských odstřelovačů a militantů, protože právě ti svými přepady působili americké armádě největší ztráty a tradiční protiodstřelovačské technologie, založené na vyhodnocování sonického třesku a/nebo hluku výstřelu, byly v městském prostředí často zahlceny a dávaly množství falešných poplachů. Krom toho má systém založený na detekcí záblesků ještě jednu výhodu: systémy, založené na sledování sonického třesku detekují hrozbu až poté, co vystřelený projektil doletěl na cíl. Oproti tomu systém založený na termokamerách je schopný detekovat cíl již 5 až 50 milisekund po výstřelu, což při střelbě na delší vzdálenosti může dát až několik sekund na automatizovanou protireakci.

Bylo tedy rozhodnuto zkusit technologii satelitů včasné výstrahy před jaderným napadením zmenšit, zjednodušit a přenést na zem. Výsledkem byl prototyp Overwatch ACTD, postavený ve spolupráci s firmou Radiance (akronym znamená "Advanced Concept and Technical Demonstration"). Ve finančním roce 2004 byly hotové i algoritmy pro vyloučení falešných poplachů a určení druhu střílející zbraně a velitelství Pentagonu pro oblast Pacifiku poskytlo síly zvláštního určení a polygon pro testování v polních podmínkách. Výsledek byl překvapivý: Overwatch ACTD dokázal přesně zaměřit pozici střílejícího vojáka již po jediném výstřelu, a to i v obtížném terénu a skutečně s minimem falešných poplachů. Takto vypadá jeho terminál:

Obrázek


Celá technologie je založená na termokameře pracující s IČ zářením ve středněvlnném pásmu. Výstupy z této relativně širokospektrální kamery jsou zpracovány technologií hypertemporal imaging: to znamená, že je získaný obraz softwarově rozložen na jednotlivé vlnové délky spektra, v každé z nich a zároveň dohromady analyzován, aby našel to, co najít má a vyloučil vše, co najít nemá, a pak "správné nálezy" identifikoval - to vše v reálném čase. Je tedy zřejmé, že největší technologickou výzvou je počítačová kapacita pro takto náročné výpočty – a přesně tomu program docela úspěšně čelil.

Velikost procesoru zpracování signálu se neustále zmenšovala, takže nejprve mohl být testován na vozidle HMMWW, posléze na pozemním dálkově ovládaném prostředku a v roce 2004 byl již – nově pod názvem WeaponWatch – operačně nasazen na checkpointch v Iráku:

Obrázek


Posléze byla vyvinuna přenosná verze, která byla nasazena se silami zvláštního určení. Z tohoto nasazení je zveřejněna výpověď jednoho z těchto vojáků, na jejichž předsunutou základnu zaútočil islamista minometem. Přenosný WeaponWatch jej okamžitě zaměřil s takovou přesností, že byl minometčík zajat. V jiném případě byl WeaponWatch nasazen na vysokém stožáru a zapojen do systému s kamerou. Když Talibanci poblíž vystřelili z minometu, WeaponWatch je zaměřil a přesměroval kameru tak rychle, že její operátor ještě viděl kouř, vycházející z hlavně minometu po prvním výstřelu.

Jak šel čas kupředu a stále menší zařízení měla stále větší výpočetní výkon, nakonec došlo i na helikoptéry. V roce 2005 byl systém WeaponWatch, přenesený bez zvláštních úprav z pozemní verze, úspěšně testován na středním užitkovém vrtulníku UH-60 a inženýři firmy Radiance došli k závěru, že ze vzduchu má systém mnohem snazší práci než u země a navíc se i snáze uchladí. O dva roky později tak otestovali již nechlazenou variantu systému, jejíž hmotnost se tak zmenšila na cca. 18 kg, na lehkém Bell 206.

Po dalším testování, které ještě proběhlo na platformě MD530F, bylo v roce 2011 rozhodnuto systém integrovat na bitevní AH-64D Block II. To bylo umožněno šťastným rozhodnutím z předchozích let: od série Block II Lot 11, objednané US. Army v roce 2006, byly totiž Apache takřkajíc "zadrátované" pro budoucí instalaci nového procesoru AGP a krom toho dostaly již v sérii Lot 7 výkonnější procesory. Procesor AGP od firmy Selex přišel společně se sérií Lot 13 v roce 2011 a tím již instalaci WeaponWatch nestálo nic v cestě: úlohou AGP je totiž propojit obrazovky v kokpitu se systémem vlastní ochrany a systémem řízení palby, a nový AGP dokázal integrovat i vstupy z WeaponWatch.

Integrátorem na Apache se přirozeně stal Boeing, který jej vyrábí. WeaponWatch integrovaný do avioniky Apache byl přejmenován na GFAS, neboli Ground Fire Acquisition System, a po úspěšném testování na půdě USA byl vyslán k vyzkoušení v reálných podmínkách v Afghanistánu, kam v rámci 1-101. leteckého pluku dorazil v srpnu 2012. Tam se v bojových podmínkách osvědčil tak skvěle, že bylo rozhodnuto o integraci GFAS na všechny budoucí AH-64E.

Jak systém funguje? Na koncích pylonů AH-64 je místo původně určené pro dvojici PLŘS Stinger, které pak na AH-64D vytlačilo jedno z čidel detektoru napadení řízenými střelami MAWS. Aby měl systém jako GFAS smysl, potřebuje být umístěn tak, aby mohla jeho čidla dohromady dát pokrytí 360° v obou rovinách – čemuž přesně vyhovuje konec pylonů, kde již ovšem překáželo čidlo MAWS. Jak oboje skloubit? Prvotním řešením byla konzola, kterou se kontejner s kamerami GFAS zavěsil jednoduše pod čidlo MAWS bez větších úprav:

Obrázek


Finální řešení, které je plánováno pro AH-64E a které zřejmě zahrnuje i zabudované senzory MAWS, je zatím pouze na počítačových renderech v prezentaci Dr. Billa Lewise z AMCOM:

Velký obrázek
Obrázek je vizuálně zmenšen. Zobrazit v plné velikostiNa drtivé většině fotografií AH-64D a E ale GFAS není nainstalovaný: některé AH-64E mají pro něj přípravu, tj. úchyty či šrouby na koncích pylonů, ale na drtivé většině fotografií mají Apache pouze čidlo MAWS nebo, v případě britských, nizozemských a izraelských AH-64D, kuželovité pouzdro se senzory MAWS, elektronikou a případně výmetnicemi klamných cílů navíc.

Každá z kamer systému GFAS každá má zorný úhel 120°. Senzory výše zmíněnou technologií hyperterporal imaging sledují okolí kompletní helikoptéry na výskyt záblesků. Každý záblesk, který projde algoritmem pro odfiltrování "falešných pozitivních nálezů" jako skutečný výstřel je dále porovnán oproti knihovně záblesků, které jsou známé. Díky tomu umí systém rozpoznat, jaká zbraň přesně vystřelila: zda se jedná o M16, Automat Kalašnikova, RPG, těžký kulomet, minomet, tank, atp.,atd.

Podle posledních zpráv byla zároveň doplněna funkcionalita, která – zřejmě opět na základě knihovny – vyhodnocuje, kterým směrem výstřel šel: zda je postřelován přímo bitevní vrtulník, který GFAS nese, nebo zda se toliko střílí někde v sektoru, kterým stroj prolétá. Zdroj střelby se následně zobrazí na stránce multifunkčních displejů ASE. Tam je zahrnut mezi ostatní hrozby, jako jsou ozáření helikoptéry laserem, zaměření radarem, navádění poloaktivní PLŘS atp. jako zvláštní ikona a je možné jej sdílet do sítě digitálního bojiště. To znamená, že pokud AH-64E zajišťuje průzkum a palebnou podporu pro pěší družstvo, zároveň dokáže i zjišťovat, odkud jsou pod palbou pěšáci na zemi a tuto informaci jim předat v řádu vteřin.

Primární účel GFAS je ale protiútok, a ten je velmi rychlý. Pokud je k tomu systém uživatelsky nastaven, po stisknutí tlačítka "slave" nasměruje 30mm kanon a elektrooptická čidla AH-64D, tzn. M-TADS a M-PNVS s novou generací termokamer, na zdroj ohrožení, aby jej posádka mohla vyhodnotit a v případě potřeby rovnou potlačit. Toto samozřejmě platí jen v případě, že je bitevník postřelován ze sektoru, který není v mrtvém úhlu jeho senzorů.

To ale není vše. Díky procesoru AGP může systém GFAS zahrnovat i audiovarování v prostorovém zvuku: posádce se přehrává zvuk výstřelu tak, aby odpovídal zbrani, která je postřeluje a aby si její mozek zároveň udělal správnou představu o místu, z něhož výstřel na helikoptéru přichází. Pokud tak například povstalec vystřelí RPG na ocasní nosník Apache z pozice "5 hodin", posádka Apache slyší ve sluchátkách zvuk RPG, který jakoby vycházel zprava zezadu a může okamžitě, intuitivní reakcí, provést úhybný manévr.

Co říct závěrem? Systémy Overwatch, WeaponWatch a GFAS jsou názornou ukázkou toho, jak lze hi-tech programy poměrně levně "recyklovat" pro efektivní použití na nižší úrovni, což je nyní jedním z nejvýznamnějších imperativů Pentagonu (stejně tak jím byla "recyklace" poznatků z vývoje RAH-66 Commanche, aplikovaná právě na AH-64E.) Střílet čímkoli na americké bitevní vrtulníky nyní bude velmi rizikový podnik a katastrofa, jakou bylo v roce 1993 sestřelení či odpis několika UH/MH-60 nad Mogadišem "low-tech" palbou ručních zbraní při operaci "Gothic Serpent" by s GFAS vůbec nemělo být možné.

Pesimisté ale mohou vidět i obecnou varovnou tendenci: zatím pouze v rovině hypotetických úvah o "neletálním střelivu" jsou nadhazovány úvahy o tom, že jelikož vojáci se pod palbou bojí a reagují krycí palbou, pro účely potlačování nepřátelských odstřelovačů by bylo ideální propojit systém WeaponWatch či GFAS s robotickou zbraňovou stanicí a vše nechat v rukou počítačů. A jak ví každý, kdo přičichl k praktickému nasazení strojového učení a Big Data, důvěra, s jakou jsou manažeři, politici i vojáci ochotni svěřit vše včetně lidských životů do rukou zdánlivě neomylných "inteligentních počítačových systémů" dává každému dalšímu "neomylnému" a efektivnímu automatizovanému řešení tohoto ražení jistou pachuť.

Re: (Nejen) letecké systémy detekce ostřelování ručními zbra

PříspěvekNapsal: 6/4/2016, 21:55
od cover72
Zároveň bych zde chtěl poprosit redaktory iDnesu, Amercomu ad., aby mne kontaktovali, pokud se jim článek líbí a chtějí jej použít či z něj vyjít. Není problém jej otisknout bez finanční odměny, ale byl bych nerad, aby se opakovala situace, kdy Amercom vydal část mé monografie ve svém pamfletu k SuperHornetu bez jakékoli zmínky o autoru.

Re: (Nejen) letecké systémy detekce ostřelování ručními zbra

PříspěvekNapsal: 6/4/2016, 22:08
od nine_mike
A čo keď bude na apača strielať súčasne 5-6 rôznych zbraní, resp. protivník vyrobí relatívne jednoduchý (v porovnaní s GFASom) simulátor výstrelov? Nebude výsledkom zahltenie systému, obsadenie kapacity EO senzorov, zbrane a zahltenie posádky optickým aj akustickým šumom?

Re: (Nejen) letecké systémy detekce ostřelování ručními zbra

PříspěvekNapsal: 6/4/2016, 23:10
od pepacz
A jak se to bude chovat k pozemním minám proti vrtulníkům? To je dost hnusné zařízení a při správném použití (výška vrtulníku ) je stroj téměř bez šance. Pancéřování asi větší střepiny nezadrží. Jediný způsob je držet určitou minimální výšku. Dobrý, pokud nebude nasazena mina s výmetnou náloží.

Re: (Nejen) letecké systémy detekce ostřelování ručními zbra

PříspěvekNapsal: 7/4/2016, 07:45
od vodouch
Odpusťte starci; válčím sto let za neandertálci.
Jak bude systém reagovat na střelbu zbraně s tlumičem výšlehu? Takové DP se možná v arzenálech některých zemí najdou.
OT, a znovu žádám o odpuštění; co kladkový luk (viz Rambo) :) :D :eek: ?

Re: (Nejen) letecké systémy detekce ostřelování ručními zbra

PříspěvekNapsal: 7/4/2016, 09:53
od cover72
Střelbu ze zbraní s tlumiči GFAS pochopitelně zaznamenat nemůže. Leč ještě nikdy v životě jsem jaksi neviděl tlumič na kulomet, natož na TK.
Pokud bude přímo na na AH-64E střílet více zbraní najednou, systém podle charakteristiky výšlehu setřídí jejich nebezpečnost a první se natočí např. na TK.
Zfalšovat charakteristiku výstřelu, navíc odpovídající knihovně, a to napříč spektrem, není až tak triviální záležitost. U prototypu bez knihovny a pokročilých funkcí to v laboratorních podmínkách šlo, ale nelze předpokládat, že by takovou technologii zvládli islamisté.

Na miny, zcela očividně, reagovat nemůže, to je snad i selským rozumem úplně mimo a zde je to O-T.

Re: (Nejen) letecké systémy detekce ostřelování ručními zbra

PříspěvekNapsal: 7/4/2016, 10:03
od skelet
Měl na mysli specializované miny určené k likvidaci vrtulníků
http://defense-update.com/products/a/AHM.htm

Re: (Nejen) letecké systémy detekce ostřelování ručními zbra

PříspěvekNapsal: 7/4/2016, 10:22
od cover72
To vím, ale u těch zcela očividně není záblesk z hlavně, krom toho jsou vymeteny z minimální vzdálenosti a tedy musí být selským rozumem jasné, že systém detekce a potlačování střelby z palných zbraní na ně z principu reagovat nemůže a takový dotaz je mlácením prázdné slámy.

Pokud se libovolný vrtulník dostane do dosahu protivrtulníkové miny, pokud nemá aktivní ochranu (kterou, mimochodem, možná mají izraelské AH-64D), má prostě smůlu.

Po pravdě mi přijde, že oba předřečníci si toho museli být jasně vědomi, ale cítili potřebu si do systému kopnout tím, že jej zkritizují alespoň za to, že neřeší věci které řešit nemá a nemůže.

Re: (Nejen) letecké systémy detekce ostřelování ručními zbra

PříspěvekNapsal: 7/4/2016, 11:11
od 1stCLJan
No celé je to krásné, technologicky tak vyspělé že v podstatě papírový apač bez pancéřování důležitých částí v podstatě žádné pancéřování proti pěchotním zbraním nepotřebuje , ani potřebovat nebude.

Jenže celá tato nákladná záležitost je vyvíjena právě v důsledku absence pancéřové ochrany u "bitevního" vrtulníku a zavěsit pancéřování na vyvinutou platformu apače je v podstatě nemožné bez totálního vývoje nového draku (stroje) Takže co s tím?

Tak vyvineme snímání záblesků ručních zbraní a na ty záblesky budeme vést palbu kanonu. Po pocud vše správně.
Jenže těch záblesků je v boji mnoho a může se stát že nám milý apač postřílí i vlastní jednotky. Tak teda budem rozeznávat intenzitu záblesků a eliminovat jen ty záblesky , které pocházejí jen od nepřátelských zbraní. A už se nám to zamotává :D

Není nic jednoduššího než upravit zbraň aby vydávala stejnou intenzitu záblesku jako ta americká , či německá , či francouzká a už se nám do toho apač zamotává ještě více a která zbraň je vlastně přátelská??. Jak všichni víme , vojáci používají různé zbraně i Američani používali kořistní kalašnikovy a je náš rezervní SA-58 zaregistrován jako přátelská nebo nepřátelská zbraň? Celé to rozeznávání záblesků zbraní je velmi pochybná věc bez známého výsledku. Ono stačí si dát na samopal jiný usměrňovač plynů a záblesk je o řád někde jinde.
A co když apač bude bojovat proti pěchotě vyzbrojené Americkými zbraněmi? No to už je zamotané ještě více.
Nehledě na to že palbu bude vést více střelců z více stran a do toho bude ještě střílet Americká pěchota, no to už bude pěkný chaos.

Celý systém se hodí akorát pro eliminaci náhodných střelců jednotlivců ve válce typu partizánská jako je Afganistán. Pro reálné masivní bojové akce je to dost pochybné a pancéřování proti ručním zbraním to z daleka nenahradí.

Pro vrtulník je zásadní mít elektronickou ochranu proti pl raketám a ochranu proti ručním zbraním v podobě odpovídajícího pancéřování skel, pilotní kabiny a důležitých agregátů aby vrtulník přežil postřelování pěchotou bez fatálních následků, což splňuje Ruská koncepce.
Dle mne je americká koncepce z nouze cnost pro nepochopení v konstrukci aplikovat balistickou ochranu při vývoji a tímto to v žádném případě apač nedožene, nicméně jako důvod na tahání peněz z kapes daňových poplatníků je to dobrý nápad.

Přeci jen bude lepší pro apač vést palbu z uctivé vzdálenosti a do blízkosti pěchoty protivníka se vůbec nepřibližovat. Ušetří to dost peněz a nervů.

Re: (Nejen) letecké systémy detekce ostřelování ručními zbra

PříspěvekNapsal: 7/4/2016, 12:10
od skelet
viz článek o AH-64D od Cover72
Apache byl od začátku konstruován s maximálním ohledem na "přežitelnost" na bojišti - drak je sestaven z rovných povrchů, zesílených na většině míst pancířem. Kritické oblasti vrtulníku, tedy rotorové listy, motory a kokpit, pak byly konstruovány tak, aby odolaly munici do ráže 23mm. Kokpit a bloky avioniky jsou pak navíc zesíleny potahem z kevlaru. Motory jsou od sebe vzdáleny 1,64 metru a fyzicky odděleny trupem, což minimalizuje jak IČ signaturu, tak možnost zničení obou motorů najednou.
...
Boky a podlaha kokpitu mají keramický pancíř (karbid boridu) od firmy Ceradyne Inc., odolávající munici do ráže 12.7mm; stejné ráži pak odolává i překryt kabiny. Obě sedadla posádky jsou pak navíc oddělena plexisklovým štítem, minimalizujícím pravděpodobnost vyřazení obou členů posádky zároveň jedním zásahem.
...
Sedadla samotná pak mají již výše zmiňovaný kevlarový pancíř, který poskytuje další vrstvu ochrany proti střelám a hl. šrapnelům.


To zrovna na papírový Apač nevypadá.

Dle mne je americká koncepce z nouze cnost pro nepochopení v konstrukci aplikovat balistickou ochranu při vývoji a tímto to v žádném případě apač nedožene, nicméně jako důvod na tahání peněz z kapes daňových poplatníků je to dobrý nápad.

což je opět nesmysl, protože AH-64 je záležitost sedmdesátých let. Ruské vrtulníky byly vyvíjeny později, a vycházely už z jiných zkušeností (Afghánistán).

Přeci jen bude lepší pro apač vést palbu z uctivé vzdálenosti a do blízkosti pěchoty protivníka se vůbec nepřibližovat. Ušetří to dost peněz a nervů.

Opět nesmysl, jelikož Apache byl pro tento způsob boje vyvinut a pro něj byla i vyvinuta taktika. Nicméně podmínky na bojišti se posléze změnily. Je to stejné jako kritizovat Mi-24 za to, že ho mudžahedíni sestřelovali palbou z ručních zbraní z převýšení do kokpitu osádky.

Re: (Nejen) letecké systémy detekce ostřelování ručními zbra

PříspěvekNapsal: 8/4/2016, 07:20
od vodouch
cover72 píše:Střelbu ze zbraní s tlumiči GFAS pochopitelně zaznamenat nemůže. Leč ještě nikdy v životě jsem jaksi neviděl tlumič na kulomet, natož na TK.

Abychom si porozuměli. Nejde o tlumič hluku (i když zřejmě má odpovídající účinek), ale o tlumič výšlehu. Je pravda, že tenhle verk se vyskytuje u bouchaček éry předneandertálské (DP je Děgťarev pěchotnyj (obrazca dvadcať vosmovo goda)).

cover72 píše:Po pravdě mi přijde, že oba předřečníci si toho museli být jasně vědomi, ale cítili potřebu si do systému kopnout tím, že jej zkritizují alespoň za to, že neřeší věci které řešit nemá a nemůže.

Jistá jízlivost v tom byla. Přetechnologizované systémy lze občas oblbnout způsobem až triviálním-radary bývaly oslepovány proužky staniolu (chaff, tj. řezanka).

Re: (Nejen) letecké systémy detekce ostřelování ručními zbra

PříspěvekNapsal: 8/4/2016, 08:11
od Polarfox
vodouch píše:Jistá jízlivost v tom byla. Přetechnologizované systémy lze občas oblbnout způsobem až triviálním-radary bývaly oslepovány proužky staniolu (chaff, tj. řezanka).

To je sice pravda, ale na druhou stranu je třeba říct i to, že kvůli tomu radary nikdo nezatratil a nepřestal vyvíjet. Šikovná mašinka, která se dá někdy oblbnout, je stále šikovná mašinka.

Re: (Nejen) letecké systémy detekce ostřelování ručními zbra

PříspěvekNapsal: 8/4/2016, 09:47
od Dvanácterák
cover72 píše:katastrofa, jakou bylo v roce 1993 sestřelení či odpis několika UH/MH-60 nad Mogadišem "low-tech" palbou ručních zbraní při operaci "Gothic Serpent" by s GFAS vůbec nemělo být možné.

RPG létá rychostí kolem 200 m/s. Při střelbě zblízka zbývá na úhybný manévr nějaká desetina sekundy. Vrtulník nemůže tak rychle reagovat.

Re: (Nejen) letecké systémy detekce ostřelování ručními zbra

PříspěvekNapsal: 8/4/2016, 10:12
od Tomass
Dvanácterák píše:
cover72 píše:katastrofa, jakou bylo v roce 1993 sestřelení či odpis několika UH/MH-60 nad Mogadišem "low-tech" palbou ručních zbraní při operaci "Gothic Serpent" by s GFAS vůbec nemělo být možné.

RPG létá rychostí kolem 200 m/s. Při střelbě zblízka zbývá na úhybný manévr nějaká desetina sekundy. Vrtulník nemůže tak rychle reagovat.


Tak. V moment kdy se objeví ručníkář někde na balkóně či vykoukne na střeše s RPG-7 a pálí na vzdálenost cca 100m je možnost realizace úhybného manévru prakticky nulová.

Re: (Nejen) letecké systémy detekce ostřelování ručními zbra

PříspěvekNapsal: 8/4/2016, 11:08
od Alfik
1stCLJan píše:No celé je to krásné, technologicky tak vyspělé že v podstatě papírový apač bez pancéřování důležitých částí v podstatě žádné pancéřování proti pěchotním zbraním nepotřebuje , ani potřebovat nebude.

Jenže celá tato nákladná záležitost je vyvíjena právě v důsledku absence pancéřové ochrany u "bitevního" vrtulníku a zavěsit pancéřování na vyvinutou platformu apače je v podstatě nemožné bez totálního vývoje nového draku (stroje) Takže co s tím?

Tak vyvineme snímání záblesků ručních zbraní a na ty záblesky budeme vést palbu kanonu. Po pocud vše správně.
Jenže těch záblesků je v boji mnoho a může se stát že nám milý apač postřílí i vlastní jednotky. Tak teda budem rozeznávat intenzitu záblesků a eliminovat jen ty záblesky , které pocházejí jen od nepřátelských zbraní. A už se nám to zamotává :D

Není nic jednoduššího než upravit zbraň aby vydávala stejnou intenzitu záblesku jako ta americká , či německá , či francouzká a už se nám do toho apač zamotává ještě více a která zbraň je vlastně přátelská??. Jak všichni víme , vojáci používají různé zbraně i Američani používali kořistní kalašnikovy a je náš rezervní SA-58 zaregistrován jako přátelská nebo nepřátelská zbraň? Celé to rozeznávání záblesků zbraní je velmi pochybná věc bez známého výsledku. Ono stačí si dát na samopal jiný usměrňovač plynů a záblesk je o řád někde jinde.
A co když apač bude bojovat proti pěchotě vyzbrojené Americkými zbraněmi? No to už je zamotané ještě více.
Nehledě na to že palbu bude vést více střelců z více stran a do toho bude ještě střílet Americká pěchota, no to už bude pěkný chaos.

Celý systém se hodí akorát pro eliminaci náhodných střelců jednotlivců ve válce typu partizánská jako je Afganistán. Pro reálné masivní bojové akce je to dost pochybné a pancéřování proti ručním zbraním to z daleka nenahradí.

Pro vrtulník je zásadní mít elektronickou ochranu proti pl raketám a ochranu proti ručním zbraním v podobě odpovídajícího pancéřování skel, pilotní kabiny a důležitých agregátů aby vrtulník přežil postřelování pěchotou bez fatálních následků, což splňuje Ruská koncepce.
Dle mne je americká koncepce z nouze cnost pro nepochopení v konstrukci aplikovat balistickou ochranu při vývoji a tímto to v žádném případě apač nedožene, nicméně jako důvod na tahání peněz z kapes daňových poplatníků je to dobrý nápad.

Přeci jen bude lepší pro apač vést palbu z uctivé vzdálenosti a do blízkosti pěchoty protivníka se vůbec nepřibližovat. Ušetří to dost peněz a nervů.

Plně souhlasím. Je to náhražka a je otázkou, jak to bude fční.
Jak napsali Dvanácterák a Tomass - a navíc u kulometu nebo těžkého k. se ta vzdálenost ještě zvětší páč mají tu úsťovku větší než zm. RPG.
A pokud k tomu připočtu ještě nějakou tu míru znejistění (a tím vypínání systému v nejistotě) v příp. že se tytéž zbraně objeví na obou stranách konfliktu - myslím že tento systém nemůže pancéřování nahradit ani náhodou.

Re: (Nejen) letecké systémy detekce ostřelování ručními zbra

PříspěvekNapsal: 8/4/2016, 11:15
od Zemakt
Nemůže, a ani o to neusiluje, že.

Re: (Nejen) letecké systémy detekce ostřelování ručními zbra

PříspěvekNapsal: 8/4/2016, 11:45
od Martin Hessler
Jako technologicky vyspělý systém je to nepochybně pozoruhodné a pokročilé, někdo do toho investoval spoustu peněz a umu. Jenže z hlediska praktické použitelnosti na bojišti jde, alespoň podle mého názoru, o "leštěný prd" za spoustu peněz a s minimálním využitím. Takový systém se možná dost dobře hodí k vyhledávání osamělých střelců nebo jednotlivých skrytých palebných postavení - ale pokud se stroj při průletu nad lesem nebo urbanizovanou zónou dostane do křížové palby z malorážovývch zbraní, stejně mu nezbyde nic jiného než "fofrem pryč". Jakékoli vyhodnocování nebezpečnosti jednotlivých střílejících zbraní a natáčení se k nim podle stupně ohrožení by vedlo nevyhnutelně k tomu, že by se vrtulník začal motat v postřelovaném prostoru a nejdéle do pár vteřin by se někomu podařilo jej fatálně poškodit - minimálně do té míry, že by musel na nouzové přistání.

Nenechme se zmást propagandou. Tahle věc nemůže nikdy chránit vrtulník před palbou ze země. Tahle věc se velmi hodí pro operace typu "odněkud tamhle z toho kopce střílí arabácký DŠK, najděte ho a nasypte mu za flígr rakety". Možná že lze detekovat větší počet střílejícíhch zbraní současně, ale nelze současně odpovídat palbou ani manévrem na všechny detekované směry ohrožení. Střela z kulometu 7,62 letí rychlostí nějakých 700 m/s. K cíli vzdálenému 300 m doletí za méně než 0,5 s (rychlost světla ze záblesku zanedbejme, nemá pro nás význam). Průměrná reakční doba člověka-pilota (od okamžiku, kdy mozek vydá ruce držící řídicí páku povel, aby vykonala pohyb, do okamžiku než je pohyb proveden) je cca 0,2 s. Připočtěme reakční dobu detekčního systému a reakční dobu střelce-operátora a vyjde nám, že ve chvíli, kdy pilot natočí stroj a střelec odpoví palbou, bude už v trupu řada úhledných dírek.

Re: (Nejen) letecké systémy detekce ostřelování ručními zbra

PříspěvekNapsal: 8/4/2016, 14:29
od CAT
Pánové myslím, že nechápete. Do teď se vrtulníky chránili pancéřováním, výmetnicemi klamných cílů, manévrováním, nebo výškou letu. Teď přibylo tohle. To samosebou neznamená, že od teď se budou vrtulníky dělat bez pancéřování, výmetnic, přestanou manévrovat a budou létat tak, aby po nich nepřátelé mohli střílet... Je to praktická věc, další z ochran, které může vrtulník použít a pro asymetrické boje je ten systém velice praktický, na "symetrické" boje už tak moc ne, ale stále využitelný...

Re: (Nejen) letecké systémy detekce ostřelování ručními zbra

PříspěvekNapsal: 8/4/2016, 14:48
od Polarfox
Mě přijde, že spousta lidí ten úvodní příspěvek snad ani nečetla (nebo přinejmenším ne pořádně), protože často se tu napadá něco, co tam vůbec není a způsob použití, který také nekoresponduje. Takže tak trochu nechápu...

Re: (Nejen) letecké systémy detekce ostřelování ručními zbra

PříspěvekNapsal: 8/4/2016, 22:29
od JiK
ja bych ten system nepodcenoval. Jak uz tu padlo, je to dodatek ke vsem aktualnim protiopatrenim, od pancire po flery. A jak uz tu padlo, kdyz nekdo odpali RPG nebo MANPAD na 100 nebo 300 m, tak to na 200m/s nezrychli za 0s, protoze fyzika, a pokud ten system prehraje zvuk posadce, muze tato fakt intuitivne zareagovat, i za 0.1 nebo 0.2s, a zacit uhyb, a uz tim ze neleti stejne, zaridi to, ze RPG mine a u manpadu da ferovou sanci protiopatrenim....