• Globalní oznámení

Příspěvek Genetická historie Avarů


11avar.jpg

Genetická historie Avarů

"Kdykoli Avaři vojensky útočili na některý národ, stáli s celým svým vojskem před táborem, Slované pak bojovali. Jestliže nabývali vrchu a vítězili, tu Avaři vyrazili, aby se zmocnili kořisti; jestliže však byli Slované přemáháni, opřeli se o pomoc Avarů a tak nabrali nových sil. (...) Avaři přicházeli každoročně ke Slovanům přezimovat, brali si do lože manželky Slovanů i jejich dcery. Vedle jiných projevů útlaku platili Slované Avarům daně. Nakonec však synové Avarů, které zplodili s manželkami a dcerami Slovanů, nechtěli již snášet křivdy a útisk, a odmítajíce nadvládu Avarů, začali se bouřit." - Fredegarova kronika o Avarech a Slovanech

Avaři byli obávaní nájezdníci z doby raného středověku. Ovládali významnou část Evropy včetně území dnešního Česka – a na troskách jejich chanátu vyrostla Velkomoravská říše. Přesto se o jejich kultuře ví pramálo. Nový výzkum vedený českou vědkyní ...
Přílohy
68539735_108871787138421_1046578384940826624_n.jpg
79c7f3b0bf4cb6a0dc173de7f1082b57.jpg

Views: 1624  •  Komentáře: 3  •  Odeslat odpověď [ Číst dále ]

Příspěvek Listy našich vojáků


Výstřižekdsdsd.JPG

Listy našich vojáků

Episoda z bitvy u Tomašova

Raněný vojín zaslal tento úryvek ze svého deníku: Rozvinuli jsme se v bitevní řady a stále postupovali "jako by se nechumelilo" k vesnici. Rusové měli obsazeno protější návrší a asi 1200 kroků za ním byli zakopáni. My na ně útočili z nechráněné, bažinaté prostory, kdež zapadali jsme až po pás do rašelinného bahna. Došli jsme asi 1000 kroků k osadě, když tu již zadunělo to na výšině v dáli a obláček tmavého dýmu nad levým naším řetězem označoval první ruský šrapnelový pozdrav - A po chvilce obláčky bílé i tmavé ponenáhlu se množily, vzduch vlnil se duněním a občas projel jím nad hlavou ostrý bzikot. Smrt letěla dále. Ruská artilerie střílela velmi zostra. Ovšem, je to přirozené. Byla ve vyčkávacím postavení, na domácím známém terrainu a pravděpodobně měla všechny distance přesně odměřeny. Ruský olivově zelený šat hodil se k půdě tak, že je nebylo ani viděti. Pomalu, krok za krokem postupujeme v ...
Přílohy
Austro-Hungarian_troops_overwhelm_a_Serbia_battery_near_Loznitsa-thom-quine.jpg

Views: 4163  •  Komentáře: 15  •  Odeslat odpověď [ Číst dále ]

Příspěvek Asie, Pacifik 2, Japonsko, Čína, USA, VB, 1931-1945. Č 165.


Asie, Pacifik 2, Japonsko, Čína, USA, VB, 1931-1945. Č 165.


Sixth_Army_Operations_Mindoro_And_Marinduque_Islands_55.jpg


6 . Army Operace Mindoro, Marinducké ostrovy 13. 12. 44 až 24. 1. 45. Wikipedia.

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Mindoro

V minulem článku jsme končily útokem amerického letectva a manévrem motorových torpédových člunů v prostoru japonského nájezdu lodí kontradmirála Kimury. Bylo na konci ještě řečeno, že vlastním letectvem a jeho pumou, byl poškozen jeden PT-77, na kterém byly takřka všichni členové posádky zraněni. Ale asi o něco hůř na tom všem byly o chvíli později pak Japonci.
Historické zápisy totiž dál říkají, že nečekaná intenzita amerických leteckých útoků musela zřejmě kontradmirála Kimuru zcela vyvést z míry. Bylo to totiž jasně patrné z jeho váhavého a opatrného postupu vpřed. Teprve ve 20 hodin 15 minut se přiblížil k ostrovu Mindor na vzdálenost pěti mil a až ve 22 hodin 40 minut začal ostřelovat pobřeží a oblast San José. Japonské ostřelování trva ...
Přílohy
Kontradm_Usumu_Kimura_22.jpg
Vice_Admiral_Gerald_F._Bogan_22.jpg

Views: 1700  •  Komentáře: 2  •  Odeslat odpověď [ Číst dále ]

Příspěvek Etiopie


Logo_of_the_Ethiopian_Naval_Force.svg.png

Etiopské námořnictvo

Speciální komanda etiopského námořnictva aktuálně uskutečnila operace proti etnicko-nacionalistickým skupinám v severní zóně Shoa v regionu Amhara. Mohlo by to být poprvé, co se etiopské námořnictvo účastnilo boje od svého zformování. Námořnictvo u vnitrozemské Etiopie může působit poněkud zvláštně, ale málo se ví, že v minulosti měla Etiopie poměrně úctyhodnou námořní sílu.
V roce 1955 bylo založeno etiopské císařské námořnictvo a jeho první námořní základna vznikla o rok později v Massawě. Na svém vrcholu mělo etiopské císařské námořnictvo sílu 11 500 osob. Provozovalo směs hlídkových člunů, torpédových člunů a malých ponorných člunů přivedených z USA a Evropy. Když byl císař Haile Selassie sesazen v roce 1974 komunistickým pučem, došlo postupně k obratu a námořnictvo bylo vybaveno Sovětskými plavidly. V roce 1991 mělo etiopské námořnictvo dvě fregaty, osm raketových plavidel, šest torpédových člunů, šest hlí ...
Přílohy
5cd77335d74bfc56a79a8d90d19b67dc.jpg
F_8UH0OW0AAvh88.jpeg

Views: 1368  •  Komentáře: 0  •  Odeslat odpověď [ Číst dále ]

Příspěvek Bitva u Modrých vod (1362)


5owud3rdlgy71.jpg

Bitva u Modrých vod a začátek konce Zlaté hordy

Zlatou hordu založil v roce 1241 Čingischánův vnuk Bátú chán, jehož vláda zasahovala i území dnešního Ruska, Ukrajiny a Kazachstánu. Po jeho smrti v roce 1255 začala moc říše pomalu slábnout a její rozklad nastal po smrti Berdi Beg chána v roce 1359. Tehdy Zlatou hordu zachvátila řada nástupnických sporů a válek, které trvaly dvě desetiletí, a během kterých se na trůnu vystřídalo 12 chánů, jejichž existence je známa jen ze zlatých mincí. Situace se rozhodl využít litevský velkovévoda Algirdas (1296-1377) a zorganizoval velkou armádu, která zaútočila na území hordy. Tato kampaň měla za cíl zajistit a rozšířit jižní území Litevského velkovévodství, přičemž hlavním cílem bylo Kyjevské knížectví, které se ze strašného plenění vojáků Bátú chána pořád nevzpamatovalo, ale pořád mělo silnou strategickou hodnotu. V roce 1362 napochodoval Algirdas se svým vojskem na území m ...
Přílohy
Výstřižekfdfdfd.JPG

Views: 1714  •  Komentáře: 1  •  Odeslat odpověď [ Číst dále ]

Příspěvek Tibetská říše (618-842)


57eda3a5093fae8eb160e028374c3202.png

Tibetská říše (618-842)

Tibet si povětšinou představujeme představujeme jako zemi pobožných horalů, kteří tak nějak žijí na svém území v pokoji a míru. Málo se ale ví, že v minulosti šlo o velice obávané válečníky, před kterými se třásla i Čína.

Starobylé tibetské dějiny nejsou přesně známy, což je způsobeno zejména nedostatkem písemných pramenů či jejich strohostí a praxí kronikářů mísit legendární vyprávění s historickými událostmi. Nejstarší známky osídlení Tibetské náhorní plošiny spadají sice do hluboké minulosti, ale k trvalejšímu osídlení pravděpodobně došlo až počátkem našeho letopočtu. Legenda praví, že od počátku světa až do 6. století v Tibetu vládlo dvacet sedm králů. Během této doby se tibetský lid zdokonaloval ve znalostech zemědělství, stavěly se mohutné pevnosti na svazích hor a tibetská kultura se stávala čím dál tím více komplexnější. Dvacátým osmým králem se stal Thothori Ňäncän, za jehož vlády se Tibe ...
Přílohy
Zskj9C56UonXkTjiTwb3XQw4GUbRPk8vXNrXCFeGVebzZZBPTVH5GpBuykzjeZzqfVk7jQE8KmR8waudyo46b5scjG7Jcxm9GeC6hSSzW6vF1bCEeJ5c.jpg
daefabccab077e0bacfb50bf0eaf2cc0.jpg
1626410589_3-m_-gorelik-tibetskie-voiny.jpg

Views: 1976  •  Komentáře: 0  •  Odeslat odpověď [ Číst dále ]

Příspěvek Asie, Pacifik 2, Japonsko, Čína, USA, VB, 1931-1945. Č 162.


Asie, Pacifik 2, Japonsko, Čína, USA, VB, 1931-1945. Č 162.
Dle zápisu v lodním deníku americké ponorky Archerfish byly přesně 3 hodiny ráno 29. listopadu 1944, když skupina, kterou tvořila tehdejší největší letadlová loď světa - japonská loď Šinano, - a její ochránci 4 torpédoborce, provedla další ze svých změn kursu, tentokrát to bylo ve směru na jih. Kapitán americké ponorky Archerfish, fregatní kapitán Enright náhle při tom zjistil, že japonská skupina pluje přímo k němu. Doslova bleskurychle nařídil ostrý obrat doleva a zamířil tak skupině Japonců v ústrety. Současně se na ponorce rozezněly signální klaksony. Následovalo uzavření poklopu věže a zaplavení ponorných nádrží a ponorka Archerfish zmizela pod hladinou. Poslední údaj na radiolokátoru, to než se ponořila i anténa, oznamoval: vzdálenost nepřítele 10 500 metrů, rychle se k nám přibližuje.
Kapitán ponorky okamžitě rozkázal: „Vysunout periskop!“
Český historik Miloš Hubáček, kniha – Boj o Filipíny – str. 378., z amerických hi ...
Přílohy
captain_Abe_Toshio_Wikipedia_22.jpg
Captain_Joseph_F._Enright_ Archefishe_Wiki_22.jpg

Views: 1683  •  Komentáře: 2  •  Odeslat odpověď [ Číst dále ]

Příspěvek Asie, Pacifik 2, Japonsko, Čína, USA, VB, 1931-1945. Č 159.


Asie, Pacifik 2, Japonsko, Čína, USA, VB, 1931-1945. Č 159.

Minule jsme končili napadením amerického torpédoborce Edwards, třemi japonskými torpédovými letouny, které prakticky skončilo dobře.

Battle_of_Leyte_map_Wiki_22.jpgMapa ostrova Leyte a bojové situace v listopadu a prosinci 1944.

Jenomže ono uplynulo jen několik málo sekund a od Leytského pobřeží vyrazil další kamikaze, který si to zamířil opět k torpédoborci Lamson. Tento torpédborec sice ještě stačil proti japonskému kamikaze obrátit svá protiletadlová děla hlavní baterie, poté se snažil o ostrý obrat, jenomže letoun, který přilétal ve výšce deseti metrů nad hladinou moře, narazil svým pravým křídlem na komín číslo 2, otočil se kolem své osy a poté dopadl na palubu lodi. Puma, kterou kamikaze nesl, okamžitě explodovala stejně jako jeho palivové nádrže a pak se celá střední část torpédoborce Lamson změnila v jedno ohnivé peklo. Plameny šlehaly až nad stožáry lodi. Celkem 50 mužů bylo zraněno a 21 jich bylo zabito, z nich pak vě ...
Přílohy
Filipínci_jako nosiči_22.jpg
Douglas_MacArthur_Wikipedie_55.jpg
Gen_Robert_L_Eichelberger_Wikiepedie_22.jpg
General_Suzuki_Sosaku_Wiki_22.jpg

Views: 1909  •  Komentáře: 2  •  Odeslat odpověď [ Číst dále ]

Příspěvek Samohybný pobřežní dělostřelecký komplex A-222 Bereg


Výstřižekrerfdf.JPG

Pobřežní dělostřelecký systém A-222 Bereg

Ruská říční flotila na Dněpru obdrží vzácná pobřežní děla A-222 Bereg. Tato samohybné námořní dělostřelectvo nabízí mobilitu a palebnou sílu kanónu ráže 130 mm, ale je bezmocné, pokud je odděleno od zbytku baterie. Koncem března 2024 ruský ministr obrany Sergej Šojgu oznámil, že již byla vytvořena takzvaná "flotila řeky Dněpr" s brigádou říčních člunů. Ale pak státní média řekla, že tato flotila je teprve v raných fázích formování a musí být ještě vyzbrojena. Právě najít vybavení může být problematické, a protože bývalý náčelník generálního štábu ruského námořnictva (sloužil v letech 1998-2005) Viktor Kravčenko v podstatě řekl, že vybavení pro nově zřízenou říční flotilu bude přesunuto od kaspické flotily. Nyní kremelská média odhalují, že mezi přidělenými zbraněmi budou též unikátní pobřežní děla A-222 Bereg od Černomořské flotily. Nutno poznamenat, že doposud se o tomto systému ve spojitosti s válkou na Ukrajině neh ...
Přílohy
16082_rd.jpg
ar_sph_bereg_m01.jpg
43075_rd.jpg

Views: 2625  •  Komentáře: 6  •  Odeslat odpověď [ Číst dále ]

Příspěvek Vermontská republika (1777-1791)


Continental-soldier-rear-guard.jpg

Vermontská republika

Vermontská republika vznikla během americké revoluce, kdy armáda Ethana Allena, zvaná Green Mountain Boys vyhnala Brity z této oblasti Nové Anglie. Prapor této armády byl rovněž použit jako vlajka nově vzniklého státu. Ten byl založen 15. ledna 1777, kdy se delegáti z 28 měst setkali a vyhlásili nezávislost na jurisdikcích a pozemkových nárocích britských kolonií Quebec, New Hampshire a New York. Nejprve nesl název Republika Nového Connecticutu (République du Nouveau Connecticut), ale později 8. června se změnil na Vermontskou republiku (République du Vermont). V roce 1777 byla též uzákoněna ústava, která dávala volební právo všem dospělým mužům a odsoudila otroctví jako nezákonné. Zde ale musíme podotknout, že zákaz se vztahoval pouze na dospělé lidi žijící na území republiky, tedy nadále připouštěla ​vlastnění mužů mladších 21 let a žen do 18 let. Stát ale poskytoval černým ...
Přílohy
Výstřižekrertfgf.JPG
Green-Mountain-Boys-Wood-Flag-1.jpg
fort-ticonderoga.jpg

Views: 1368  •  Komentáře: 0  •  Odeslat odpověď [ Číst dále ]


 •  Novinky
  Odpovědi
  Zobrazení
  Poslední příspěvek

 • Kdo je online?
 • Ve fóru je celkem 120 uživatelů :: 5 registrovaných, 0 skrytých a 115 hostů (založeno na uživatelích aktivních během posledních 5 minut)
  Nejvíce zde současně bylo přítomno 1088 uživatelů dne 13/6/2024, 02:29

 • Hledání

 • Statistiky
 • Totals
  Celkem příspěvků 413275
  Celkem témat 8777
  Total Announcements: 1496
  Total Stickies: 14
  Total Attachments: 16908

  Topics per day: 4
  Posts per day: 194
  Users per day: 2
  Topics per user: 2
  Posts per user: 92
  Posts per topic: 47

  Celkem zaregistrovaných uživatelů 4507
  Nejnovějším uživatelem je Michaeloser