• Globalní oznámení

Příspěvek Asie, Pacifik 2, Japonsko, Čína, USA, VB 1931-1945. Č 102.


Asie, Pacifik 2, Japonsko, Čína, USA, VB 1931-1945. Č 102.

Vylodění na ostrově Peleliu.


Battle_of_Peleliu_map_Wikipedie_11.jpg

Mapa bitvy o ostrov Peleliu, od 15. září do 15. října 1944, foto je majetkem Wikipedie.
Prostor invazních pláží pro vylodění na ostrově Peleliu byl vybrán na jihozápadě a od severu směrem k jihu byla místa označena jako Bílá 1 a 2 a Oranžová 1, 2 a 3.


První_vlna_LVT_Peleliu_Wiki_22.jpg


Vylodění na Peleliu, foto je majetkem Wikipedie.
Když těmto místům dospěla námořní pěchota, kladlo tam odpor jenom pár Japonců, kteří pak ve svých dobře maskovaných úkrytech vlastně měli velké štěstí, že přežili těžké ostřelování a bombardování ale jen tak na několik momentů a pak také bylo i po nich.
Jak však LVT-A následována námořní pěchotou pokračovala do vnitrozemí, rostla intenzita nepřátelské dělostřelecké, minometné a kulometné palby, doplňována i střelbou z ručních zbraní japonských obránců. Útočící americká pěchota měla velké štěstí, že sto metrů široké minové pole, které ...
Přílohy
Plukovník_Nakagawa_Kunio_Wikipedie_22.jpg
Peleliu_Pevnůstky_Wiki_22.jpg

Views: 1418  •  Komentáře: 2  •  Odeslat odpověď [ Číst dále ]

Příspěvek Římské výpravy do nitra Afriky


Trans-Saharan_roman_expeditions-explorations.png

Římské výpravy do nitra Afriky

Obecně se často mylně předpokládá, že římské výboje se na jihu omezovaly pouze okolím středozemního moře. Vojenské a obchodní výpravy ve skutečnosti mířily přes Saharskou poušť do samého nitra střední a západní Afriky. Hlavními důvody byly nákupy zlata a koření. Jedna z tras vedla z libyjských měst Leptis Magna a Sabratha směrem k oáze Gadames a oblasti Fezzan, tehdy ovládané velkým kmenem Garamantů (ovládali síť oáz ve středu Afriky a jejich obchod dominoval celé subsaharské oblasti) a nakonec překročila pohoří Ahaggar a dosáhla oblasti Timbuktu na řece Niger. Jedna výprava vedla po západní straně Afriky a výpravu otočila nazpět až na břehu řeky Senegal. Potvrzená je též přítomnost římských obchodníků v dnešní Burkině Faso. Jiné expedice dosáhly oblasti jezera Čad a vrátily se zpět s divokými zvířaty (Flaccus a Maternus). Byly také plánovány a případně realizovány římské námořní expedice, ale ...
Přílohy
Eh9OfVyXkAA1czr.jpg
valerio-festo1.jpg
main-qimg-7a3456a99ad5ffb92e57b6e8b99170eb.jpg

Views: 2487  •  Komentáře: 13  •  Odeslat odpověď [ Číst dále ]

Příspěvek Kniha Pacifik 1, schůzka 14. srpna 2023.


Kniha Pacifik 1, schůzka 14. srpna 2023.

Pacifik_1_Obalka_66.png


Obálka knihy Pravda o válce v Pacifiku 1931-1945 aneb Japonsko, USA, Čína Díl 1.
V pondělí dne 14. srpna 2023, jsme se sešli, na schůzce 1x za měsíc, s panem ředitelem Mgr. Šteflem.
Účelem bylo dohovořit se na několika dalších skutečnostech, se kterými chceme seznámit Palbáky, kteří si již knihy objednali a poté i ty, kteří budou mít ještě také zájem si knihy objednat. Zároveň si pohovořit o tom jak kniha postupuje na své cestě k vytištění.

Panem ředitelem bylo řečeno, že práce na knize Pacifik 1 postupují tak jak mají.

Objednávky jsou stále otevřeny až do konce září a to za stejných podmínek a při stejných cenách řečených, viz zde:


viewtopic.php?f=87&t=9654


Stále přijímám objednávky knihy - Pravda o válce v Pacifiku 1931-1945 aneb Japonsko USA, Čína Díl 1.
Cena je stále stejná 499,- Kč + poštovné a balné 151,- Kč = 650,-,
Slovensko 699,- Kč, 499,- Kniha Pacifik 1 a poštovné a balné je (pardon) 200,- Kč
...
Přílohy
Str_404_Geiger_221.jpg

Views: 977  •  Komentáře: 0  •  Odeslat odpověď [ Číst dále ]

Příspěvek Asie, Pacifik 2, Japonsko, Čína, USA, VB 1931-1945. Č 99.


Asie, Pacifik 2, Japonsko, Čína, USA, VB 1931-1945. Č 99.

Quebecká konference, vznik operace STALEMATE II., obsazení Palauských ostrovů.
Již v době 1. Quebecké konference (pod kódovým označením QUADRANT) bylo zvažováno obsazení Palauských ostrovů, které se později proměnilo v největší výsadkovou operaci dané doby v Tichomoří. Plánovači ze štábu admirála Nimitze na Palauské ostrovy zaměřili pozornost v květnu 1944 a vypracovali tehdy podrobný plán výsadkové operace určující pozemní, letecké a námořní síly, které se na této operaci budou podílet. Jednalo se o organizaci vylodění, její operační schémata a také návrhy na materiální zabezpečení.

Pacific_Theater_Areas;map1_22.jpg


Tichomoří a přilehlé oblasti v roce 1942, viz i Palauské ostrovy, mapa je na mnoha webech a zde byla zmenšena.
Bylo 13. září 1944, když admirál Halsey předložil svůj návrh na zrušení hned několika zvažovaných operací na vylodění, včetně vylodění na Palauských ostrovech, a vzápětí též doporučoval vylodění přímo na fili ...
Přílohy
Palau_Islands_Stalemate_Wikipedie_22.jpg
Adm_Chester_Nimitz_1942_Wiki_33.jpg
Admiral_William_F_ Halsey_ Wikipedie_22.jpg

Views: 1446  •  Komentáře: 2  •  Odeslat odpověď [ Číst dále ]

Příspěvek Asie, Pacifik 2, Japonsko, Čína, USA, VB 1931-1945. Č 96.


Asie, Pacifik 2, Japonsko, Čína, USA, VB 1931-1945. Č 96.

Tažení generála MacArthura směr Filipíny.
Historie pověstného tažení směr Filipíny začala pro generála MacArthura časově dříve, a to na sklonku roku 1943, kdy se však spíše jednalo o jižní rameno kleští, které tvořilo americkou ofenzívu v celém Tichomoří. To když se americkým námořním jednotkám generála MacArthura podařilo zajistit východní Novou Guineu a zablokovat Rabaul a Američané se tak mohli plně soustředit na střední Pacifik.
V této době Vrchní velitel amerického vojenského námořnictva, admirál Ernest J. King vždy prosazoval využití americké námořní moci v této oblasti (střední Pacifik), avšak generál MacArthur tvrdě požadoval nasazení všech prostředků a sil americké námořní moci k postupu přes Novou Guineu směrem na Filipíny.

Admirál flotily Ernest J. King Wikimedia_ Commons_22.jpg


Admirál flotily Ernest J. King, foto je majetkem Wikimedia Commons, zde bylo zmenšeno.
Historik profesor David Horner v, Kapitola 7., své studi ...
Přílohy
Adm_Chester_Nimitz_1942_Wiki_33.jpg
New_guinea_Lae_Salamaua_55.png
Douglas_MacArthur_Wikipedie_55.jpg

Views: 1432  •  Komentáře: 2  •  Odeslat odpověď [ Číst dále ]

Příspěvek Asie, Pacifik 2, Japonsko, Čína, USA, VB 1931-1945. Č 93.


Asie, Pacifik 2, Japonsko, Čína, USA, VB 1931-1945. Č 93.
Připomínáme si zde dění v Japonsku v prvém měsíci a v druhém měsíci roku 1944, kdy se Američané začali vyloďovat ve středním Pacifiku.
V té době se přiostřila situace v císařském Japonsku, když ministerský předseda země vycházejícího slunce, Hideki Tódžó, přibral další funkci a kromě úřadu premiéra tak vykonával funkci ministra války a zároveň se stal náčelníkem generálního štábu armády.
Celé dění je podchyceno, a je možno si jej přečíst – v předchozím článku Č 92., na konci – a abychom mohli pokračovat, v konci je řečeno a já připomenu následující. Prohlédneme-li si historické a diplomatické dokumenty císařského Japonska z doby 2. světové války, dojdeme ke zjištění, že obavy polního maršála Sugiyamy a i prince Čičibua nebyly tehdy nějak ojedinělé.

mars_Hajime_Sugijama_Na_ webech_22.jpg


Maršál Hajime Sugiyama, foto je majetkem Wikimedia Commons, zde byly upraveny jeho rozměry.


Princ_Chichibu_Yasuhito_nezn_dílo_11.jpg

Princ Čiči ...
Přílohy
Koga_Mineichi_Wiki_za_Jamamoto_22.jpg
Phillippines_Jap_8_20_Dec_1941_12.jpg

Views: 1544  •  Komentáře: 2  •  Odeslat odpověď [ Číst dále ]

Příspěvek Slovanské nájezdy na Skandinávii a piráti na Baltu


5d9c7d2285600a4bfd011b29.jpg

Příběh slovanských pirátů na Baltu

V oblasti Baltského moře žily skupiny pirátů slovanského původu od 8. do 14. století. Baltští Slované, jejichž zemědělství nebylo na počátku roku 800 příliš rozvinuté, zoufale potřebovali zdroje, protože suché ostrůvky byly neúrodné a dobytek vzácný. Pěstoval se zde len, z něhož se spřádaly látky, které sloužily rovněž i jako platidlo. V této době byli pobaltští Slované známí také včelařstvím, vyměňovali svůj med a vosk s okolními Germány. Obchodní vztahy mezi Dány a Slovany byly o poznání komplikovanější a snahy o vládnutí dánských řek rychle vedly k válce. S úpadkem dánské moci po smrti jejich vůdce v roce 1035, se do bojů o vládnutí obchodních tras zapojili i Sasští Němci. Krveprolití zuřilo dál a teprve Vendská křížová výprava (Wendenkreuzzug) v roce 1147 upevnila německou nadvládu nad místním obchodem a ukončila slovanské nájezdy.

V letech 1375 až 1398 se královna

V oblasti Baltského moře žily skupiny pirátů slovanského původu od 8. do 14. století. Baltští Slované, jejichž zemědělství nebylo na počátku roku 800 příliš rozvinuté, zoufale potřebovali zdroje, protože suché ostrůvky byly neúrodné a dobytek vzácný. Pěstoval se zde len, z něhož se spřádaly látky, které sloužily rovněž i jako platidlo. V této době byli pobaltští Slované známí také včelařstvím, vyměňovali svůj med a vosk s okolními Germány. Obchodní vztahy mezi Dány a Slovany byly o poznání komplikovanější a snahy o vládnutí dánských řek rychle vedly k válce. S úpadkem dánské moci po smrti jejich vůdce v roce 1035, se do bojů o vládnutí obchodních tras zapojili i Sasští Němci. Krveprolití zuřilo dál a teprve Vendská křížová výprava (Wendenkreuzzug) v roce 1147 upevnila německou nadvládu nad místním obchodem a ukončila slovanské nájezdy.

V letech 1375 až 1398 se královna
...
Přílohy
1024px-Slavic_raids_on_Scandinavia,_Nar.Muz.Mor.,_Gdańsk,_Poland.jpg

Views: 1271  •  Komentáře: 0  •  Odeslat odpověď [ Číst dále ]

Příspěvek Asie, Pacifik 2, Japonsko, Čína, USA, VB 1931-1945. Č 90.


Asie, Pacifik 2, Japonsko, Čína, USA, VB 1931-1945. Č 90.
Nejprve po hořkém Pearl Harboru, postupně i ve středním Pacifiku, mohlo být, a koncem roku 1943 také skutečně bylo, Američany nasazeno šest nových těžkých letadlových lodí, k nim jako další pak i pět lehkých a sedm eskortních letadlových lodí, a také i tucet (12 až 13) nových i starších bitevních lodí. A celou tuto ohromující sílu doplňovalo též patnáct křižníků, šedesát pět torpédoborců a téměř sedmdesát dalších zásobovacích a i dalších důležitých pomocných lodí. Další z historických pramenů, který je uveden v Použité podklady – český diplomat a historik Aleš Skřivan, ve své knize Pád Niponu, Vydání 1., Praha 1990., pak na str. 71., doslova proto uvádí, cituji:
„Mašinerie, kterou Nimitz začal používat (v druhé polovině roku 1943) k drcení předsunutých japonských pozic, fungovala jako ´obrovský ocelový lis´ . K dobytí dvou atolů uprostřed oceánu (atoly Makin a Tarawa v Gilbertově souostroví – má poznámka) admirál vyslal tři opera ...
Přílohy
Gilbert_islands_11_Wiki.PNG
Raymond_Spruance_12.jpg
USS_Yorktown_(CVA_10)1956_43_56_Wiki_22.jpg

Views: 1556  •  Komentáře: 2  •  Odeslat odpověď [ Číst dále ]

Příspěvek Kniha Pacifik 1, schůzka 13. července 2023.


Kniha Pacifik 1, schůzka 13. července 2023.

Pacifik_1_Obalka_66.png

Obálka knihy Pravda o válce v Pacifiku 1931-1945 aneb Japonsko, USA, Čína Díl 1.
Ve čtvrtek dne 13. července 2023, jsme se sešli na schůzce 1x za měsíc, s panem ředitelem Mgr. Šteflem.
Účelem bylo dohovořit se na několika dalších skutečnostech, se kterými chceme seznámit Palbáky, kteří si již knihy objednali a poté i ty, kteří budou mít ještě také zájem si knihy objednat. Zároveň si pohovořit o tom jak kniha postupuje na své cestě k vytištění.
Při našem setkání jsem nejprve předal panu řediteli peníze za knihy, které byly zaplaceny ještě do konce června a na začátku července, a to oproti řádné stvrzence.

Panem ředitelem bylo řečeno, že práce na knize Pacifik 1 postupují tak jak mají.

V pondělí dne 17. července 2023 byla dokončena korektura knihy a návazné práce na knize budou prováděny tak aby mohl být proveden křest knihy 21. září 2023. Tedy tak jak bylo předtím již zde napsáno.
Dne 21. září 2023 (pokud se nic mimořádného ...
Přílohy
Str_405_Pagoda_66.jpg

Views: 1159  •  Komentáře: 0  •  Odeslat odpověď [ Číst dále ]

Příspěvek Asie, Pacifik 2, Japonsko, Čína, USA, VB 1931-1945. Č 87.


Asie, Pacifik 2, Japonsko, Čína, USA, VB 1931-1945. Č 87.
V době bojů na Nové Guinei, a konci bojů na Guadalcanalu, v prvých měsících roku 1943 se admirál King a admirál Nimitz rozhodli, že vytvoří ve středním Tichomoří nový úderný svaz. Tehdy však bylo Výborem náčelníků štábů ve Washingtonu (generál Marshall) vytvořeno Spojené operační velení, které bylo rozděleno mezi admirála Halseyho a generála MacArthura.

Adm_Chester_Nimitz_1942_Wiki_33.jpg

Admirál Chester Nimitz, foto je majetkem Wikipedie a zde bylo zmenšeno.
Navrhované útočné operace v oblasti generála MacArthura (Nová Guinea) tehdy nevyžadovaly žádné velké válečné lodě, myšleno bitevní či letadlové lodě a křižníky. Ty proto mohly být uvolněny pro boje ve středním Pacifiku. A generál MacArthur své záměry mohl tehdy na Nové Guinei provádět leteckými výsadky a to, včetně zásobování.
Admirál Nimitz tak mohl navrhnout a bylo mu schváleno, vytvoření nového operačního svazu – „Task Force 50 (a další 50.1 atd.) – a následné jmenování sv ...
Přílohy
Japan_attack_1942_33 _34.jpg
Douglas_MacArthur_Wikipedie_55.jpg

Views: 1511  •  Komentáře: 2  •  Odeslat odpověď [ Číst dále ]


 •  Novinky
  Odpovědi
  Zobrazení
  Poslední příspěvek

 • Kdo je online?
 • Ve fóru je celkem 25 uživatelů :: 4 registrovaní, 0 skrytých a 21 hostů (založeno na uživatelích aktivních během posledních 5 minut)
  Nejvíce zde současně bylo přítomno 345 uživatelů dne 17/1/2023, 21:53

 • Hledání

 • Statistiky
 • Totals
  Celkem příspěvků 397150
  Celkem témat 8524
  Total Announcements: 1428
  Total Stickies: 14
  Total Attachments: 12206

  Topics per day: 4
  Posts per day: 206
  Users per day: 2
  Topics per user: 2
  Posts per user: 92
  Posts per topic: 47

  Celkem zaregistrovaných uživatelů 4316
  Nejnovějším uživatelem je davez