• Globalní oznámení

Příspěvek Asie, Pacifik 2, Japonsko, Čína, USA, VB 1931-1945. Č 34.


Asie, Pacifik 2, Japonsko, Čína, USA, VB 1931-1945. Č 34.
Dimapur_Imphal_1944_22.jpg


Boje ve východní Indii, severozápadní Barmě (Myanmar), japonských a Spojeneckých armád, sborů, divizí a pluků v roce 1944. Skica je volně na několika webech.
Pokračujeme dál situací, kdy japonská 31. divize generála Sató dostala od svého velitele rozkaz k ústupu od Kohimy, a kdy zadní sebevražedný voj generála Mijazakiho odrazil útok spojeneckých sil.
Po tomto odraženém útoku se generál Mijazaki, ve vší tichosti, se svým zadním vojem, stáhl následující noci za ustupujícím oddíly. Vojáci japonského 58. a 124. pluku pak při ústupu pokračovali v budování silničních zátarasů a pastí v záloze. Při tomto ústupu došlo čas od času k boji, ze kterých jeden trval i pět dní, jako tomu bylo u Viswemy. Většina bojů se odehrávala za hustého deště a v rozbláceném terénu a ztráty na obou stranách byly vysoké. Takto postupně a organizovaně generál Mijazaki ustoupil se svými oddíly až za horský masiv Mao Songsang, ale „k ...
Přílohy
imphal_kohima1944_orig_88.jpeg
general_Mutaguchi_Renya__15_Arm_Wiki_33.jpg
Garrison_Hill_Kohima_Wikipedia_1944_22.jpg

Views: 1253  •  Komentáře: 2  •  Odeslat odpověď [ Číst dále ]

Příspěvek Asie, Pacifik 2, Japonsko, Čína, USA, VB 1931-1945. Č 31.


Asie, Pacifik 2, Japonsko, Čína, USA, VB 1931-1945. Č 31.

Obrana_Kohimy_april_june_1944_12.jpg

Mapa obrany kohimského hřebenu, obrázek je volně na několika webech a zde byl zvětšen.
V předchozím Č 30., jsme se stali, dne 11. května 1944, účastníky útoku praporů 1. Queen´s Royal Regiment a pandžábský praporu na Jail Hill a DIS u Kohimy. V konci dne se podařilo pandžábskému praporu, a to bez jakéhokoli odporu Japonců obsadit Pimple Hill a i Berkshirové získali kontrolu nad Polní zásobovací stanicí FSD.
Noc z 11. na 12. května pak probíhala za hrozného lijáku a v neustálé japonské palbě. A v té době noci se vydali vojáci praporu 1. Queen´s Royal Regiment na postup, tentokráte však již s podporou tanků, které dostaly za úkol postarat se o dosud nezničené japonské bunkry. Tanky se místy dostaly až na 10 metrů od předsunutých pozic praporů Queen´s k japonským bunkrům, a z této vzdálenosti do nich pálily. A tak se stalo, k překvapení útočících Britů, že předsunuté oddíly uviděly Japonce utí ...
Přílohy
tennis_court_at_Kohima_Wikip_33.jpg
general Calvert_ (vlevo), Wikipedie_88.jpg
Kōtoku_Satō_Wikipedie_22.jpg

Views: 1429  •  Komentáře: 2  •  Odeslat odpověď [ Číst dále ]

Příspěvek Vasil Timkovič (1923-2023)


rip_timkovic_vasil_01-768x1024.jpg

Válečný veterán Vasil Timkovič

Včera po půlnoci zemřel ve věku 99 let válečný veterán Vasil Timkovič. Byl vězněn v gulagu a později vstoupil do formující se československé jednotky v SSSR. Bojoval o Kyjev a Duklu. Po roce 1989 se zapojil do obnovení tradice Československé obce legionářské.
Vasil Timkovič se narodil 21. března 1923 ve vesnici Skotarskoe na Podkarpatské Rusi, tou dobou tedy na území Československé republiky, jako nejmladší ze čtyř dětí v rodině lesního správce Georga Timkoviče. Studoval na šedesát kilometrů vzdáleném gymnáziu v Mukačevě, později ve Svaljavě. Na podzim roku 1939, po okupaci Československa, kdy Podkarpatskou Rus zabralo Maďarsko, utekl spolu se dvěma spolužáky z gymnázia za hranice do Sovětského svazu. Doufali, že je Rusové přijmou přátelsky a dovolí jim bojovat za osvobození své vlasti. Namísto toho byli uvězněni v gulagu.
Chlapce chytili hned za hranicí a dopravili do polského města Skole. Následně je přesun ...
Přílohy
Fldqc35WAAE0syN.jpg
FldrYYFXoAEVV31.jpg
fotobig11.jpg

Views: 1900  •  Komentáře: 4  •  Odeslat odpověď [ Číst dále ]

Příspěvek Asie, Pacifik 2, Japonsko, Čína, USA, VB 1931-1945. Č 28.


Asie, Pacifik 2, Japonsko, Čína, USA, VB 1931-1945. Č 28.
Dimapur_Imphal_1944_22.jpg

Boje v západní Indii, severozápadní Barmě (Myanmar), japonských a Spojeneckých armád, sborů, divizí a pluků v roce 1944. Skica je volně na několika webech.
Jestliže dál listujeme historickou literaturou, která zachycuje dubnové boje o Kohimu, dozvíme se i navazující skutečnosti popsané mnou v Č 27., na konci. Pokračování popsaných bojů říká, že vojáci praporu Royal Berkshires podnikli útok, který pak nebyl tak krvavý, jako byl ten, který podnikli, 23. dubna 1944 Durhamští. Britům z praporu Royal Berkshires, se podařilo zlikvidovat velké množství japonských vojáků a důstojníků z 58. pluku (31. divize), když jejich vlastní ztráty byly skutečně na tato místa jen nepatrné.
Další ráno po výše popsaných útocích, 24. dubna 1944, velitel japonské 31. divize, generál Sató, obdržel zprávu o ztrátách při útocích. Výsledek obou útoků byl: „4 ze 7 rot, které se těchto útoků zúčastnily, byly vytlačeny a žádné území zí ...
Přílohy
imphal_kohima1944_orig_88.jpeg
GenJ_M_Lawrence_Grover_22.jpg
Sir_Charles_Ridley_Pawsey_Wiki_22.jpg

Views: 1415  •  Komentáře: 2  •  Odeslat odpověď [ Číst dále ]

Příspěvek Asie, Pacifik 2, Japonsko, Čína, USA, VB 1931-1945. Č 25.


Asie, Pacifik 2, Japonsko, Čína, USA, VB 1931-1945. Č 25.

Dimapur_Imphal_1944_22.jpg


Boje v západní Indii, severozápadní Barmě (Myanmar), japonských a Spojeneckých armád, sborů, divizí a pluků v roce 1944. Skica je volně na několika webech.
V deníku první bitvy o Kohimu je pak jeden zvláště tragických příběhů, o takřka hromadném hrobu raněných spojeneckých vojáků, o které se také staral i doktor John Yong (viz konec Č 6.). K tomuto hrůznému příběhu je třeba jen malé vysvětlení, že k shromažďování raněných byl pro nedostatek místa vybudován značně hluboký zákop, který ležel v palebném pásmu japonských minometů, které byly umístěny na Jail Hillu. Nejprve miny Japonců vybuchovaly nedaleko hlubokého zákopu, kde leželi ti nejvíce a nejvážněji zranění vojáci. Pak se stalo, že jedna mina dopadla přímo do zákopu, kde právě leželi ti nejvážněji ranění. Když se pak nosiči a kopáči snažili zachránit ještě snad nějaké žijící těžce raněné, a dostat je tak z hromady roztrhaných těl, krvácejících ko ...
Přílohy
Obrana_Kohimy_april_june_1944_12.jpg
Lt_Gen_Sir_Montagu_Stopford_Wiki_22.jpg

Views: 1449  •  Komentáře: 2  •  Odeslat odpověď [ Číst dále ]

Příspěvek Simon de Montfort (1208-1265)


321973617_704658341228514_8040440739015593481_n.jpg

Simon de Montfort a český lvíček

Na první pohled si člověk řekne, že na obraze vidíme nějakého českého krále - přeci jen stříbrný dvouocasý lev na červeném pozadí je tradiční symbol známý z učebnic. Nu, je to ale nechvalně proslulý Simon de Montfort, 6. hrabě z Leicesteru (1208-1265), který byl hlavním vůdcem baronského odporu vůči Jindřichovi III. Po vzpouře z let 1263-1264 a vítězné bitvě u Lewes v Sussexu, 14. května 1264, se Montfort stal de facto vládcem Anglie a svolal jednání prvního voleného parlamentu v Evropě. Proto je považován za jednoho z předchůdců myšlenky moderního parlamentarismu. Mnoho baronů, kteří jej původně podporovali, se začalo domnívat, že reformy zacházejí příliš daleko a zvětšující se počet nepřátel přispěl k Montfortovu pádu. Padl 4. srpna 1265 v v Sussexu, 14. května 1264, se Montfort stal de facto vládcem Anglie a svolal jednání prvního voleného parlamentu v Evropě. Proto je považován za jednoho z předchůdců myšlenky moderního parlamentarismu. Mnoho baronů, kteří jej původně podporovali, se začalo domnívat, že reformy zacházejí příliš daleko a zvětšující se počet nepřátel přispěl k Montfortovu pádu. Padl 4. srpna 1265 v ...
Přílohy
321410442_731426881347849_4733719749760458693_n.jpg
321886983_1093435077997678_579347086593794143_n.jpg
321449160_488422713424401_6701677432932303128_n.jpg

Views: 1532  •  Komentáře: 2  •  Odeslat odpověď [ Číst dále ]

Příspěvek Asie, Pacifik 2, Japonsko, Čína, USA, VB 1931-1945. Č 22.


Asie, Pacifik 2, Japonsko, Čína, USA, VB 1931-1945. Č 22.

Dimapur_Imphal_1944_22.jpg


Boje v západní Indii, severozápadní Barmě (Myanmar), japonských a Spojeneckých armád, sborů, divizí a pluků v roce 1944. Skica je volně na několika webech.
Bitva o Kohimu.
Byl začátek ledna roku 1944, když se 4. prapor The Royal West Kent Regiment, což byl vlastně teritoriální prapor vzniklý před II. světovou válkou, zúčastnil po boku 5. indické divize bojových akcí v Arakanu. Vojáci těchto útvarů se vlastně zapojili do bitvy o Tunel a v bojích jich tam padlo 200. Pak byli, ti co přežili ze 4. praporu, stejně jako zbytek vojáků 5. indické divize, převeleni z Arakanu do Assamu. Dne 29. března 1944 byla celá jednotka, a to i s vozy, mulami a zbraněmi a týlem naložena do letadel a přepravena do Dimapuru a již 30. března všichni dorazily do Kohimy.

Obrana_Kohimy_april_june_1944_12.jpg

Mapa obrany kohimského hřebenu, obrázek je volně na několika webech a zde byl zvětšen.
Okamžitě po svém příjezdu do Kohimy jim ...
Přílohy
Sir_Charles_Ridley_Pawsey_Wiki_22.jpg
Lt_Gen_Sir_Montagu_Stopford_Wiki_22.jpg

Views: 1350  •  Komentáře: 2  •  Odeslat odpověď [ Číst dále ]

Příspěvek Zapomenutý pes na ostrově Kiska


Explosion_670.jpg

Bitva o ostrov Kiska v severním Pacifiku

V květnu 1942 byl ostrov Kiska na Aljašských Aleutských ostrovech jedním z nejvzdálenějších míst světa; Skalnatý výběžek v chladném moři, pokrytý trsy trávy a mechem obrostlé tundry, zahalený v mlze a čelící neustálému mořskému větru. Kiska je největším kusem souše ve shluku Krysích ostrovů, východnější podskupiny Aleutského souostroví u pobřeží Aljašky. V roce 1741 ostrov poprvé do map zanesl dánský mořeplavec v carských službách Vitus Bering. Velký význam téhle pětatřicet kilometrů dlouhé skalnaté pustině nepřikládal, a tak tu i v následujících letech kotvily lodě jen velmi zřídka. Teprve v roce 1775 tu Grigorij Šelechov založil malou obchodní stanici, která bude profitovat z kůží mořských vyder. Když byla Aljaška slavně odprodána Spojeným státům americkým, zmizeli i poslední stálí obyvatelé ostrova. Pustý zůstal až do roku 1940, než tu americká armáda zřídila meteorologickou a pozorovací stanici. 

Americká rozvě ...
Přílohy
Výstřižeweweek.JPG
Výstřižrerereek.JPG
Výstřrereižek.JPG

Views: 1974  •  Komentáře: 5  •  Odeslat odpověď [ Číst dále ]

Příspěvek Bitva na řece Allia (390 př.n.l.)


ddffg.jpg

Bitva na řece Allia

Římští hoplité poraženi a pronásledováni galskými válečníky, 4. století před naším letopočtem. Autorem obrazu Richard Hoook. Bitva na řece Allia se odehrála zřejmě roku 390 př.n.l. mezi galským kmeny Senony, Arverny aj. a Římskou republikou u soutoku řek Tibera a Allia, 11 římských mil severně od Říma. Římané byli poraženi a Senoni následně vyplenili Řím.

Tváří v tvář galské hordě stalo více než 15 000 Římanů a spojenci ze sousedních latinských měst. Spoléhali se na drtivou sílu falangy hoplítů (těžké pěchoty), ale záloh bylo jen málo a podpora kavalérie byla minimální. Hoplité byli ideálně vyzbrojeni helmou, náprsním krunýřem a kulatým štítem a vyzbrojeni bodným kopím a mečem. Taktika nasazení hoplitů byla rozšířena po celém Řecku a Etrurii přičemž právě od Etrusků ji převzali sami Římané v polovině šestého století před naším letopočtem.

Navzdory dvojnásobné přesile nepřátel se Římané nijak nepokusili opevnit svou pozici. Ve snaze zabránit tom ...
Přílohy
battle-of-allia.jpg
celtic-warriors1.jpg
gbfgbf.jpg

Views: 1534  •  Komentáře: 1  •  Odeslat odpověď [ Číst dále ]


 •  Novinky
  Odpovědi
  Zobrazení
  Poslední příspěvek

 • Hlasování

Kdo myslíte že použil chemické zbraně při bombardování Chán Šajchúnu v syrské provincii Idlib?

Rusko
0
Žádná hlasování
Sýrie
1
100%
 

Celkem hlasů : 1

 

Zobrazit téma


 • Kdo je online?
 • Ve fóru je celkem 37 uživatelů :: 7 registrovaných, 0 skrytých a 30 hostů (založeno na uživatelích aktivních během posledních 5 minut)
  Nejvíce zde současně bylo přítomno 345 uživatelů dne 17/1/2023, 21:53

 • Hledání

 • Statistiky
 • Totals
  Celkem příspěvků 382176
  Celkem témat 8301
  Total Announcements: 1370
  Total Stickies: 14
  Total Attachments: 8526

  Topics per day: 5
  Posts per day: 219
  Users per day: 2
  Topics per user: 2
  Posts per user: 89
  Posts per topic: 46

  Celkem zaregistrovaných uživatelů 4288
  Nejnovějším uživatelem je batoh