Nové bojové vozidlo pěchoty pro AČR

Odpovědět
Uživatelský avatar
Rase
5. Plukovník
5. Plukovník
Příspěvky: 9562
Registrován: 11/2/2010, 17:02
Bydliště: Prostějov

Nové bojové vozidlo pěchoty pro AČR

Příspěvek od Rase »

600.jpg

Nové bojové vozidlo pěchoty pro AČR

Armáda České Republiky doposud používá 108 BVP-2, dalších 77 vozidel je ve skladech. Životnost vozidel vyprší v letech 2018 až 2020. Vedení obrany proto na začátku roku 2013 sestavilo celoresortní projektový tým, který měl navrhnout řešení situace. Zvažovala se jak možnost prodloužení životnosti opravami, čímž by armáda mohla používat vozidla BVP-2 přibližně dalších deset let. Druhou možností bylo vyřazení BVP-2 z výzbroje bez adekvátní náhrady, tedy by došlo k dokoupení vozidel Pandur. Třetí varianta navrhovala modernizaci obrněnců BVP-1 nebo BVP-2, zde tedy patrně šlo o vozidla Šakal. Podle pozdějšího vývoje ale převážila čtvrtá varianta a to nákup nové pásové nebo kolové techniky, případně odkoupení nadbytečných, ale modernějších vozidel od některého ze spojenců v NATO. Již koncem roku 2014 počítá Koncepce výstavby armády do roku 2025, s nákupem nových bojových vozidel pěchoty: "Mechanizované vojsko bude udržovat schopnost nasazovat a zasazovat úkolové uskupení do velikosti brigádního úkolového uskupení (BÚU) na bázi mechanizované brigády. Svazky podle typu budou rychle nasaditelné a přepravitelné s odpovídající palebnou sílou, budou disponovat vyšší schopností manévru v terénu, vyšší palebnou silou a odolností. Dále se do budoucnosti předpokládá možné rozšíření bojových prvků. Kompatibilita velení a řízení v rámci pozemních sil bude postupně vyřešena pořízením obrněných velitelsko-štábních a spojovacích vozidel. Bojová účinnost brigády těžkého typu bude posílena náhradou zastaralého bojového vozidla pěchoty vozidlem na univerzální pásové platformě. Vzhledem k nutnosti udržení mohutné palebné síly bude v letech 2020–2025 rozhodnuto o modernizaci či náhradě tanků. Bojové schopnosti lehkých motorizovaných praporů budou posilovány schopností ničení obrněných cílů až na úroveň mechanizovaných praporů. U brigády lehkého typu bude zachována schopnost provádět výsadky. K rozvoji schopností mechanizovaných jednotek bude postupně využíváno automatizovaných a dálkově ovládaných systémů a prostředků bez přímé lidské obsluhy (robotických systémů)."

Požadavky armády na nová vozidla

Moderní bojová vozidla pěchoty přinesou zcela novou kvalitu ve výzbroji pozemních sil a tím i zásadní zvýšení bojových schopností naší armády při obraně území státu. Armáda požaduje vozidla se silnou výzbrojí, vysokým stupněm odolnosti a ochrany osádky, vyspělými systémy velení a řízení a vysokým potenciálem k dalšímu modernizačnímu růstu, zejména v oblasti výzbroje, ochrany osádky a použitých technologií.

- Vysoká celková odolnost a ochrana osádky u všech vozidel s certifikací NATO, včetně systémů aktivní ochrany k eliminaci zásahů v pásmu 360° okolo vozidla a ochrany horní polosféry;
- Osádku bojového vozidla bude tvořit celkem 11 vojáků - velitel a střelec, řidič, dva specialisté a roj (výsadek) šesti vojáků;
- Výzbroj bude tvořit rychlopalný automatický kanon ráže 30 mm ve věžovém kompletu pro velitele a střelce, spřažený kulomet a integrované protitankové řízené střely;
- Vozidlové komunikační, informační a další systémy budou zapojeny do národních a aliančních systémů velení a řízení;
- Před uzavřením smluvního vztahu dojde v ČR k praktickému ověření schopností a parametrů vozidla, včetně střeleb ze všech druhů zbraní.
+ 29 servisních vozidel ve třech provedení.


Požadavky na vozidla:
Verze pro Armádu České republiky zahrnují ve variantách s věží:
pásové bojové vozidlo pěchoty - PBVP: 3 členové posádky, 2 specialisté, 6 členů roje
velitelské vozidlo - PBV-V - 3 členové posádky, 3 specialisté C4I a 4 členové výsadku
průzkumné vozidlo - PBV-Pz - 3 členové posádky, 2 operátoři senzorů a 4 členové průzkumného týmu

V bezvěžových variantách to jsou:
vozidlo dělostřeleckého pozorovatele - POV-DP - 12,7 mm RCWS + SPIKE, teleskopická senzorová hlava, 2 členové podsádky, 1 operátor senzorové hlavy,
bojové ženijní vozidlo - POV-Ž - 12,7 mm RCWS + SPIKE, 3 členové podsádky, 7 ženistů
vyprošťovací vozidlo - POV-V - 3 členové obsluhy, 12,7 mm RCWS, výložník s jeřábem, hydraulický naviják
zdravotnické vozidlo - POV-Zdr - 3 členové obsluhy s možností přepravy 4 sedících raněných a 2 ležících.

Servisní kolová vozidla:
Komplexní dílenské vozidlo – 13x
Vozidlo oprav pásových podvozků – 8x
Vozidlo oprav výzbroje a speciálního vybavení – 8x


Finanční stránka projektu

Původní plán ministerstva obrany je pořídit celkem 210 nových vozidel za minimálně 50 mld Kč. Koncem září 2017 bylo zřejmé, že na nákup bude vyčleněno přesně 53,6 mld Kč a minimálně se bude jednat o 210 vozidel. Součástí smlouvy má totiž být i sjednání opce na dalších cca 100 vozidel. Finanční prostředky na první splátku jsou připraveny v plánu rozpočtu na rok 2019. Co se týče ceny, tak za samotná vozidla padne zhruba polovina částky, zbytek bude určen na vybudování zázemí a náklady na vybudování výrobního zázemí (montážní linka), počáteční várku náhradních dílů a munice. V ceně nejsou započítány celkové náklady na provoz po celou dobu životnosti vozidel, která je přibližně 40 let. Samotné zkoušky vozidel u VTÚ, vyjdou ministerstvo obrany na 10 089 899,60 Kč, v částce jsou patrně započítány náklady na zapůjčení vozidel a vše kolem. Do zmíněné sumy se mají vejít všechny nabídky a cenový rozdíl mezi vozidly bude mnohem nižší než se často tvrdí v médiích, a bude záviset na požadované výbavě. Zmíněných 53,6 miliard se bude splácet od roku 2019 do roku 2024, kdy má být splacena celá suma.
Z českých firem a subjektů, které mají zájem se zapojit do výroby, nebo subdodávek komponentů pro nové BVP, zmiňme například: VOP CZ, ELDIS, RETIA, Ray Service, EXCALIBUR ARMY, AVIA Motors, KARBOX, VTÚ, VVÚ, Meopta, Mesit, Alucast, BD Sensors, MSM Group, VR Group, JHV Engineering, Awos, Drahoš, PLC Services, Performance Solutions a další. S jejich zástupci již již jednají společnosti, které mají zájem o vítězství v připravovaném tendru. Nabídkové ceny nových BVP pro AČR se pohybují cca od 4,5 do 6,5 mil euro za kus. Ceny jsou vždy za konfiguraci s rychlopalným kanónem ráže 30 mm a protitankovým raketovým kompletem (PTRK) 3.generace. Tedy očividně nedražší v vozidlo bude Puma, nejlevnější vozidlo je otázkou. Když přidáme náklady na zázemí, tak se zdá, že na těch cca 50 mld Kč se dostane i ta Puma. Dál bude jen záležet, jak moc budeme chtít ušetřit. 210 Pum by sice vyšlo odhadem na 34 mld, nejlevnější vozidla na cca 24 mld, ale je potřeba počítat s tím, že ne všechna vozidla budou mít bojovou věž. Ten cenový rozdíl tedy není tak enormní, jak je často zmiňováno.
Velice zajímavé by bylo, pokud by se podařilo využít Evropský obranný fond, kdy čerpání je možné pouze u společných mezistátních vojenských projektů. Z našeho pohledu je velice lákavá možnost využít fond pro pomoc s financováním nových bojových vozidel pěchoty. V tendru sice máme většinu evropských vozidel a výrobců, ale problém je v tom, kde sehnat stát, který by měl zájem pořídit nová BVP spolu s námi. Patrně by se našel nějaký stát, který by chtěl menší množství CV90 od BAE, u vozidel ASCOD od GDELS si nejsem jistý a spíše s tím nemůžeme počítat. To samé s vozidlem Lynx od Rheinmetallu. Kritéria pro čerpání financí z fondu, ale skvěle splňuje vozidlo Puma od společnosti PSM Project System & Management GmbH. Přeci jen se jedná o 100% evropskou společnost a hlavně kolem roku 2020 má v plánu nakoupit vozidla Puma i německá vláda, pro vlastní ozbrojené síly - Bundeswehr. Využití Evropského obranného fondu by tak mohlo znamenat velice zajímavé, čisté řešení, jak srazit nákupní cenu vozidel Puma na velice přijatelnou úroveň, právě díky dotaci z tohoto fondu.
V případě podpisu smlouvy do poloviny roku 2021, tedy krátce před plánovanými volbami, plánuje ministerstvo obrany na projekt nákupu nových BVP utratit 4,210 mld Kč (celková cena by měla dosáhnout 51,684 mld Kč). Tato vozidla mají být dodány do konce roku 2025, stejně jako revitalizované T-72M4CZ, aby je bylo možno nasadit v rámci brigádního úkolového uskupení těžkého typu, které se ČR zavázala postavit do začátku roku 2026.

Obrázek

Časový plán projektu

Finanční prostředky pro nákup moderní pásové techniky budou připraveny v letech 2019 až 2020. Armáda hodlá celý projekt urychlit a již v roce 2016 Ministerstvo obrany dokončilo přípravné práce na zakázce, v rámci níž by vojáci v horizontu několika let získali náhradu za stárnoucí vozidla BVP-2. V polovině února 2017 prohlásil náčelník generálního štábu Josef Bečvář, že již v současné době běží přípravná fáze a Ministerstvo obrany zpracovalo studii o proveditelnosti projektu. Počátkem června 2017 (patrně po výstavě IDET), budou ve VTÚ Vyškov zahájeny první zkoušky vozidel, v délce zhruba jednoho a půl měsíce, tedy do srpna 2017. Dle aktuálního prohlášení Josefa Bečváře, proběhnou zkoušky nového BVP již 28. června na Libavé. Všech pět vozidel bylo přichystáno k prohlédnutí na statických ukázkách a jízdě v terénu. Armádní komise budou následně zkoumat, jaké mají požadované stroje technické parametry. Testy a výslednou zprávu zajistí VTÚ, které na Ministerstvo obrany dodá, do 31.10. 2017, většinu důležitých výsledků z porovnání, od proveditelnosti celého projektu, přes zhodnocení podvozků až po hodnocení bojových věží. Do 15.11. 2017 má dodat celkové zhodnocení možností náhrady BVP-2. Termíny jsou závazné a v případě nesplnění smlouvy, hrozí pokuta (1 % ze smluvené částky, více viz finanční stránka projektu). Termíny pasují na dřívější prohlášení, že vítězné vozidlo bude vybráno do prosince 2017. Příprava projektu je v průběhu rozhodovacího procesu. O způsobu zadání i parametrech bude rezort MO moci blíže informovat po jeho ukončení. Rezort MO se při přípravě projektu řídí platnými zákony a vnitřními předpisy rezortu MO. Celý proces je rozvržen do několika následujících let. Po schválení specifikace bude během července 2018 dokončena rozpracovaná zadávací dokumentace projektu a ten bude následně předložen v srpnu k projednání komisí ministerstva obrany a následně v září projednáno na vládě. Samotný tendr by mohl být vyhlášen kolem září. Na podzim má být výsledek schválen vládou a výběr dodavatele má být hotový do konce roku 2018. V první polovině roku 2019 mají být dojednány náležitosti smlouvy (parametry, cena) a v červnu 2019 má být kontrakt podepsán. Peníze na první splátku jsou pak prý připraveny v plánu rozpočtu na rok 2019. Výroba by měla začít již v letech 2019 až 2020, přičemž první vozidla by mohla armáda převzít do roku 2025. První kusy půjdou na výcvikovou základnu do Vyškova a dále se počítá s přezbrojením 74. lehkého motorizovaného praporu. Všech 210 vozidel by měla získat 7.mechanizovaná brigáda "Dukelská" do roku 2029.

Časový harmonogram:
1976
- zahájení sériové výroby BMP-2 v SSSR
1987
- zahájení licenční výroby v ČSSR jako BVP-2
1989
- ukončena výroba a převzato 280 vozidel
2013
- celoresortní projektový tým hledá řešení otázky BVP
2014
- rozhodnuto pořídit nová BVP místo modernizace
- plán pořídit nová vozidla v rámci V4 s Polskem
- 30.4. studie modernizace bojového vozidla pěchoty
2015
- upřednostnění licenční výroby již zavedeného vozidla
- 30.4. vznik integrovaného pracovního týmu "Přezbrojení 7. mechanizované brigády"
2016
- plán pořídit 210 nových vozidel + opce na dalších 105 vozidel
- dokončení přípravné fáze projektu
- oslovení společností (9) kvůli předběžným informacím
- 15.12. Průmyslový den
2017
- na IDET představen ASCOD, CV90, Puma a Lynx
- prezentace jízdy a střelby v Přáslavicích (Libavá)
- do konce srpna armádní komise doporučí ideální stroj
- do poloviny listopadu dodání podrobného hodnocení VTÚ
- do konce roku výběr vítězného vozidla (původní plán)
- 8.3. zadávací listina strategického projektu
- 5.6.-18.8. ukázka schopností vozidel
2018
- začíná končit životnost vozidel BVP-2
- 25.6. specifikace hotova a zaslána na ministerstvo obrany (sekce vyzbrojování)
- 2.10. projekt jednomyslně schválen kolegiem ministra obrany
- 17.12. Vláda ČR vzala na vědomí
2019
- 5.2. registrace akce schválena na ministerstvu financí
- 27.3. úvodní jednání s oslovenými výrobci,
- předána výzva o podání žádosti o účast v zakázce společně s procesními pravidly a 16 nepřekročitelnými požadavky
- 2.5. všichni oslovení dodavatelé doručili žádosti o účast ve vícekolovém jednacím řízení
- 30.-31.5. jednání s oslovenými dodavateli před zasláním oficiální výzvy k doplnění či upřesnění informací

1. Zaslání oficiální výzvy výrobcům k doplnění či upřesnění informací
2. Posoužení obdržených dokumentů komisí a rozhodnutí, kdo bude pokračovat ve vícekolovém jednacím řízení
3. Výzva k podání předběžných nabídek a jejich podání dodavateli
4. Vícekolové jednání o podaných předběžných nabídkách
5. Ověření technických parametrů (testování vzorků vozidel)
6. Výzva k podání finální nabídky, podání finální nabídky dodavateli, vyhodnocení
7. Výběr dodavatele
8. Vyjednávání o smlouvě
9. Podpis smlouvy
10. Výroba jednotlivých modifikací vozidel
11. Provedení jednotlivých druhů zkoušek všech modifikací (včetně vojskových zkoušek)

2020
- uzavření smlouvy s dodavatelem na konci roku
- končí životnost všech provozovaných BVP-2
- rozhodnutí o budoucnosti tankového vojska
2022
- převzetí prvních pěti vozidel armádou
2024
- splacení celé částky, zhruba 50 miliard
2025
- dokončení dodávek nových BVP
- přebírání posledních vozidel 7. mechanizovanou brigádou
2050
- začíná končit životnost vozidel


Zkoušky vozidel

Jak již bylo zmíněno první zkoušky vozidel proběhly 28. června 2017 ve vojenském prostoru Libavá, poblíž osádky v Přáslavicích. Vozidla se představila během statické a dynamické ukázky, a to jak střelbou z místa, tak i za pohybu. Zaměřila se nejen na pohyblivý cíl vzdálený 700 metrů, ale i na pevné cíle ve vzdálenosti 1 200 a 1 800 metrů. Přítomen byl náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář, ředitel Sekce podpory Ministerstva obrany generálmajor Jaromír Zůna, generálmajor Aleš Opata, ředitel Sekce rozvoje a plánování schopností MO brigádní generál Jaromír Alan, zástupce velitele pozemních sil AČR brigádní generál Ivo Střecha a mnoho dalších významných zástupců armády. Z politických představitelů pak náměstek ministra obrany Daniel Koštoval, zástupci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ivan Gabal, Josef Hájek, Stanislav Mackovík a Martin Sedlář. Pokud jde o samotné střelby, tak ty statické se vedly na zmíněnou vzdálenost a každé z vozidel vystřelilo dávku pěti střel na každý z cílů - tedy 40 střel na zničení osmi cílů. Počasí bylo extrémně větrné a nejlépe si vedlo vozidlo Puma. Ta minula pouze 3x a 37x zasáhla terč. Každý minimálně jednou, ale většinou pětkrát. Druhé nejlepší vozidlo dosáhlo jen polovičního skóre - tedy zhruba 19 zásahů. Navíc ostatní vozidla minimálně jednou minula terč. Pokud jde o spolehlivost, tak CV90, ASCOD i Lynx musely některé z testů opakovat, jelikož něco nefungovalo nebo se rozbilo. Armádní generál Josef Bečvář celou událost komentoval slovy: "Byli jsme svědky předvedení schopností bojových vozidel pěchoty, které by mohly v Armádě České republiky nahradit stávající BVP-2. Stroje, které jsme zde viděli, mají lepší balistiku, palebné a komunikační systémy. Jsou prostě již někde jinde. Posuzováním této techniky se budeme zabývat více než pět týdnů. Musíme vzít v úvahu celou řadu parametrů, ať již se jedná o váhu, výšku, brodivost, rozměry vnitřních prostorů, přepravitelnost, možnost nakládání materiálu a tak dále. Všechny tyto parametry postupně vyhodnotíme. Koncem srpna pak dáme ministerstvu obrany doporučení, které z vozidel nejlépe vyhovuje". Odborníci z armádní komise budou při porovnání jednotlivých vozidel, zohledňovat stáří konstrukce a modernizační potenciál v příštích čtyřiceti letech. Do srpna 2017 podá komise oficiální doporučení ministerstvu obrany, které z vozidel nejlépe vyhovuje potřebám AČR. Ministerstvo obrany vybere nejvhodnější vozidlo do prosince 2017. Ministerstvo obrany chce podepsat závaznou smlouvu s dodavatelem do konce roku 2018. Dodávky vozidel mají probíhat v letech 2020-2025.

Přehled parametrů, které AČR ověřovala na funkčních vzorcích:
1. Balistická ochrana
2. Protiminová ochrana
3. Ochrana proti IED
4. Aktivní ochrana ( s utajovanou částí)
5. Elektromagnetické vyzařování
6. Elektromagnetická odolnost
7. Základní požadavky na pohyblivost
8-10. Základní požadavky na průchodnost
11. El. instalace a zdroje el. energie - požadavky na zdrojovou soustavu
12. El. instalace a zdroje el. energie - udržitelnost bojové činnosti
13. Vnější klimatické vlivy na vozidlo
14. Subsystémy pro životní prostředí osádky
15. Požadavky na unifikaci
16. Modernizovatelnost
17. Integrace do prostředí AČR
18. Spolehlivost
19. Přepravitelnost
20. Specifické schopnosti
21. Organická výzbroj
22. Hlavní zbraňový systém
23. Vedlejší zbraňový subsystém - kulomet
24. Pozorovací soustava vozidla
25. Udržitelnost bojové činnosti - základní požadavky
26. Pohotovostní hmotnost vozidla
27. Celková hmotnost
28. Rozměry při pohotovostní hmotnosti
29. Rozměry při celkové hmotnosti


Technické požadavky

Nové BVP by mělo osádce poskytnout velmi účinnou balistickou a protiminovou balistickou ochranu. Bojová věž může být klasická, nebo bezosádková. Náčelník generálního štábu Aleš Opata, přestože je sám příznivcem konvenčního řešení, v rozhovoru pro Český rozhlas zmínil: "Dnes je těžké definovat, zda je lepší věž dálkově ovládaná, nebo osádková, v současné době je to padesát na padesát. Technologie jsou však vyvážené a dají se použít obě dvě." Výzbroj má tvořit automatický kanón minimálně v ráži 30 mm ale současný trend jednoznačně směřuje výš a ráže 30 mm je z hlediska účinnosti absolutní minimum. Řada uživatelů vozidel CV90 už využívá rychlopalné kanóny kalibru 35 nebo 40 mm (Bofors Autocannon), americká společnost Bushmaster nabízí kanón ráže 50 mm a Rusové budou na svá nová pěchotní vozidla montovat dokonce kanony ráže 57 mm. Dle mého bych se u ráže 40 mm držel spíše oblíbeného rychlopalného kanónu CT40 - CTAS (Case Telescoped Armament System) od společnosti CTA International, který využívá teleskopickou munici a byl představen i na veletrhu IDET. Přeci jen tuto zbraň zavádějí armády Británie, Francie a Belgie, pokud tedy chceme něco lepšího než ráže 35 mm, rozhodně bych byl pro tuto zbraň, jelikož rozměry jsou jako u ráže 35 mm. programovatelnou munici beru již jako nezbytnost a schopnost nést i protitankové řízené rakety je dnes již také nutná. Ideálně izraelský systém Spike-LR, nebo jeho evropský derivát EuroSpike od společnosti GmbH. Náměr kanónu má být minimálně -10°až + 45°, optimálně až + 60°, což splňují všechny představené bojové věže. Osádku má tvořit velitel, střelec, řidič. Výsadek pak tvořit šest, nouzově i osm vojáků. Přepravní kapacita by měla být 3+6, v nouzovém případě 3+8. Plán počítá s pořízením 210 vozidel v sedmi modifikacích. Opce má být na 36 vozidel, které budou určeny jako záloha pro zabezpečení ztrát. Níže je pak soupis všech sedmi požadovaných verzí i s plánovanými počty.

Varianty vozidel:
Verze pro Armádu České republiky zahrnují ve variantách s věží:
PBVP - pásové bojové vozidlo pěchoty - 125x
PBV-V - velitelské vozidlo - 26x
PBV-Pz - průzkumné vozidlo - 13x

V bezvěžových variantách to jsou:
POV-DP - vozidlo dělostřeleckého pozorovatele - 11x
POV-Ž - bojové ženijní vozidlo - 12x
POV-Zdr - zdravotnické vozidlo - 11x
POV-V - vyprošťovací vozidlo - 12x

Dílenská vozidla budou ve verzích:
komplexní dílenské vozidlo – 13x
vozidlo oprav pásových podvozků – 8x
vozidlo oprav výzbroje a speciálního vybavení – 8x


Tedy minimálně 3/4 vozidel bude osazeno bojovou věží a v ideálním případě by byly tyto verze doplněněny o minometné vozidlo a protivzdušnou verzi (SHORAD) - nejlépe kombinace kanon rakety, aby mohlo fungovat i proti dronům a jako C-RAM. Možná je i verze vozidla palebné podpory s kanónem ráže 120 mm, které by mohlo zastoupit i současné tanky na bázi T-72. Možné je i vozidlo ve verzi stíhač tanků, které by bylo vybaveno jak zásobou PTŘS tak třeba i termobarickými střelami. Pokud tedy Armáda využije i zmíněné opce na dalších, více jak sto vozidel, tak by mohly vzniknout i právě tyto, nebo podobné specializované verze.

Specifikace na nové BVP pro AČR

osádka 3 osoby + 6 mechanizované družstvo + 2 specialisté – celkem 11 osob
7 variant (bojová, velitelská, průzkumná, ženijní, zdravotnická, dělostřelecký průzkum, vyprošťovací)
30 let životnosti, minimálně 10 000 km do GO
pořízení v letech 2020 -2025.
Programovatelná munice pro kanon 30x173 mm
Spřažený kulomet ráže 7,62x51 mm NATO
Protitankový raketový komplet třetí nebo vyšší generace ATGM
Zadýmovací zařízení (výmetné zadýmovací granáty)
vytvoření dýmové clony v okruhu 360° v okolí vozidla
Zaměřovací systém střelce a velitele
ID MBT minimálně 4000 m ve dne a 3500 m v noci

Balistická ochrana (všechny verze)
základní úroveň ochrany dle STANAG 4569;
přídavné modulární pancéřování s úrovní ochrany dle STANAG 4569
možnost instalace systémů Soft Kill a Hard Kill
ochrana proti IED rušící subsystém proti aktivaci IED
kolektivní systém automatizované CBRN ochrany

Konfigurace pozorovacích a dálkových systémů
senzorické systémy – denní pozorovací systém (CCD kamera),
noční pozorovací systém (IR kamera)
laserový dálkoměr pro zbraňový systém

Mobilita (všechny verze)
Minimální měrný výkon motoru 18 kW/t
minimální rychlost na silnici 65 km/h
minimální rychlost v terénu 40 km/h i více
dojezd minimálně 500 km
letecká přepravitelnost letouny C17H, IL-76MF, An 124, A400M

Spojovací a informační systémy (všechny verze)
systému vnitřní komunikace (intercom)
VKV/UKV radiostanice pro hlasové a datové spojení (GPS, TACSAT a utajovaného spojení)
komunikace se sesednutým výsadkem
integrace národního systému velení a řízení - BV IS (BMS)
diagnostický systém vozidla s otevřenou architekturou
systém bojové identifikace.


http://www.acr.army.cz/assets/informacn ... -01508.pdf

Výběr kandidátů

V květnu 2014, polský viceministr obrany, Czeslaw Mroczek uvedl řadu plánů o společném nákupu BVP Polskem, Českem, Slovenskem a Maďarskem. Tedy zemí V4. Tento plán se ale zhoutil po té, co došlo k rozporu v samotném zadání. AČR upřednostňovala licenční výrobu pásového vozidla, ale v případě polské strany hrozilo, že budou chtít vyvinout něco na vlastní pěst. Obě vlády sice prohlašovaly, že chtějí licenční výrobu vozidla již zavedeného v NATO. Polská strana se ale nakonec rozhodla, upřednostnit vývoj vlastních vozidel na lehké a těžké platformě - projekt Borsuk. Česká strana nehodlala čekat až bude dokončen vývoj vozidla, jehož schopnosti by byly nejisté. Ministerstvo obrany tedy oslovilo celkem devět společností, s žádostí o poskytnutí předběžných informací (RFI) k jejich vozidlům, což je zásadní podmínka pro vstup do tendru. Reagovalo ale pouze šest společností. Italská strana nereagovala a bojová vozidla Dardo, tak vypadly ze seznamu kandidátů. Stejný osud čekal i vozidla Namer, jelikož izraelská společnost IMI - Israel Military Industries – ve stanovené lhůtě nezareagoval. Výběr vozidel se tak výrazně zůžil a Wolfdog od tuzemské společnosti Zetor Engineering je v nedohlednu. Aby mohli výrobci na úspěch svých produktů v české zakázce pomýšlet, musí se domluvit na spolupráci se státním podnikem VOP CZ v Šenově u Nového Jičína. Jan Šafařík, marketingový ředitel VOP CZ zmínil, že aktuálně probíhají jednání s firmami Rheinmetall, General Dynamics European Land Systems a BAE Systems, kde již existuje určitý smluvní vztah. Před uzavřením smlouvy jsou s firmou PSM. Hlavními favority tak zůstávají vozidla CV90 (BAE Systems Hägglunds AB), ASCOD (General Dynamics European Land Systems) ale překvapivě i Puma (PSM Project System & Management GmbH). Méně známými kandidáty pak jsou vozidla Lynx (Rheinmetall Landsysteme GmbH) PMMC G5 (FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft) Kaplan (FNSS - 49% BAE + 51% Nurul) Tulpar (Otokar). Detaily ohledně čtyřech hlavních kandidátů:
Zdroj:
fotografie: kpt. Mgr. Ladislav Kabát - 7. mechanizovaná brigáda "Dukelská"
http://www.euro.cz/politika/daniel-kost ... n=copylink
http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/vo ... ky-1328809
http://www.armadninoviny.cz/zkousky-nov ... ibave.html (můj zkrácený článek)
http://www.armadninoviny.cz/bvp-puma-pr ... ivost.html
http://zpravy.idnes.cz/visingr-o-pasovy ... r_nato_inc
http://www.acr.army.cz/technika-a-vyzbr ... p-2-89953/
http://www.acr.army.cz/informacni-servi ... ar-135094/
https://ct24.ceskatelevize.cz/nazory/28 ... nejasnosti
Naposledy upravil(a) Rase dne 14/7/2022, 18:12, celkem upraveno 28 x.
Flogger G
poručík
poručík
Příspěvky: 769
Registrován: 24/9/2009, 15:01
Bydliště: Č.Budějovice

Re: Program bojového vozidla pěchoty pro AČR

Příspěvek od Flogger G »

Nejsem odborník na pozemní bojovou techniku, ale přídavné plováky v našem prostoru, to snad ne? Topografická situace ČR a nejbližšího okolí jasně diktuje obojživelné BVP.
klingy
7. Major
7. Major
Příspěvky: 1869
Registrován: 15/1/2011, 21:35

Re: Program bojového vozidla pěchoty pro AČR

Příspěvek od klingy »

Lenze v segmente plavajucich pasovych BVP okrem K21 toho na vyber vela nieje v podstate 2 Turecke Otokar Tulpar 20 a FNSS Kaplan 20 a Ruske BMP-3 a Kurganec 25 a potom Cinske ZBD-08 a resp. VN-12 pricom posledne 4 vozidla treba skrtnut, takze K21 nemusi byt vobec zla volba, vzhladom na stav trhu...
Uživatelský avatar
Zemakt
6. Podplukovník
6. Podplukovník
Příspěvky: 8388
Registrován: 28/8/2008, 11:14
Bydliště: Cheb

Re: Program bojového vozidla pěchoty pro AČR

Příspěvek od Zemakt »

Plavat či neplavat? Nad touto otázkou stále přemýšlím a stále mi vychází, brodit by stačilo.
ObrázekObrázek

"Voni fotr, řekněte jim tam, že se jim na jejich párky vyserem!"
Uživatelský avatar
Tunac
podporučík
podporučík
Příspěvky: 678
Registrován: 29/5/2006, 22:23
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

Re: Program bojového vozidla pěchoty pro AČR

Příspěvek od Tunac »

Já si myslím, že by mělo plavat. Také střílny pro posádku uvnitř by mělo mít, když z nějakého důvodu nelze střílet z věže.
Vojáci!!!!
Jste vojáci smrtí!!! A já jsem ten, co Vás bude posílat tam, kde se umírá!!!
Uživatelský avatar
cover72
7. Major
7. Major
Příspěvky: 3160
Registrován: 12/6/2007, 20:09

Re: Program bojového vozidla pěchoty pro AČR

Příspěvek od cover72 »

Mně také vychází, že by stačilo brodit. Pokud se matně pamatuji ze své oblíbené bichle "Strategic geography", řeka, kterou je nutné přeplava, se v Evropě vyskytuje v průměru co 200km. Což při délce ČR opravdu není důvod plavat.

Menší říčky stačí přebrodit.

Ale krom toho tu stejně je problém se strmostí břehů a jejich případným kluzkým vybetonováním, protože nic není horeší, než když Bevko přeplave řeku... A pak se z ní nevyhrabe na souš.

Tunac: střílny jsou nesmysl, nepoužitelné. V situaci, kdy by výsadek mohl používat střílny, by měl být venku a Bevko krýt proti slepým úhlům. A ve všech jiných případech jsou střílny jen strukturálně slabý bod, zhoršující pancíř, znemožňující instalaci přídavného pancíře a slabina proti ZHN, které se díky ISIS bohužel vrací na bojiště.
klingy
7. Major
7. Major
Příspěvky: 1869
Registrován: 15/1/2011, 21:35

Re: Program bojového vozidla pěchoty pro AČR

Příspěvek od klingy »

Od bocnych strielni ustupili aj Rusi, a to su "iny" tradicionalisti, zostala strielna len v nastupnej rampe, pokial mozu mat plavajuce vozidla slusnu balisticku a protiminovu odolnost niekde na urovni stanag lvl 5 z predu a lvl 4 z boku a dna, tak preco do nich neist...
Uživatelský avatar
Rase
5. Plukovník
5. Plukovník
Příspěvky: 9562
Registrován: 11/2/2010, 17:02
Bydliště: Prostějov

Re: Program bojového vozidla pěchoty pro AČR

Příspěvek od Rase »

Plavat dokáže (dovedl) i Bradley, který byl konstruován na středoevropské bojiště.
U první fotky si povšíměte vlnolamu na přídi a zvednuté plachty na bocích. Tohle je patrně úprava pro překonávání mělčích, klidných řek

Obrázek

Fotka pořízená z testů plavby, v porovnání s výklopnými plováky jako má K2, je tohle poněkud složitější varianta
(skoro až nafukovací člun pro vozidlo) - patrně nejsou součástí vozidla
Obrázek
Uživatelský avatar
skelet
4. Brigádní generál
4. Brigádní generál
Příspěvky: 15537
Registrován: 26/1/2008, 16:48

Re: Program bojového vozidla pěchoty pro AČR

Příspěvek od skelet »

Teoreticky může do výběru spadnout ještě italské Dardo a singapurský Bionix (plus výše zmínění Turci). Ale s největší pravděpodobností to bude souboj CV90 vs Ascod.
Jinak i dle mého stačí jen brodit, na rychlé akce máme plovoucí Pandury.
ObrázekObrázekObrázek
Uživatelský avatar
Rase
5. Plukovník
5. Plukovník
Příspěvky: 9562
Registrován: 11/2/2010, 17:02
Bydliště: Prostějov

Re: Program bojového vozidla pěchoty pro AČR

Příspěvek od Rase »

Myšlenka na K21 vychází z toho, že země V4 začínají prohlubovat vztahy s Koreou (což je pro mě dost nečekané), vztahy s ČR jsou ještě provázanější (jednání, návštěvy). Hlubší spolupráce v oblasti armády je spíš hudba budoucnosti a otázkou je, zda přijde nějaký podmět (lobby) ze Soulu. Potenciál tady je, jen musí jedna ze stran učinit první krok (a pořádně jednat)

ASCOD (s lobby od Excabiburu) a CV90 (sebevědomí jim patrně také nechybí), budou patrně hlavními hráči v tendru. Uvidíme kdo tuhle dvojku doplní (kdo vycítí šanci). Potenciálních účastníků je víc než dost, ale obdobných tendrů se většinou účastní jen pár strojů - viz třeba dánské APC (náhrada M113), kdy se tendru účastnili: CV90 Armadillo, Piranha 5, VBCI a PMMC G5
Petrz
nadporučík
nadporučík
Příspěvky: 928
Registrován: 6/1/2009, 18:57
Bydliště: Děčín

Re: Program bojového vozidla pěchoty pro AČR

Příspěvek od Petrz »

Ačkoli nemám takový přehled jako skelet, či Rase, co se týká politicky-ekonomické stránky věci, osobně se mi K21- čistě z technického hlediska -zamlouvá více než Ascod a možná by to byla lepší volba i než CV-90. Zejména se mi líbí kombinace vysoké pasivní ochrany a malé hmotnosti, což je dané(tuším) použitím kompozitních materiálů už v základním pancéřování.
Měl bych jednu důležitou připomínku - malá hmotnost v kombinaci s poměrně výkonným motorem neznamená jen vysokou mobilitu, ale ve své podtstatě přispívá i k nízké tepelné stopě K21.
Pokud totiž budememe mít dvě BVP s identickým motorem, převodovkou a pojezdovým ústrojím - ale jedno bude vážit 20 tun a druhé např. 30 tun - a pokud obě BVP budou mít za úkol projet stejně rychle , stejně náročným terénem, pak motor 30 tunového BVP bude muset pracovat v průměru ve vyšších otáčkách a nižších převodových stupních.Jinak by totiž jelo podstatně pomaleji.Jeho motor totiž bude muset překonávat zejména větší setrvačný odpor při zrychlování a větší valivý odpor, neb obě tyto veličiny se odvíjejí od hmotnosti. Vyšší otáčky u stejného motoru pak znamenají vyšší tepelné vyzařování a tedy vyšší demaskující faktor.

Z tohoto hlediska se mi jeví K21 technicky nadřazený jak CV-90 tak ASCODU. Na druhou stranu si dost dobře neumím představit že by se tento stroj dostal aspoň do užšího výběru - i když bych to vítal. Myslím že politicky k tomu není dosatečná vůle.Ale jak jsem psal v této oblasti se orientuji podstatně hůře než v technických apsektech.
ObrázekObrázek

Zbourat stodolu umí každý osel, postavit jí ale vyžaduje tesařské umění.
Uživatelský avatar
Rase
5. Plukovník
5. Plukovník
Příspěvky: 9562
Registrován: 11/2/2010, 17:02
Bydliště: Prostějov

Re: Program bojového vozidla pěchoty pro AČR

Příspěvek od Rase »

Zajimal jsem se o ceny techniky, která by přicházela v úvahu. Jsou tam jak vozidla o kterých sme se zde bavili, tak i jiná, která jsem umístil pro lepší představu. Vozidla ASCOD jsou ta pro Rakousko a Španělsko. Pokud máte jiná čísla, budu rád.

Pandur 2 (AČR) - 5 mil.$
ASCOD IFV - 7,5 mil.$
CV90 IFV - 5,5-6 mil.$
K-21 IFV - 5,5-6 mil.$
Bionix II IFV - 5,5-6 mil.$
Anders IFV - 6-8 mil.$
Puma IFV - 10,5 mil.$
Dardo IFV - 8 mil.$
Namer APC - 8 mil.$
Namer IFV - 9-10 mil.$


Zdroj: http://nation-creation.wikia.com/wiki/M ... icing_List
Níže jsem udělal pár obrázků CV90 (Armadillo) s věžemi Samson:

Obrázek
CV90 s věží Samson RCWS-30

Obrázek
CV90 s věží Samson Mk.II
Uživatelský avatar
Rase
5. Plukovník
5. Plukovník
Příspěvky: 9562
Registrován: 11/2/2010, 17:02
Bydliště: Prostějov

Re: Program bojového vozidla pěchoty pro AČR

Příspěvek od Rase »

Podle posledních informací, bude nové BVP nejspíš vyrobené v Polsku (ať již licenční, nebo nové vozidlo) a patrně jak pro AČR tak i Polskou armádu.
Skelet: Podle Polska Newsweek plánuje Polsko nakoupit cca 1000 nových BVP. A jak jsem se dočetl jinde, tak BAe Systems (výrobce CV90) jim nabídl přestavbu své platformy na plovoucí. Plus program Borsuk počítá s lehkou plovoucí a těžkou neplovoucí variantou.
Koukal jsem co je ten projekt Borsuk (Jezevec) a nevypadá špatně. Né nepodobný na K-21.
Výrobek od BAE by byl ve výsledku hodně podobný Andersovi (což byla soukromá inicitiva OBRUMu s pomocí BAE).
Jinak u nás se předběžně počítalo i s čtvrtinovým počtem (250 ks) - to už by byl velice slušný počet (1250 ks)

Obrázek
IFV Borsuk
Naposledy upravil(a) Rase dne 16/2/2016, 14:57, celkem upraveno 1 x.
Uživatelský avatar
cover72
7. Major
7. Major
Příspěvky: 3160
Registrován: 12/6/2007, 20:09

Re: Program bojového vozidla pěchoty pro AČR

Příspěvek od cover72 »

No, nevím, připomíná mi to hodně takové "do výšky nafouklé" BVP-2. Myslím si, že pro AČR nemá smysl nakupovat plovoucí BVP, protože omezení váhy způsobí, že nemůže mít dostatečnou přidanou hodnotu oproti stávajícím BMP. Takže za mně - pokud polovoucí BVP, pak modernizace BMP-1 z armádních či excalibuřích uloženek.

Ale jinak bych spíše osobně cílil na těžší BVP s vyšší úrovní balistické ochrany a hlavně palebným průměrem a dojezdem: aby v hybridním konfliktu dokázal déle operovat samostatně a být "andělem strážným" družstvu či četě pěchoty, které by poskytoval palebnou podporu.
klingy
7. Major
7. Major
Příspěvky: 1869
Registrován: 15/1/2011, 21:35

Re: Program bojového vozidla pěchoty pro AČR

Příspěvek od klingy »

Covere, pripajam sa k tvojmu nazoru, plavuce kolesove OT/BVP je ok, Pasove by sa malo zamerat hlavne na pancier....
Uživatelský avatar
Rase
5. Plukovník
5. Plukovník
Příspěvky: 9562
Registrován: 11/2/2010, 17:02
Bydliště: Prostějov

Re: Program bojového vozidla pěchoty pro AČR

Příspěvek od Rase »

Modernizace BVP-1/2 je problém, že když vezmeš modernizaci pořádně, přijdeš o plavbyschopnost (tak jako v případě Šakala).
Navíc pokud s Poláky budeme mít jeden podvozek, a budeme ho chtít jen ověsit přídavným pancéřováním, tak je tady problém s váhou. Přeci jen plavou IFV s hmotností tak 25,5t a něco jako ASCOD 42 (42t) z něj nikdy neuděláme. Přeci jen to vozidlo má užitnou hmotnost 19t, a to už je pěkná hromada přídavného pancéřování, vnitřní vybavení a třeba pořádná věž s kanonem nebo i houfnice
Vozítko s 25t má užitnou hmotnost tak 8-10t ?
Uživatelský avatar
skelet
4. Brigádní generál
4. Brigádní generál
Příspěvky: 15537
Registrován: 26/1/2008, 16:48

Re: Program bojového vozidla pěchoty pro AČR

Příspěvek od skelet »

Vozidlo s 25tunami může mít jakoukoliv nosnost, když je na to nadimenzován podvozek :D
mimochodem program Borsuk byl ještě v roce 2014 dělen na dva - lehký plovoucí a těžký neplovoucí.
ObrázekObrázekObrázek
Uživatelský avatar
Rase
5. Plukovník
5. Plukovník
Příspěvky: 9562
Registrován: 11/2/2010, 17:02
Bydliště: Prostějov

Re: Program bojového vozidla pěchoty pro AČR

Příspěvek od Rase »

A jak to dopadlo s tím Borsukem ? Utípli ho nebo kde je problém - přeci jen je mladší než Anders a vypadá šikovně. Máš k tomu projektu něco bližšího ? (mě se Borsuk - Jezevec líbí)
Uživatelský avatar
skelet
4. Brigádní generál
4. Brigádní generál
Příspěvky: 15537
Registrován: 26/1/2008, 16:48

Re: Program bojového vozidla pěchoty pro AČR

Příspěvek od skelet »

Dle mého je Borsuk jméno náhrady za BWP-1, bez vztahu ke konkrétnímu typu.
ObrázekObrázekObrázek
Uživatelský avatar
cover72
7. Major
7. Major
Příspěvky: 3160
Registrován: 12/6/2007, 20:09

Re: Program bojového vozidla pěchoty pro AČR

Příspěvek od cover72 »

Rase: jasně, ale pokud chceš zachovat plavbyschopnost, skončíš u něčeho s parametry BMP-1/2. O tom právě mluvím.

Jinak jsem si trochu hrál a pokusil se "nainstalovat" na ASCOD ten Samson Mk.2, probíraný ve vedlejším vlákně:

Obrázek

Všimli jste si, že ten Excaliburácký ASCOD má divný schod na střeše korby, který třeba na Ulanu není? Jako by měl zvýšený prostor pro výsadek. To je asi součást té "modernizované varianty ASCODu".

Díky tomu by Sampson nešel nainstalovat rozumněji dopředu - nemohl by se pořádně otáčet - a musel by být instalován na střechu prostoru pro výsadek. Těžko říct, zda by to šlo.
Odpovědět

Zpět na „Obrněná technika a dělostřelectvo“