Genetická historie Avarů

Moderátoři: Pátrač, Tkuh, kacermiroslav

Odpovědět
Uživatelský avatar
Rase
5. Plukovník
5. Plukovník
Příspěvky: 13432
Registrován: 11/2/2010, 16:02
Bydliště: Prostějov

Genetická historie Avarů

Příspěvek od Rase »

68539735_108871787138421_1046578384940826624_n.jpg

Genetická historie Avarů

"Kdykoli Avaři vojensky útočili na některý národ, stáli s celým svým vojskem před táborem, Slované pak bojovali. Jestliže nabývali vrchu a vítězili, tu Avaři vyrazili, aby se zmocnili kořisti; jestliže však byli Slované přemáháni, opřeli se o pomoc Avarů a tak nabrali nových sil. (...) Avaři přicházeli každoročně ke Slovanům přezimovat, brali si do lože manželky Slovanů i jejich dcery. Vedle jiných projevů útlaku platili Slované Avarům daně. Nakonec však synové Avarů, které zplodili s manželkami a dcerami Slovanů, nechtěli již snášet křivdy a útisk, a odmítajíce nadvládu Avarů, začali se bouřit." - Fredegarova kronika o Avarech a Slovanech

Avaři byli obávaní nájezdníci z doby raného středověku. Ovládali významnou část Evropy včetně území dnešního Česka – a na troskách jejich chanátu vyrostla Velkomoravská říše. Přesto se o jejich kultuře ví pramálo. Nový výzkum vedený českou vědkyní Zuzanou Hofmanovou z Masarykovy univerzity nově popisuje Avary z pohledu genetiky. Na svých pohřebištích totiž zanechali jedno z nejbohatších archeologických dědictví včetně asi stovky tisíc dosud archeologicky odkrytých hrobů. Právě tato pohřebiště tým Zuzany Hofmanové pro svůj výzkum využil. Multidisciplinární výzkumný tým genetiků, archeologů, antropologů a historiků vedený Hofmanovou analyzoval celé komunity této dávné populace, konkrétně vzorky všech dostupných lidských kosterních pozůstatků ze čtyř kompletně archeologicky prozkoumaných avarských pohřebišť v oblasti dnešního Maďarska. Díky DNA ze 424 jedinců se vědcům podařilo zrekonstruovat vůbec nejhlubší geneticky doložený rodokmen, který překlenoval devět generací a asi 250 let. "Zjistili jsme, že z výše uvedeného počtu jedinců mělo asi tři sta z nich nějakého svého blízkého příbuzného pohřbeného na stejném pohřebišti. Tato překvapivě vysoká míra příbuznosti nám umožnila rekonstrukci rozsáhlých rodokmenů a ten devítigenerační nám doslova vyrazil dech," přibližuje Hofmanová unikátní objev, který vyšel v jednom z nejprestižnějších časopisů světa, odborném žurnálu Nature.
Rodokmeny odhalily, že avarské komunity přísně dodržovaly takzvaný patrilineární systém, to znamená, že generace byly spojené po otcovské linii. Podle nových genetických dat ale ženy hrály klíčovou roli v sociální soudržnosti avarské společnosti a propojovaly jednotlivé skupiny a klany sňatky, po kterých opouštěly svou původní rodnou komunitu. "Zajímavé také je, že bylo časté mít za života více reprodukčních partnerů. Více na sobě nezávislých příkladů také ukazuje, že tyto komunity praktikovaly takzvané levirátní svazky. Jejich podstata spočívá v tom, že mužští příbuzní – sourozenci nebo otec a syn – mají potomka se stejnou, jim biologicky nepříbuznou ženou." Jde o historicky a etnologicky doloženou zvyklost asijských nomádských společností, která má důležitou úlohu pro nástupnictví v komunitě, ochranu dětí a udržení politických svazků mezi skupinami. "V těchto komunitách se zcela vyhýbali sňatkům i vzdáleně příbuzných, což naznačuje, že si avarská společnost udržovala podrobnou paměť o svých předcích a věděla, kdo jsou čí biologičtí příbuzní po celé generace," dodává Guido Alberto Gnecchi-Ruscone, první autor studie a člen výzkumné skupiny Zuzany Hofmanové. Nová data umožnila ještě hlubší vhled do avarské společnosti, která zmizela z historických a archeologických dokladů před více než tisíci lety. Na jedné z největších zkoumaných lokalit byla odhalena náhlá změna v druhé polovině 7. století. Jedna otcovská linie byla nahrazena jinou a zároveň došlo ke změně stravovacích návyků a pohřbívání. Tato výměna komunity byla podle vědkyně z Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Institutu Maxe Plancka v Německu pravděpodobně spojená s rozsáhlejšími politickými změnami v regionu a byla by geneticky neviditelná, pokud by studie nebyla takto detailní. To ukazuje, že stejný genetický původ může maskovat nahrazování celých komunit, což má důsledky pro budoucí archeologické a genetické výzkumy. "Zajímavé je, že ta původní a nová otcovská linie byly stále geneticky spojené, a to skrze potomky s jednou a téže ženou. Tyto analýzy totiž poodhalují i individuální příběhy a vztahy jedinců mezi sebou – otce pohřbené obklopené jejich syny a jejich partnerkami a dcery, které z komunit mizí kolem osmnácti let," uzavírá Zuzana Hofmanová.

Zuzana Hofmanová se věnuje genetickému výzkumu Avarů již delší dobu. Před dvěma lety se jí podařilo odhalit, odkud tito "záhadní cizinci" do Evropy vlastně přišli. Ukázalo se, že pocházejí z oblasti dnešního Mongolska, odkud se pak přesunuli na Kavkaz. Za několik let urazili více než 5 000 kilometrů. Po dalších deseti letech se usadili v Karpatské kotlině. Jejich říše zasahovala kromě Maďarska také na území dnešního Rumunska, Slovenska, Rakouska, Chorvatska a Srbska. V historii lidstva jde podle autorů výzkumu o jednu z nejrychlejších doložených migrací na takovou vzdálenost. Prokázala se také genetická souvislost s mongolskou říší Žou-žan (Rouran), rozvrácenou v polovině 6. století turkickými kmeny. Říše vznikla na začátku 5. století a rozkládala se přibližně v oblasti dnešního Mongolska a Mandžuska. Žuganové byli spojenci Heftalitů a byli tak v trvalém konfliktu s dynastií Wej v severní Číně. V roce 552 je ale porazily turkické kmeny (které žily do té doby v žužanské říši) a vytvořily místo jejich říše tzv. Turkický kaganát. Právě Avaři tak byli pozůstatkem z rozvrácené říše Žužanů. Nutno však poznamenat, že původně mongolské etnikum se cestou mísili s turkickými (Oghurové), indoevropskými a možná i tunguzskými a uralskými kmeny. Avaři, kteří přišli do Evropy, se během svého pobytu mísili také se Slovany a Germány (především Langobardy). V době od poloviny 6. do počátku 9. století hráli značnou roli v politickém uspořádání Balkánu, když se natrvalo usídlili v Karpatské kotlině (Panonské pánvi) a ustanovili zde svou říši Avarský kaganát. V 9. století říše zanikla v důsledku války s Karlem Velikým. Zbylí evropští Avaři zřejmě splývali se slovanským obyvatelstvem, které zde vytvořilo nitranské a blatenské knížectví. V 9. století do této oblasti vtrhli Maďaři mluvící uralským jazykem, kteří se zde prý setkali se zbytky Avarů. Poté, co Frankové na přelomu 8. a 9. stol ovládli západní část avarské říše, bulharští Onogurové (odtud mimochodem název Hungarus) ovládli její jihovýchodní část a začlenili Avary do svého vojska. Je zdokumentováno, že v roce 811 se Avaři účastnili útoku Bulharů na Byzanc. Archeologické nálezy dokazují významnou avarskou přítomnost v dané oblasti ještě v 10. století, tedy v době, kdy toto území již ovládali Maďaři. Definitivní zánik Avarů patrně proběhl jejich asimilací s Maďary.

Zdroj:
https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/ve ... eny-348571
https://www.szekesfehervar.hu/a-kagan-l ... -keptarban
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ava%C5%99i
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oghuzov%C3%A9

79c7f3b0bf4cb6a0dc173de7f1082b57.jpg
11avar.jpg
Obrázek

"Účelem života není být šťastný. Účelem života je být užitečný, čestný a soucitný"
Uživatelský avatar
palo satko
Kapitán
Kapitán
Příspěvky: 2537
Registrován: 16/9/2013, 17:59
Bydliště: Pezinok, Slovensko

Re: Genetická historie Avarů

Příspěvek od palo satko »

Zučastnil som sa archeologickeho vyskumu https://dennikn.sk/808769/pod-obchvatom ... onom-foto/
Za prve nazov članku z Dennika N je blud. Nebolo to pohrebisko Avarov ale Slovanov, žijucich v obdobi Avarskeho kaganatu. Ani židovsky cintorin v Prahe nikto nenazve cintorinom rakušanov,len preto, že sa tam pochovavalo za čias Marie Terezie. Len dve kostry - jedna jazdca a druha jeho manželky vykazovali vyrazne cennejšie artefakty než ostatny neboštici. Z vonkajších znakov kostier bez DNA sa nedalo zistit , či neboštik je geneticky Avar, alebo Slovan povyšeny na spravcu usadlosti. Original avarske pohrebisko je pri Komarne.
Druhy fakt je, že vtedy existovali cele dielne na vyrobu avarskych kovani a ozdôb napr. na Morave v slovanskych sidlach. Jednoducho taka bola moda a tak tieto "avarizmi" sa najdu aj v hroboch Slovanov a inych etník. Aby naozaj nedochadzalo ku klamaniu verejnosti, tak sa dnes použiva všeobeny ternim nalez, osidlenie, porebisko z obdobia Avarskeho kaganatu. Madari ako u nich narodnym zvykom preto podobne označuju tieto naleziska bud ako z karolinskeho odbobia, ale z obdobia zaujatia vlasti a pitom tam nie pochovany ani jeden staromadarsky jazdec a podla DNA je to zmes pôvodnych obyvatelov z čias Rima, Germanov a Slovanov.
Ta sprava je velmi dôležita, lebo priamo dokazuje, že Avari suložili doma a v zasade sa nemiešali s inymi etnikami aby u nich nedošlo k strate identity. Temer všetci nomadi v Euroazii vyznavali pojem "svätej krvy" u vladcov. Tym padom predstavovali sice veducu ale početne malu čast populacie, podobne ako došli neskôr Madari. Zjednodušene nebolo velkym problemom uživit relativne malopočetnu skupinu Avarov a Madarov a chodit s nimi kradnut, než živit krestansky klerus, cisara, spravcov a ich armady. Pre vtedajšich Slovanov, ktori prišli ako pohania a s horšou spravou a urovnou života do Karpatskej kotliny boli Avari lepši vladcovia než Frankovia alebo Byzantinci. No a plus sprava dokazuje to, že Fredegar bol obyčajny rasisticky klamar, ale nebol ani prvy a ani posledny čo si vymyšlal o Slovanoch klebety.
Obrázek
Uživatelský avatar
Rase
5. Plukovník
5. Plukovník
Příspěvky: 13432
Registrován: 11/2/2010, 16:02
Bydliště: Prostějov

Re: Genetická historie Avarů

Příspěvek od Rase »

palo satko:
To mi připomnělo, že se před lety také objevily spekulace, že vládnoucí rod Velké Moravy byl tvořen potomky avarské aristokracie. Našel jsem jeden pěkný rozhovor, tak níže dám malý výcuc k tomuto tématu.

Profesor brněnské Masarykovy univerzity Martin Wihoda zmiňuje, že (podle archeologických nálezů) se Avaři a Slované navzájem silně ovlivňovali. Slované se snažili Avary napodobovat a kaganát byl v poslední fázi existence výrazně poslovanštěný. Při tažení na konci 8. století hledal franský král Karel Veliký marně někoho, komu by po pádu avarského kaganátu mohl svěřit do správy země na východě své říše. Avaři totiž zmizeli a Frankové najednou místo nich sousedili s různými slovanskými kmeny, s nimiž bylo nutno vést války a uzavírat dohody. To bylo vyčerpávající a otravné, protože uzavřené dohody nebyly vždy naplňovány podle představ Franků... "Tak se z chaosu po pádu avarského kaganátu zrodila "mladá Evropa", která chtěla být sama sebou a současně vzhlížela k Západu jako ke svému vzoru. A to nám už zůstalo." Pokud jde o Velkou Moravu, tak dle Wihody šlo o karolínskou pohraniční marku, byť s jistým stupněm volnosti, pod dědičnou vládou mojmírovských knížat, jejichž primát legitimizovala jednak křesťanská víra a jednak bohatství, k jehož důležitým zdrojům patřil obchod s otroky. Právě trh s otroky propojoval východ Evropy s jihem a západem. Pro moravské Mojmírovce byly rozhodující Benátky, odtud byli otroci převáženi do Španělska, Tunisu, Egypta a na blízký Východ, české Přemyslovce a polské Piastovce zajímaly trhy ve střední Asii. Až do 12. století fungoval trh s otroky také v arpádovských Uhrách.

Když Slované svlékli po rozpadu kaganátu avarské kaftany a oblékli si franské kalhoty - jak ve vtipné zkratce svého času poznamenal historik Dušan Třeštík - začali vědomě napodobovat západní zvyklosti. Záhy však poznali, že nové šaty a zbroj nestačí. Přestože se slovanští předáci rychle vyrovnali svým franským protějškům, jako pohané byli vykázáni ze závažných sakrálních rituálů a na hostinách museli usednout na podlahu. To bylo samozřejmě nesmírně ponižující. Právě raněná důstojnost mohla patřit k motivům, které moravské a české velmože přiměly vstoupit do křestní kádě. Přísná církevní hierarchie pomáhala nastolit stabilnější systém světské vlády. Křesťanská víra též napomáhala, aby se i lidé do té doby svobodní smířili se skutečností, že od nich panovník může vybírat daně, soudit je - prostě vládnout. Mojmírovci přijali křest zhruba třicet let před příchodem Konstantina a Metoděje. Frankové však Moravanům vytýkali, že je jejich víra povrchní, a měli pravdu. Postavit kostel bylo snadné, chybělo však duchovenstvo. Proto měl Konstantin připravit ke svěcení skupinu kněží, kteří by dokázali sloužit pravidelné bohoslužby. Funkční síť kostelů pak Mojmírovce opravňovala k podání žádosti o vlastního biskupa. A biskup zase pozvedl autoritu knížecí moci.

https://www.novinky.cz/clanek/historie- ... i-40333819

c4af3fe53c56efcf7dc4e46739e06fdb.jpg
Obrázek

"Účelem života není být šťastný. Účelem života je být užitečný, čestný a soucitný"
Uživatelský avatar
palo satko
Kapitán
Kapitán
Příspěvky: 2537
Registrován: 16/9/2013, 17:59
Bydliště: Pezinok, Slovensko

Re: Genetická historie Avarů

Příspěvek od palo satko »

Rase v tejto knihe je genetika velmožov a možno aj vladcov Velkej Moravy https://www.mzm.cz/detail/d/Uherske-Hra ... -Europe/16
Ešte som ju menal v ruke, lebo som nebol na Morave. Ale nejake informacie su vonku. Na zaklade vysledkov sa hladala spojitost davnych neboštikov s dnešnou populaciou na Morave. Našli sa priami potomkovia. Sam Galuška ale vravel, že jeho genom je spojeny s nejakym genonom zo severu (Viking). v tych vyskumoch je dochovany ale len jeden jediny genom spojeny s popoulaciami z vychodu Euroazie. Je otazne či je to potomok Avarov alebo Madar ktory sa zalenil do spoločnosti v čase Velkej Moravy.
Otazka prechodu Zapadnych Slovanov na zapadnu kulturu je v celku jednoznačna a osobne sme ju obaja zažili po nežnej revolucii. :D Od Avarov kulturne nemohli nič zmysluplne prevziat okrem lupeži, najazdov a vypalneho, ktore ale v Karpatskej kotline pre jej male uzemie zakonite vedie k zaniku. Vyhynuli Kimbrovia, Skyti, Huni, Avari aj Madari. Jednoducho kto neprekoval meč na pluh zle skončil. Slovanske družiny ale došli na naše uzemia v čase ked zanikala rimska riša a priamo sa zučastnili vojen v Italii, takže videli na vlastne oči kde je po poražke Avarov buducnost. Spravali sa pragmaticky. Ked sa vratiš k čestine a slovenčine zistiš, že zakladne pojmy (knaz, kostol, krestan) spojene s krestanstvom su priamo spojene s vojnami
Byzantincov s Gotmi ktore su opisane Procopiom. Preto je aj debata napriklad o tom, ake tituly mali Moravania uplne ina ked sa nu pozeraš z pohladu zapadnych kronik, moravskych zdrojov a cyrilometodejskej spisby.
Obrázek
Odpovědět

Zpět na „státy a říše“