Bitva v Bismarckově moři (1) - Válka v Pacifiku č 75

Moderátoři: michan, Pátrač

Odpovědět
Uživatelský avatar
jarl
3. Generálmajor
3. Generálmajor
Příspěvky: 3803
Registrován: 19/2/2009, 15:45
Bydliště: Jakubov u Moravských Budějovic

Bitva v Bismarckově moři (1) - Válka v Pacifiku č 75

Příspěvek od jarl »

Bitva v Bismarckově moři

__original_drawn_by_matsuda_juukou__1e512d9f6072e0ed7a997d8676506b79.jpg

Zatímco na Guadalcanalu od srpna 1942 probíhala mediálně ostře sledovaná bitva o tento ostrov, v nepřístupných horách a nekonečných gžunglich Nové Guineje se odehrávalo podobně urputné zápolení. I tentokrát Spojenci zastavili japonský nápor a ve druhé polovině r. 1942 přešli do ofenzivy a krok za krokem vytlačovali nepřítele z jeho postavení nejprve na Papuánském poloostrově a posléze i na severovýchodním pobřeží druhého největšího ostrova na světě.

Nippon však i na jaře 1943 kromě Madangu a Wewaku držel v okolí Huonova zálivu pozice i v přístavech Lae, Salamaua a Finschhafen. Největší význam přisuzoval Císařský hlavní stan správnímu středisku Lae, které se stalo součástí nového obranného trojúhelníku, jehož další vrcholy představovaly základny Rabaul na Nové Británii a Munda na Nové Georgii. Lae jako součást nové obranné linie byli Japonci odhodláni udržet za každou cenu, kdežto Spojenci byli naopak připravení učinit vše pro její brzké prolomení.

Dodejme, že Tokio si nemohlo dovolit bez boje evakuovat vojáky z Nové Guineje, jelikož po ztrátě základen Lae a Salamauua by nepřátele dělila od Nové Británie pouze úzká Dampierova úžina, což by pro Rabaul představovalo neúnosné riziko. Navíc Japonci nemohli na jejich držení rezignovat i proto, že ztráta severního pobřeží Nové Guineje by znamenala vystavit spojeneckým náletům cíle v Nizozemské Východní Indii a ohrožení pro Filipíny klíčové z hlediska zabezpečení spojení mateřské země s bohatými državami v jihovýchodní Asii.

Příprava nové spojenecké ofenzívy se naplno rozběhla až po konferenci v Casablance zahájené britským ministerským předsedou W. Churchillem a americkým prezidentem T. Rooseveltem a jejich náčelníky štábů 14. ledna 1943. Hlavním tématem bylo zda rozvinout úspěšnou operaci „Torch“ k dalšímu spojeneckému angažmá ve Středomoří, či využít britské a americké armády k přímému útoku na pevnost Evropa. Britové hájili první možnost, kdežto Američané se spíše přikláněli k otevření druhé fronty v okupované Francii.

S tím souvisela i otázka nasazení amerických sil, neboť USA měly v Pacifiku 400 000 vojáků a téměř celé válečné námořnictvo, což nekorespondovalo se závazkem soustředit většinu prostředků na porážku Německa. Velitel Amerického námořnictva anglofóbní admirál E. King však hodlal nadále pokračovat v tlaku na Zemi vycházejícího slunce, což bylo nakonec odsouhlaseno, takže ofenzíva v oblasti Tichého oceánu mohla pokračovat.

Operace „Cartwheel“ směřující k obsazení Rabaulu měla být společnou akcí armády i námořnictva, neboť se odehrávala jak v prostoru admirálem Halseym řízené Oblasti jižního Pacifiku, tak v rajónu působnosti velitelství Oblasti jihozápadního Pacifiku generála D. MacArthura. Snad proto, aby se předešlo konfliktu mezi těmito vyhraněnými osobnostmi se měla námořní čelist kleští svírajících Rabaul zastavit u ostrova Bougainville, přičemž vylodění na západním pobřeží Nové Británie by provedla armáda. Ta však musela nejprve zlikvidovat nepřátelská postavení na Nové Guineji, což se na jaře 1943 stalo jejím prioritním úkolem.

Nová Guinea spadala do působnosti 8. oblastní armády generálporučíka Hitošiho Imamury, ale přímo v Lae bylo pouze 3500 mužů pod velením generálmajora Toru Okabeho. V Rabaulu se však v uplynulých měsících nashromáždily desetitisíce vojáků 18. armády, takže se Imamura rozhodl přesunout několik tisíc mužů i s těžkou výzbrojí, palivem a válečným materiálem do Lae. V úvahu přicházely dva způsoby. První počítal s vypravením transportních parníků do odlehlého Madangu, odkud by vojáci pochodovali stovky kilometrů hustou džunglí a náročným terénem, zatímco vyloděním v Lae by tento problém odpadl.

Masatomi_Kimura.jpg
Kontradmirál Masatomi Kimura

Vypravení konvoje nebylo možné bez podpory Spojeného loďstva, jehož velitel admirál Jamamoto si zřídil velitelství na atolu Truk. Šalomounovy ostrovy a Nová Guinea patřily do působnosti jihovýchodního loďstva viceadmirála Džiniči Kusaky skládajícího se z 8. loďstva viceadmirála Guniči Mikawy a letounů patřících do 11. vzdušné flotily, přičemž právě veterán guadalcanalské kampaně měl konvoji zajistit doprovod. Mikawův i Imamurův štáb řešily otázku přepravy vojáků i veškerého zaopatření, přičemž na základě vyhodnocení nejnovějších zkušeností došly k odlišným závěrům.

Konvoj vypravený z Rabaulu počátkem ledna dokázal se ztrátou transportů NIČIRJÚ MARU a MJÓKÓ MARU dopravit do Madangu tisíce vojáků i se zbraněmi a zásobami, byť při zpáteční plavbě Spojenci poškodili parník BRAZIL MARU, ale zároveň přišli o americkou ponorku ARGONAUT. Další konvoje vypravené v únoru do Wewaku dopluly dokonce beze ztrát, což svádělo k optimismu. Mikawův štáb přesto doporučoval přesunutí operace na květen a jako cílovou destinaci preferoval Madang, neboť se obával, že tentokráte Japonci narazí na připravenějšího a silnějšího protivníka. Naopak Imamura namítal, že nelze ztrácet čas a hodlal konvoj nasměrovat do Lae. Jeho názor nezměnil ani výsledek bojové hry predikující desetičlennému konvoji ztrátu čtyř parníků, takže armáda prosadila svůj pohled a námořnictvu připadlo jeho zabezpečení.

Protože japonští stratégové nezapomněli, že poslední velký konvoj kontradmirála R. Tanaky vypravený v polovině listopadu 1942 ke Guadalcanalu zdecimovalo spojenecké letectvo, bylo nutné soustředit poblíž plánované trasy dostatečný počet letadel, o čemž uzavřeli velitelé pozemních a námořních sil císařství dohodu zavazující Spojené loďstvo k vyčlenění nejméně 60 letounů, zatímco armáda se zavázala dodat 40 strojů. Hydroplány měly provádět protiponorkové hlídkovaní, zatímco spojenecké vzdušné síly na základnách v Port Moresby, Milneho zátoce, Wau a Doboduře by neutralizovaly útoky bombardérů.

Obrázek
Viceadmirál Guniči Mikawa

K riskantní operaci Japonci vyčlenili transportní parníky AIJÓ MARU (2746 BRT), KEMBU MARU (953 BRT), KJÓKUSEI MARU (5493 BRT), OIGAWA MARU (6493 BRT), ŠINAI MARU (3793 BRT), TAIMEI MARU (2882 BRT), TEIJÓ MARU (6869 BRT) a NODŽIMA (8750 BRT). Na transportní a doprovodné lodě se nalodili příslušníci nejrůznějších útvarů ozbrojených sil včetně velitele 18. armády generálporučíka H. Adačiho. Základ přepravovaného kontingentu tvořil 115. pluk 51. divize generálporučíka H. Nakonoa, ale nechyběly např. ani ženijní a dělostřelecký pluk či dva prapory speciálních námořních výsadkových oddílů, což v úhrnu činilo 6962 mužů ochotných položit život na vlast a císaře Hirohita. Rozmístění na jednotlivé lodě probíhalo podle kapacity, pročež na TEIJÓ MARU nastoupilo téměř 2000 mužů, zatímco na maličký KEMBU MARU pouze 50. Vyšší důstojníci, jejich štáby a část vojáků byli přepravováni na doprovodných torpédoborcích, jež proto také vezly vyloďovací čluny.

Stejný význam jako posilovým útvarům přikládalo japonské velení přepravovaným zbraním a válečnému materiálu, neboť v podpalubních skladech spočívalo 30 děl a houfnic, 7 minometů, 10 kulometů, 23 nákladních automobilů plus několik traktorů a řada dalších vozidel. Samozřejmě se nezapomnělo ani na stovky tun munice, potravin a zásoby paliva včetně leteckého benzínu, takže v případě úspěšné operace by v oblasti Huonova zálivu došlo ke změně poměru sil a synové Nipponu mohli směle pomýšlet na novou ofenzívu. Vzhledem k tomu, že armádní velení očekávalo 40-50% ztráty, Japonci náklad na jednotlivé lodě pokud možno rozložili takovým způsobem, aby i v případě potopení poloviny lodí na zbývajících transportech zůstalo vše potřebné pro udržení bojeschopnosti vyloděných jednotek. Část nákladu byla navíc uložena v sudech, aby jej bylo možné zachránit i v případě ztráty přepravního plavidla.

Parníky měly zakotvit asi 600 m od břehu a dodržovat 500m rozestupy, přičemž pořadí vykládky kryté kouřovou clonou bylo předem určeno. Protože se najisto kalkulovalo, že akci budou narušovat spojenecké bombardéry, muselo k vylodění vojáků a zejména těžkých zbraní a vojenského materiálu dojit co nejrychleji. Proto transportní parníky nesly desítky motorových i veslových vyloďovacích lodic a vykládku mělo urychlit i použití oněch plovoucích sudů, takže plánovači doufali, že vše proběhne hladce a prázdné transporty zvednou v požadovaném čase kotvy a plnou parou zamíří do bezpečí.

Adachi_Hatazo.jpg
Adachi_Hatazo.jpg (14.12 KiB) Zobrazeno 963 x
Generálporučík Hatazo Adači

S ataky nepřátelských hladinových jednotek v prostoru Japonci kontrolovaného Bismarckova moře velitel konvoje námořní kapitán Kametaro Macumoto nepočítal, a k odražení útoků bombardérů (žádný transport nenesl víc než čtyři protiletadlová děla a některé pouze kulomety) a ponorek dostal početnou eskortu pod velením Masatomiho Kimury nedávno povýšeného na kontradmirála. Ten kromě vlajkového ŠIRAJUKI disponoval torpédoborci ASAGUMO, ASAŠIO, ARAŠIO, JUKIKAZE, ŠIKINAMI, TOKICUKAZE a URANAMI, přičemž vzdušné krytí zajišťovalo přes 100 námořních i armádních stíhaček Micubiši A6M3 a Nakadžima Ki-43 rozmístěných na letištích na Nové Guineji, Nové Británii a Novém Irsku včetně odlehlého Kaviengu odkud mělo startovat 19 Micubiši A6M2 z letadlové lodě ZUIHÓ. Poskytování stálé eskorty komplikovala nejenom vzdálenost některých leteckých základen od Nové Guineje, ale i skutečnost, že armádní stíhačky nemohly komunikovat s loděmi ani námořními letouny a většina stíhaček Micubiši A6M postrádala radiostanici.

Za těchto okolností i původně skeptický Mikawa uvěřil, že se katastrofa Tanakova konvoje nebude opakovat a nejméně polovina transportů dorazí do cílového přístavu. Jenomže stejné odhodlání jaké se zračilo ve tvářích japonských vojáků a námořníků bylo možné spatřit i u spojeneckých letců, kteří byli připraveni učinit vše, aby odčinili předchozí nezdary a konvoj zničili.

Spojeneckému letectvu v Oblasti jihozápadního Pacifiku velel generálporučík George Kenney, který během první světové války na francouzském nebi absolvoval 75 bojových letů a přežil sestřel. Jeho síly se dělily na dvě základní složky; Kennyho americkou 5. leteckou armádu a Australské královské letectvo podmaršálka Williama Bostocka, přičemž operace v prostoru Nové Guineje řídil Kenneyho zástupce generálmajor Ennis Whitehead. Ten měl počátkem března k dispozici asi 350 letounů, z čehož 114 připadlo na bombardéry a 154 na stíhačky. Vesměs se jednalo o moderní výkonné typy obsluhované většinou zkušenými osádkami, což Spojencům zajištovalo značnou výhodu, protože Japonci stále používali stejné typy letadel jako na začátku konfliktu a původní vynikající letce většinou nahradili absolventi zrychlených pilotních kurzů.

Co se těžkých bombardérů týče, Spojenci spoléhali na osvědčené B-17 Flying Fortress a B-24 Liberator a jako střední a lehké bombardéry používali stroje B-25 Mitchell a A-20 Boston, zatímco v roli bitevních letounů a torpédových bombardérů sloužily letouny Bristol Beaufighter a Bristol Bueufort. Ještě počátkem r. 1943 Američané praktikovali taktiku výškového bombardování. Právě při neúspěšných útocích na lednový konvoj se však potvrdilo, že tento způsob není vůči relativně malým a manévrujícím cílům jaké představují transportní lodě příliš efektivní, neboť sebelepší zaměřovače nedokázaly při bombardování z větších ani středních výšek zajistit pumám dostatečnou přesnost. To ostatně dokazují i statistiky, neboť americké armádní letectvo před bitvou na Bismarckově moři poslalo ke dnu pouze 5 válečných a 34 přepravních lodí.

Beaufighter Port Moresby January - May 1943   Jack Heyn.jpg
Torpédový bombardér Bristol Beaufighter v Port Moresby

Proto se Kenney rozhodl, že střední bombardéry budou útočit z malých výšek, pročež roznětky s pětisekundovým zpožďovačem poskytnou osádkám čas odletět do bezpečné vzdálenosti. Nová taktika byla vyzkoušena poblíž Port Moresby na vraku parníku PRUTH, ale ostrou premiéru osádky zažily až při bitvě na Bismarckově moři. Kromě bombardování „z výšky stěžňů“ cvičili spojenečtí letci i další způsob útoku, kdy se puma vypuštěná pod určitým úhlem odrážela od hladiny, a pokud „doskákala“ až k vyhlédnutému cíli, prorazila lodní bok a explodovala uvnitř trupu.

Kimurova formace opustila Rabaul před půlnocí z 28. února na 1. března a vplula do průlivu sv. Jiří. Předchozí konvoje se pohybovaly podél jižního pobřeží Nové Británie, avšak tentokrát plně naložené transporty zamířily na Bismarckovo moře držíce se na dohled největšího ostrova archipelagu nesoucího rovněž jméno „železného kancléře“ Bismarcka. Plánovaná trasa měřila 420 mil a rychlost konvoje přizpůsobená dvacet let staré ŠINAI MARU činila pouhých sedm uzlů. Jedním z důvodů pro změnu trasy byla údajně předpověď počasí slibující pro tuto oblast bouři. Jako pravděpodobnější se ovšem jeví fakt, že Spojenci mohli z kursu konvoje vyvodit, že směřuje do Madangu, a kdyby nakrásně odhadli japonské záměry, jejich bombardéry by se staly vhodným cílem pro stíhačky startující z Lae a Gasmaty.

Japonské soulodí za sebou brzy nechalo Rabaul i s jeho nápadnými věčně dýmajícími sopouchy a po rozednění přešlo na tzv. denní uspořádání. Transporty vzdálené od sebe 800 m pluly ve dvou paralelních kolonách vzdálených jedna od druhé rovněž 800 m, přičemž je zajišťovaly torpédoborce udržující od svěřených lodí distanci 2000 m. Japonci nejprve obepluli nejsevernější bod Nové Británie, načež změnili kurs na jihozápad držíce se poblíž jejího severozápadního pobřeží. Počasí bylo přesně takové jaké meteorologové slibovali, což sice konvoji poskytovalo ochranu před nepřátelským vzdušným průzkumem, ale na druhou stranu znemožnilo plánované nálety na spojenecká letiště. Japonci si však špatnou viditelnost pochvalovali, neboť prvořadou podmínkou úspěchu bylo utajení.

George_Kenney.jpg
Generálporučík George Kenney

Jejich plánovači však netušili, že americká rozvědka už v první polovině února zjistila hromadění transportních lodí v Rabaulu a posilování letectva podél očekávané trasy konvoje, a jistotu ohledně nepřátelských záměrů Spojencům jako obvykle poskytly dešifrované depeše. Jedinou neznámou pro velitelství spojeneckých vzdušných sil v jihozápadním Pacifiku, představoval cílový přístav (v dešifrovaných depeších označovaný jako „DZM“) kdy Kenney a jeho plánovači počítali s několika eventualitami včetně Madangu a Wewaku. Jako optimální varianta se jevilo Lae, ale pokud by se ukázalo, že cílem konvoje je Madang, museli by se s ním vypořádat pouze těžké bombardéry, zatímco v případě Lae a Wewaku se na jeho likvidaci mohli podílet i střední bombardéry. Spojenci počítali i s variantou, že se transportní lodě rozdělí a bude nutné útočit na cíle směřující do různých přístavů.

Konvoj odpoledne 1. března udržoval jihozápadní kurs. Třebaže panovala špatná viditelnost způsobená velkou oblačností, poskytovaly mu vzdušné krytí armádní stíhačky z Rabaulu, a protože postrádaly radiostanice, nedokázaly zachytit Liberator poručíka W. Higginse, jenž krátce po 16. hod. odvysílal na základnu zprávu o konvoji spatřeném v poloze 4° a 55´ jižní šířky a 150° a 45´východní délky.

Higginsovo hlášení odeslané v otevřené řeči zachytila i radiostanice na TOKICUKAZE, takže se Jobova zvěst o odhalení konvoje rozšířila mezi vojáky i námořníky, kteří stále častěji zvedali zraky k obloze a s obavami naslouchali, zde se z mraků neozývá hluk leteckých motorů. K jejich překvapení se však žádní útočníci neukázali, a jakmile lodě zahalila temnota, prvotní napětí vyprchalo a synové Nipponu zadoufali v přízeň válečných bohů. Skutečnost byla ovšem taková, že pro osádky těžkých bombardérů nepředstavovala tma zásadní překážku, takže z letiště u Port Moresby navečer odstartovalo sedm „Létajících pevností“ z 63. bombardovací perutě, ale jejich piloti neznali přesnou polohu konvoje, takže jej nenašli a pumy svrhli na letiště v Gasmatě. Konvoj však po 20. hod. nalezl Liberator s radarem, jenž potvrdil jeho kurs a pocuchal posádkám nervy svržením několika nepřesně cílených pum.
ObrázekObrázek

Strýček Vova slíbil národu Ukrajinu a dal mu Afghánistán!
Uživatelský avatar
jarl
3. Generálmajor
3. Generálmajor
Příspěvky: 3803
Registrován: 19/2/2009, 15:45
Bydliště: Jakubov u Moravských Budějovic

Bitva v Bismarckově moři (1) - Válka v Pacifiku č 75

Příspěvek od jarl »

První krev

Další bombardéry už Kenney toho dne do akce neposlal, ale nad konvojem téměř celou noc kroužily průzkumné letouny, jež navzdory úsilí japonských stíhačů průběžně odesílaly zprávy o jeho poloze a kursu, a jakmile vyšlo slunce, daly se s jistotou očekávat ataky bombardérů. V 8:15 dne 2. března se konvoj nalézal 50 mil od mysu Gloucester a blížil se k Dampierově úžině, když hlídky spatřily další Liberator, a protože velitel spojeneckých leteckých sil měl tentokráte celý den k dobru, dalo se očekávat, že toho využije k útokům těžkých bombardérů.

Kjokusei maru.jpg
Japonský transport Kjókusei Maru

Nad transporty se stále střídaly japonské stíhačky. Ty tvořily jeho první obranou linii, po jejímž překonání měly do akce vstoupit obsluhy protiletadlových zbraní na torpédoborcích a parnících. Posádky Kimurových torpédoborců většinou už na počátku válečné kampaně prošly ohněm během dobývání Nizozemské Východní Indie a později nabraly další zkušenosti během zápolení o Guadalcanal a Novou Guineu, ale nyní je čekala doposud nejtěžší zkouška.

Dodejme, že japonské torpédoborce byly primárně konstruované k boji s hladinovými plavidly. Proto se jejich 127mm děla nehodila k palbě na vzdušné cíle, jelikož se mohla nabíjet nanejvýš při 10° elevaci, což snižovalo kadenci, tudíž byl zásah spíše dílem šťastné náhody než umění dělostřelců. Poslední obrannou linii představovaly nepočetné 25 a 13mm automaty, jejichž jednotlivé projektily většinou k sestřelení středních a těžkých bombardérů nestačily, a chybějící štíty nechávaly obsluhy napospas nepřátelské palbě. Účinnost japonské protiletadlové obrany navíc citelně snižovala absence radaru, moderních prostředků řízení palby a nemožnost přímého spojení se stíhacím doprovodem.

Japonské uskupení se stále nalézalo mimo dolet středních bombardérů, ale z Port Moresby ráno 2. března odstartovalo 28 (?) bombardérů B-17 a B-24, kterým mělo poskytnout stíhací ochranu 16 strojů P-38 Lightning kapitána T. Lynche. Lyncheho aviatici napadli několik japonských stíhaček a možná kvůli této šarvátce se opozdili natolik, že když se nad konvojem v 9:50 ocitly „Létající pevnosti“ z 63. bombardovací perutě, musely útočit bez stíhacího krytí.

Ennis Whitehead.jpg
Ennis Whitehead.jpg (9.77 KiB) Zobrazeno 958 x
Generálmajor Ennis Whitehead

Kvůli vysoké oblačnosti a dešti stále panovala nad Bismarckovým mořem špatná viditelnost a parníky chránilo 18 stíhaček Micubiši A6M3. Přesto vydal major E. Scott povel k útoku, takže majestátní B-17 klesly do výšky zhruba 1500 m a bez ohledu na protiletadlovou palbu a úsilí japonských stíhačů, nad transportem KJÓKUSEI MARU uvolnily náklad 454kg pum. Není jisté kolik jich zasáhlo, ale nad nešťastnou lodí plnou vojáků patřících zejména k 15. ženijnímu pluku se vyvalily sloupce kouře, dosvědčující nadevší pochybnost, že američtí bombometčíci ovládají svoje řemeslo.

B-17 z 63. bombardovací perutě napadly i několik torpédoborců a další parníky, ale nyní bez úspěchu, přičemž sami při souboji s dotírajícími stíhačkami utrpěly několik průstřelů trupu a jeden bombardér kvůli technickým problémům jenom se štěstím zvládl návrat na domovské letiště. Scottovi muži sice v zápalu boje přecenili své úspěchy, což však nic nemění na faktu, že odvedli dobrou práci a svým protivníkům naznačili, že tentokráte pokus prorazit do Lae narazí na tuhý odpor.

Na hladině zůstala hořící KJÓKUSEI MARU a jakmile plameny pronikly k uskladněné munici a benzínu, proměnila se v ohnivé inferno, tudíž kontradmirál Kimura už v 10:30 nařídil evakuaci posádky a vojáků. Zahynulo 486 mužů a zbytek vzaly na palubu torpédoborce ASAGUMO a JUKIKAZE, jejichž velitelé dostali rozkaz vysadit vojáky a dvě zachráněná děla i s vylovenými sudy s benzínem v Lae (což před půlnoci splnili) a co nejrychleji se vrátit ke konvoji.

Bismarckovo moře 2. března.jpg
Hořící transportní parník zasažený během bitvy v Bismarckově moři

Ještě než trup parníku zmizel pod hladinou, objevilo se v 10:20 na scéně dvacet B-17 patřících k 64., 65. a 403. bombardovací peruti, jimž velel major K. McCullar, a záhy přiletěly ještě dva Liberatory z 321. perutě. Jejich doprovod opět tvořily stroje P-38 Lightning, ale protože ochranu konvoje mezitím posílilo dalších čtrnáct stíhaček, narazili Spojenci na větší odpor, ale ani tentokrát nepřišli o žádný bombardér, třebaže se jejich letounům japonské projektily nevyhýbaly. Všechny svržené pumy však minuly, takže synové Nipponu další ztráty neutrpěli a mohli doufat, že splní zadaný úkol.

Někdy se uvádí, že Japonci měli po ztrátě KJÓKUSEI MARU zavelet k návratu do Rabaulu, ale vzhledem k tomu, že od samého počátku očekávali silný odpor a byli připraveni podstoupit značné ztráty, je stěží představitelné, že by velitelství po zprávě o potopení jedné transportní lodě celou pečlivě naplánovanou operaci odvolalo. Není ovšem vyloučeno, že Kimura o této možnosti uvažoval, neboť jeho lodě odpoledne křižovaly na místě a teprve kolem 16. hod. přešly na původní kurs.

V blízkosti konvoje se po celou dobu držely americké průzkumné letouny, takže velitel spojeneckých vzdušných sil měl perfektní přehled o jeho poloze a ještě před setměním vyslal do vzduchu druhou útočnou vlnu. Japonci se již přiblížili k severnímu vplavu do Vitiazova průlivu, když konvoj nejprve v 17:40 neúspěšně napadla osamělá B-17, načež v 18:20 zaútočilo osm „Létajících pevností“ z 64. a 403. bombardovací perutě vedených opět majorem McCullarem. Vzdušnou ochranu mělo tentokráte na starost 18 armádních stíhaček Nakadžima Ki-43, které poškodily několik bombardérů, ale palba šesti torpédoborců se opět ukázala jako neúčinná. Terčem desítek svržených pum se staly OIGAWA MARU, ŠINAI MARU a TEIJÓ MARU. U posledně jmenovaného parníku exploze poblíž boků narušily obšívku, tudíž nabíral vodu, ale poškození nebyla takového rázu, aby nemohl pokračovat v plavbě, třebaže střepiny zabily desítky osob. Některé prameny uvádí, že došlo i k poškození transportu NODŽIMA, ale pokud se tato informace zakládá na pravdě, škody byly zanedbatelné, třebaže i zde došlo k několika úmrtím.

Jakmile Bismarckovo moře zahalila temnota, mohly obě strany bilancovat první den bitvy. Japonci ztratili několik stíhaček a jeden transport, zatímco další utrpěl lehčí poškození. Z jejich pohledu se nejednalo o fatální ztráty a kdyby se podařilo dodržet časový harmonogram, s trochou štěstí mohla většina lodí proklouznout k Lae a pod ochranným stíhacím deštníkem vysadit vojáky i válečný materiál.

WNJAP_25mm-60_mg_pic.jpg
Japonský 25mm protiletadlový kanón v trojité konfiguraci

Podle původního plánu měl totiž konvoj dorazit k Lae ráno 3. března, ale Kimurovo odpolední záhadné manévrování poskytlo protivníkovi příležitost zaútočit na něj za denního světla ještě daleko od cíle. Naopak Spojenci neztratili žádný letoun, třebaže řada bombardérů byla poškozena a někteří členové osádek utrpěli zranění či popáleniny. Potvrdilo se, že ani bombardování ze středních výšek nedosahuje kýžené přesnosti, a pokud se nemělo opakovat lednové fiasko, muselo bitvu rozhodnout nasazení středních bombardérů.

Ještě před setměním Spojenci ztratili s konvojem kontakt, takže nevěděli, že obeplul Rookeho ostrov oddělující od sebe Dampierův a Vitiazův průliv, načež změnil kurs na jihovýchod a Vitiazovou úžinou zamířil na Šalomounovo moře. Tímto manévrem Kimura prodloužil trasu o desítky mil a přetížené parníky nyní pluly proti silnému proudu, což rovněž narušilo časový harmonogram.

Japonce už kolem 22. hod. zachytil radar australské Cataliny pilotované poručíkem T. Duiganem, který přes čtyři hodiny kroužil nad konvojem, a kromě toho že odesílal pravidelná hlášení, zneklidňoval nepřítele svrháváním pum a vystřelováním světlic. Díky jeho úsilí si posádky japonských lodí před rozhodující bitvou příliš neodpočinuly, kdežto velitelé spojeneckých leteckých sil konečně dostali odpověď na otázku ohledně cílového přístavu. Generálové Kenney a Whitehead mohli tedy v klidu spřádat plány na další den, i když prozatím jejich vzdušnou aktivitu silně omezovalo nepříznivé počasí.

Zatímco se spojenečtí vojevůdci ujišťovali, že drží v rukou všechny trumfy, nevyspalý kontradmirál Kimura propadl pesimismu. Za situace kdy s jistotou věděl, že nepřátelé znají jeho polohu, a po rozednění učiní ze svěřených lodí lovnou zvěř, se nabízelo řešení přesměroval konvoj do blízkého Finschhafenu. Snad právě proto požádal Rabaul o instrukce, ale když se nedočkal odpovědi, zatnul zuby a rozhodl se spolehnout na přízeň štěstěny a držet se původního plánu. Jeho obavy se nad ránem zhmotnily v podobě osmi australských torpédových bombardérů Bristol Beaufort, které odstartovaly z letiště Gurney v Milneho zátoce. Většina pilotů však kvůli špatnému počasí nepřítele nenašla, takže torpédo adresované torpédoborci ASAŠIO minulo a k úspěchu nevedlo ani ostřelování ŠINAI MARU z kulometů.

Yukikaze_Rabaul.jpg
Torpédoborec Jukikaze

Po rozednění se obloha nad Šalomounovým mořem projasnila, ale tváře velitele konvoje i jeho podřízených zůstávaly zachmuřené. Na 3. března připadá v Nipponu populární svátek panenek, ale ani konzumace k tomuto účelu připravených pamlsků ustaraným námořníkům a vojákům náladu nevylepšila, neboť tušili, že rituální panenky mající pojmout zlé duchy na odvrácení vzdušné hrozby nepostačí.

Kimuru potěšil alespoň návrat torpédoborců ASAGUMO a JUKIKAZE, ale po nedávných zkušenostech očekával, že hlavní tíha protiletadlové obrany opět dolehne na bedra pilotů stíhaček. To pochopitelně věděli i Spojenci, kteří během 2. března průběžně bombardovali letiště na Nové Georgii a nyní přišly na řadu ranveje v Lae. Nejprve je již s prvními slunečními paprsky zasypaly pumami australské lehké bombardéry Douglas A-20 Boston z 22. perutě, jež v průběhu dopoledne vystřídaly americké stroje.

Následující díly cyklu Válka v Pacifiku:
Dokončení bitvy v Bismarckově moři:[/b] viewtopic.php?t=9628
Bitva v zálivu Kula viewtopic.php?f=403&t=9633
Bitva u ostrova Kolombangara viewtopic.php?f=403&t=9637
Bitva v zátoce Vella viewtopic.php?f=403&t=9646
Bitva u Vella Lavella viewtopic.php?f=403&t=9652

Použité zdroje:
Далл П.: Боевой путь Императорского японского флота. Vydalo nakladatelství Сфера 1997.
Cox J.: Blazing Star, Setting Sun; The Guadalcanal-Solomons Campaing November 1942-March 1943. Vydalo nakladatelství Osprey Publishing 2020.
Flisowski Z.: Burza nad Pacyfikiem (2). Vydalo nakladatelství Wydawnictwo Poznańskie 1989.
Gilbert G.: The Battle of Bismarck Sea, March 1943. Canberra 2013.
Hrbek I. a J.: Námořní válka vrcholí; Od obléhání Malty k boji u Severního mysu. Vydalo nakladatelství Naše vojsko 1995.
Hubáček M.: Ofenzíva v Pacifiku. Vydalo nakladatelství Panorama 1987.
Lardas M.: B-25 Mitchell vs Japanese destroyer; Battle of the Bismarck Sea 1943. Vydalo nakladatelství Osprey Publishing 2021.
Orita Z.: Banzai! Paměti kapitána japonské ponorky. Vydalo nakladatelství Omnibooks 2020.
Van Der Vat D.: Válka v Pacifiku. Vydalo nakladatelství Argo 2001.
Technika Wojskowa Historie 2021/6.
Historia Wojsko i Technika numer specjalny 2021/5.
https://www.historynet.com/battle-of-the-bismarck-sea/
https://www.awm.gov.au/collection/RCDIG1070209
https://warfarehistorynetwork.com/battl ... h-pacific/
http://www.combinedfleet.com/
https://www.3rdattackgroup.org/port-moresby.php
ObrázekObrázek

Strýček Vova slíbil národu Ukrajinu a dal mu Afghánistán!
Uživatelský avatar
jarl
3. Generálmajor
3. Generálmajor
Příspěvky: 3803
Registrován: 19/2/2009, 15:45
Bydliště: Jakubov u Moravských Budějovic

Re: Asie, Pacifik 2, Japonsko, Čína, USA, VB 1931-1945. Č 75

Příspěvek od jarl »

Přidám ještě nějaké obrázky:

Lae kráter 1943.jpg
Kráter od pumy na letiště v Lae

SS Pruth.jpg
Vrak parníku Pruth u Port Moresby sloužící k nácviku nových způsobů bombardování


Battle-of-the-Bismarck-sea-map-300x281.jpg
Battle-of-the-Bismarck-sea-map-300x281.jpg (45.2 KiB) Zobrazeno 785 x
Dvě možné trasy zásobovacích konvojů z Rabaulu do Lae
ObrázekObrázek

Strýček Vova slíbil národu Ukrajinu a dal mu Afghánistán!
Odpovědět

Zpět na „Asie, Japonsko a Čína 1931-1945 (2)“