Atentát na Hitlera – 20. červenec 1944

Politici, organizace, generálové, piloti, příběhy apod.
Uživatelský avatar
Lord
1. Armádní generál
1. Armádní generál
Příspěvky: 10659
Registrován: 24/8/2004, 02:48

Atentát na Hitlera – 20. červenec 1944

Příspěvek od Lord »

Pochopit konání Clause von Stauffenberga je možné jen v souvislostech s odbojem, s kterým je jeho jméno neodmyslitelně spjaté. Spiknutí z 20. července 1944 bylo vrcholem nejen důstojnického, ale také celého německého odboje.

Většina představitelů odboje (včetně Stauffenberga), vlastně ani nevěděla, jak by politické zřízení poválečného Německa mělo vypadat. Věděli, že nechtějí - ani monarchii, ani nacionální socialismus, ani demokratickou republiku výmarského typu.

Mělo se jednat o odlišnou německou cestu aneb „čtvrtá říše“

Předpokládali však, že od převratu až po uzavření míru bude nutné přechodné období. Za stavu na frontách bylo uskutečnění převratu těžké, a ještě víc to platilo v případě snahy udržet si vládu. Obávali se ihned riskovat volby, neboť tu byla hrozba zvolení nacionálně socialistické většiny, takže si představovali jakousi formu přechodného autokratického režimu se zákazem antidemokratických organizací.

Viděli jen dvě možnosti, jak se udržet při vládě, buď za podpory protivníkovy armády anebo koalicí. I když si uvědomovali, že se okupaci tak či onak nevyhnou, většina volila druhou možnost. Pokoušeli se spojit představy všech antinacionálněsocialistických sil.

I konzervativci jako Moltke a Goerdeler přebrali požadavek zestátnění surovinového bohatství a základných průmyslových odvětví. Představy socialistů pravda sahali dále, k požadavku reforem v závodech, sociálního pojištění, podpory v nezaměstnanosti, až po diktaturu proletariátu, a samozřejmě byl stát bez parlamentního stranického systému nepřijatelný. Proto protichůdné politické směry nemohli natrvalo zůstat v koalici, a bylo jasné, že po pádu Hitlerova režimu se bude jednat jen o dočasnou vládu, která bude muset na sebe vzít označení buřičů a tvrdé podmínky Spojenců, za co podle zkušeností z roku 1918, nemohla očekávat vděku.

Stauffenbergovci se nehlásili k žádné politické straně, a byli vzdáleni od myšlenky restaurace poměrů před rokem 1933, nechtěli se vrátit ani k monarchii, ale ani k výmarské republice s mnohými politickými stranami, v které ztroskotala demokracie Západu s myšlenkou rovnosti.

Cizí jim byli i představy liberální demokracie anglického či amerického typu či neatraktivní předlohy společenských a politických poměrů Francie třicátých let. Zároveň však měli revolucionářské myšlenky namířené na výchovu člověka a byli jim blízké některé principy liberalizmu a sociální demokracie, jako požadavku osobní svobody, lidských a občanských práv, všeobecného volebního práva, vlády zákonů, sociálního státu se zabezpečením vzděláváním, zdravotní péči či pojištěním, byli odpůrci rasismu a diskriminace a oddaní nacionalismu ve smyslu solidarity občanů jednoho národa.

Šlo jim především o odstranění nacistického režimu a založení, jak Claus sám hovořil, "nového státu, který by byl kombinací etického socialismu a aristokratických tradicí."

Elitářské představy

Jejich elitářské představy kořenili ze šlechtického původu, ale vedoucí elita v jejich pojetí není věcí rodu ani postavení. Mělo být zabezpečené právo a spravedlivost pro všechny při uplatnění přírodou daného předurčení v lidské společnosti, v protikladu ke zděděným či úřadem daným privilegiím, jako i v protikladě k rovnosti, která pro mocenské příčiny a ideologickou omezenost chce potlačit sociální a zděděnou genetickou výbavu a individuální danost.

Neměl rozhodovat ani stav plebejský, ani stav vytvořený duševně chudobným a surovým nacismem, ani stav občansky výmarského státu, ani anachronický Hohenzollernovců, ale novovzniklá stavovská společnost, jejíž kořeny měli být nanovo oživené klasickým Řeckem, středozemní kulturou a hrdinskými ideály rozvinuté středověké společnosti.

Nikdo neměl byt vyloučený ze spolupůsobení na politických záležitostech, ale vedení mělo připadnout duchem a morálkou vyjímečným vyvoleným. Jak se to mělo realizovat zůstává v podrobnostech nejasné, možná tím mysleli na všeobecně známou kvalifikovanost jedné existující elity v oblasti řízení státu, v oblasti vojenské či hospodářské, a samozřejmě pokračování a obnovu tohoto vedoucího stavu, především, i když ne výlučně, z něho samého. S "osvobozením mas", které by vedlo k chaosu to nemohlo mít nic společné.

Zahraničně-politická vize spiklenců

Mnozí „rebelové“ už koncem roku 1942 akceptovali neodvratitelnou porážku a obsazení Německa Spojeneckými vojsky.
Většina byla i ochotna kapitulovat vůči Západu, ale chtěla si udržet východní frontu v určité vzdálenosti, navzdory jasně formulované zásadě bezpodmínečné kapitulace v Casablance.

Moltke byl jedním z mála, co od začátku nechtěl vítězství Německa v této nespravedlivé válce a byl přesvědčený, že protivníci mají nárok na požadavek bezpodmínečné kapitulace, aby Němci konečně pocítili a prožili celou hloubku velké porážky, aby se už nikdy nestali obětí moci chtivých vůdců, kteří ohrožují existenci celého národa a dopustí se miliónových vražd.

Podle výpovědí jeho spolubojovníků, se Stauffenberg ještě v červnu 1944 vyjádřil, že za správného velení by bylo možné omezit spojeneckou invazi v severní Francii a udržet východní frontu, protože Japonsko ještě nebylo poražené a americké velení žádalo od Sovětů vstup do války na Dálném východe, čeho Sovětský svaz za pokračovaní těžkých bojů v Evropě nebyl schopný.

Spojenci by možná přistoupili na urychlené příměří a na rokování o důstojném míru pro Německo, aby zabránili dalším obětem. Při Stauffenbergově jasném vojenském myšlení je však málo pravděpodobné, že opravdu věřil v možnost zmírnění porážky. Ale při předpokládaných rokování s protivníky Stauffenberg nepřicházel do úvahy, jeho iluzionistické a utopické představy zůstávali nejasným snem a jsou spíš podkladem na pochopení jeho konání.

Mnozí příslušníci odboje trvali na zachování říše a uznání některých teritoriálních výbojů. U Stauffenberga je přízvuk na myšlenku "říše" též velmi silný, ale je velký rozdíl v jeho chápaní tohoto pojmu. Při slově "říše" nevycházel z představ o říši Bismarckovy epochy či pro Goerdelera takových důležitých hranic z roku 1914, který ještě v květnu 1944 žádal dokonce Rakousko, Sudety, Čechy a Moravu a generální gouverment v Polsku.

Stauffenbergovy představy byli spíž ovlivněné středověkou říší Otta I. či Friedricha II., křesťanským impériem, kulturní říší. Tradice římsko-německé říše a celokřesťanské univerzální myšlenky byla též zdiskreditovaná národními socialisty. Ale Stauffenberg věřil ve výjimečnou úlohu německého národa ve střední Evropě bez důrazu na teritoriální vlastnictví anebo národní demarkaci.

Závěrem

Po nezdařeném atentátu na Vůdce z 20. července 1944 protinacistický odboj pochopil, že Německo může být „spaseno“ jen svou totální porážkou v této válce.

Někteří historici zastávají názor, že bylo štěstím, že Hitlera při tomto pokuse nezabili, když už bylo zřejmé, že Německo válku prohraje a Hitlerova smrt by obnovila chaos po 1. světové válce, kdy extrémisté tvrdili, že Německo prohrálo válku zradou. Podle nich, bylo tedy lepší, že 2. světová válka dále pokračovala i za cenu dalších ztrát na životech, jinak by znovu mohl vzklíčil militarizmus a nacionalizmus v Německu.

Rozsah porážky a odhalení zločinů nacistického režimu v celé jejich šířce však zabránilo vytvoření druhé legendy o ráně dýkou do zad. Ale i tak si Stauffenbergovy děti koncem války, ale i v následujících letech po jejím skončení museli často vyslechnout, že jsou dětmi zrádce, i když mu dějiny přiznali čestnost a obětavost a částečně ho zbavili viny. Ani od armády nemožno vyžadovat, aby Stauffenbergův čin uznala jako princip, přestože se nacházel a konal v extrémně výjimečné situaci.

Třeba si však jeho boje vážit, přestože znal jen část Hitlerových zločinů, a že i bez dnešních statistik věděl dost nato, aby se vzchopil k odporu. Viděl v Hitlerovi zosobnění zla, ničitele světa, a byl ochotný obětovat sebe i svojí rodinu.
Stauffenbergův čin by se neměl posuzovat jako neúspěšná snaha změnit systém odstraněním jednoho člověka, ale jako opozice z důvodů svědomí, jako důkaz, že i tehdy se našli lidé, kteří nepropadli fanatismu nacionálního socialismu a byli ochotni konat ke zmírnění válečných muk.

... v dalším příspěvku jsou další přílohy ......

Obrázek
Hitler po nezdařeném atentátu přijímá gratulace od své družiny.

Obrázek
Do Rastenburgeru přijel 20. července 1944 i Benito Mussoliny.
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Uživatelský avatar
Lord
1. Armádní generál
1. Armádní generál
Příspěvky: 10659
Registrován: 24/8/2004, 02:48

Příspěvek od Lord »

další přílohy, mapky, fotografie....

Obrázek
Hitler v ošetřovně, někteří dopadli hůře, sám vyvázl téměř nezraněn.

Obrázek
Goering v místnosti, kde došlo k atentátu, Hitlera zachránil mimo jiné i masivní stůl.

Obrázek
Po atentátu, v místnosti byly otevřeny okna

Obrázek
Situační schéma místnosti před výbuchem.

Obrázek
Stauffenberg (vlevo), Gröfaz (uprostřed), Keitel (vpravo)

Obrázek
Plánek Wolfschanze

Obrázek
Wolfshanze bunkry

Obrázek
Wolfschanze_pohled.
Přílohy

[Přípona swf byla deaktivována a nadále nebude zobrazována.]

ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Uživatelský avatar
Lord
1. Armádní generál
1. Armádní generál
Příspěvky: 10659
Registrován: 24/8/2004, 02:48

Příspěvek od Lord »

Příspěvku je i flash animace (300 kB). Chvíli může trvat než se Vám načte, ale věřte stojí za to. Dnes leží Wolfschanze v Polsku.
Uživatelský avatar
Lord
1. Armádní generál
1. Armádní generál
Příspěvky: 10659
Registrován: 24/8/2004, 02:48

Příspěvek od Lord »

další ....

Obrázek
Na místě kam položil Stauffenberg aktovku s výbušninou je dnes památník. Budova byla stržena.

Obrázek
Text na monumentu.

Obrázek
Atentátník Stauffenberg - figurka

Obrázek
Wolfschanze - na mapě je vyznačen únik atentátníka.
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Melkor

Příspěvek od Melkor »

Nebylo by špatné udělat úplný seznam lidí, kteří byli s Hitlerem v okamžiku exploze.
Uživatelský avatar
Lord
1. Armádní generál
1. Armádní generál
Příspěvky: 10659
Registrován: 24/8/2004, 02:48

Příspěvek od Lord »

Melkor můžeš to zkusit, je to v tý flash animaci, třetí záložka, když najedeš na jednotlivé postavy zobrazí se ti u nich jejich jméno. Ale kupodivu to přežilo dost lidí co tam bylo. Takže sama Prozřetelnost ochránila nejen Hitlera.
Zachránil ho těžký stůl a otevřená okna. Původně se měla konat porada v bunkru bez oken, ale kvůli teplu byla přesunuta.
Uživatelský avatar
Lipton
Poddůstojník v záloze
Poddůstojník v záloze
Příspěvky: 166
Registrován: 25/8/2004, 12:10

Příspěvek od Lipton »

Here you go, pal:

Heusinger
Stauffenberg
Brandt
Bodenschatz
Walzenegger
Buhle
Puttkamer
Schmundt
Borgmann
Berger
Assman
John
Scherff
Voss
Guensche
Below
Fegelein
Buchholz
Buechs
Sonnleithner
Warlimont
Jodl
Keitel
Korton
Melkor

Příspěvek od Melkor »

Jo díky moc, jenom škoda, že je to v němčině.
Radar
Důstojník v záloze
Důstojník v záloze
Příspěvky: 513
Registrován: 24/8/2004, 12:24
Bydliště: Okolo Plzně :-)))
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Radar »

Lorde tenhle článek je opravdu bomba! Fakt pěkný!
ObrázekObrázekObrázek

Neruš nepřítele, když dělá chybu …
( Napolen )
Huskys

Příspěvek od Huskys »

Hitler byl předurčen k višším cílům.Už jako voják v 1.světoví procházel nejkrvavějšími boji,přežil dva atentáty to není náhoda!
Melkor

Příspěvek od Melkor »

Huskys píše:Hitler byl předurčen k višším cílům.Už jako voják v 1.světoví procházel nejkrvavějšími boji,přežil dva atentáty to není náhoda!
Rekl bych, že měl prostě jen štěstí.
Uživatelský avatar
Radola Gajda
Poddůstojník v záloze
Poddůstojník v záloze
Příspěvky: 407
Registrován: 10/10/2004, 14:29
Bydliště: ČR

Příspěvek od Radola Gajda »

Huskys:Těch atentátů na Hitlera bylo okolo dvaceti...
Obrázek
Huskys

Příspěvek od Huskys »

bylo jich hodně ale dva které bezprostředně ohrozily život!
Huskys

Příspěvek od Huskys »

Ta bomba nebyla moc učinná když v místnosti kdy bylo dost lidí to zabilo 4 lidi!dnešní C4 by udělala vetší paseku!!
Uživatelský avatar
Radola Gajda
Poddůstojník v záloze
Poddůstojník v záloze
Příspěvky: 407
Registrován: 10/10/2004, 14:29
Bydliště: ČR

Příspěvek od Radola Gajda »

Huskys:Ten druhý byl,který?Máš na mysli bombu ve Fw-200?
Obrázek
Uživatelský avatar
Lord
1. Armádní generál
1. Armádní generál
Příspěvky: 10659
Registrován: 24/8/2004, 02:48

Příspěvek od Lord »

Pokud vím, tak aspon tři atentáty měly největší možnost úspěchu, jeden ještě před válkou v Mnichově v pivnici, dále ta bomba v letadle, a pak Wolfschanze, ale někdo napsal knihu o více jak dvaceti atentátech - nevím nečetl jsem jí, pokud to někdo zná možná by nebylo od věci z ní udělat vejcuc.
Uživatelský avatar
Radola Gajda
Poddůstojník v záloze
Poddůstojník v záloze
Příspěvky: 407
Registrován: 10/10/2004, 14:29
Bydliště: ČR

Příspěvek od Radola Gajda »

Četl jsem o atentátu i na Stalina,podniknutého Němci(nemyslím tu hroznou knihu od Konsalika,,Bylo jich deset").
Obrázek
Huskys

Příspěvek od Huskys »

Jo myslim že je to ono ale znalec nejsem!!
Uživatelský avatar
Lord
1. Armádní generál
1. Armádní generál
Příspěvky: 10659
Registrován: 24/8/2004, 02:48

Příspěvek od Lord »

Co si myslíte o tom, že si Hitler nechal nafilmovat jak esesáci věšejí zrádce na řeznické háky, a nechal si to několikrát opakovat??
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Melkor

Příspěvek od Melkor »

Myslíš pro osobní potřebu?
Odpovědět

Zpět na „Osobnosti, organizace, vojáci“