• Globalní oznámení

Příspěvek Asie, Pacifik 2, Japonsko, Čína, USA, VB, 1931-1945. Č 198.


Titulka.png

Radiostanice a spojení v Pacifiku (1)

Námořní i pozemní operace se v Pacifiku odehrávaly na obrovských rozlohách. Jejich koordinace a řízení bylo závislé na rádiovém spojení, o kterém budou stručně a zjednodušeně pojednávat následující řádky tak, abych přiblížil problémy, se kterými se spojaři v té době potýkali.

Rádiové spojení je založeno na přenosu informace pomocí elektromagnetického pole. Přístroj, který elektromagnetické pole generuje, se nazývá vysílač. Vytváří nosnou vlnu o požadovaném kmitočtu a na ní namoduluje přenášenou informaci. Výsledek je přiveden do antény a vyzářen do prostoru formou elektromagnetického pole. Na přijímací straně je tento signál zachycen anténou a přiveden do přijímače, kde proběhne demodulace – převedení do srozumitelné podoby. Každá radiostanice tedy obsahuje vysílač, přijímač, anténu a napájecí zdroj.

Pobřežní radiostanice TEB o výkonu 15 kW.png
Pobřežní radiostanice TEB o výkonu 15 kW.png (55.71 KiB) Zobrazeno 470 x
Část lodní radiostanice TBM-7.png
Část lodní radiostanice TBM-7.png (92.72 KiB) Zobrazeno 470 x
Konstrukční provedení radiostanice záleží především na účelu, k ...
Přílohy
Palubní radiostanice bombardéru B-29.png
Palubní radiostanice bombardéru B-29.png (51.46 KiB) Zobrazeno 470 x

Views: 470  •  Komentáře: 1  •  Odeslat odpověď [ Číst dále ]

Příspěvek Asie, Pacifik 2, Japonsko, Čína, USA, VB, 1931-1945. Č 195.


Asie, Pacifik 2, Japonsko, Čína, USA, VB, 1931-1945. Č 195.

Philippines_regions_map_Wikipedie_44.png


Mapa regionů Filipín. Wikipedie.
Dne 17. května 1945, byli japonští obránci vytlačeni na jižní části ostrova Negros ze svých nejlepších postavení. Jenomže ještě trvalo dalších deset dní, než byl jejich organizovaný odpor zcela zlomen. Mezi dny 7. – 12. června 1945 byla zlikvidována poslední zuřivě bojující skupina japonských obránců. Dne 20. června 1945 americký 164. pluk ostrov Negros opustil a zbytek Japonců, kteří se ukrývali v horách u jižního pobřeží, si pak vzali na starost filipínští partyzáni a jedna rota 503. výsadkového pluku, která tam byla přemístěna ze severní části ostrova. Americké velitelství předpokládalo, že z Oieho uskupení mohlo po tvrdých bojích zůstat naživu maximálně tak něco kolem tří set mužů, ale po skončení války, jich z hor sestoupilo 880.
Český historik Miloš Hubáček, kniha – Boj o Filipíny – str. 506, konec organizovaného odporu na jižním Negrosu popisuje n ...
Přílohy
general Gyosaku Morozumi_Wikipedia_22.jpg
Gen_Robert_L_Eichelberger_Wikipedie_22.jpg
SC_207688_Landing_craft_carrying_24th_Infantry_Division_troops_up_Mindanao_River_for_Fort_Pikit_attack_April_1945_33.jpg

Views: 717  •  Komentáře: 2  •  Odeslat odpověď [ Číst dále ]

Příspěvek Asie, Pacifik 2, Japonsko, Čína, USA, VB, 1931-1945. Č 192.


Asie, Pacifik 2, Japonsko, Čína, USA, VB, 1931-1945. Č 192.

Philippines_regions_map_Wikipedie_44.png


Mapa regionů Filipín. Wikipedie.

Přepravou americké 41. divize – bez 186. plukovní bojové skupiny, která ještě stále zůstávala na ostrově Palawan – k poloostrovu Zamboanga, byla tehdy pověřena operační skupina 78.1 kontradmirála Forresta B. Royala a předinvazním ostřelováním pobřeží skupina dvou lehkých křižníků a šesti torpédoborců kontraadmirála Russella S. Berkeyho.

RAdm_Russell_Berkey_Wikipedia_22.jpg


Ilustračně: RAdm Russell Berkey. Wikipedia.

https://en.wikipedia.org/wiki/Russell_S._Berkey
Zpravodajská služba tehdy dodala informace, že se na Zamboangském poloostrově nachází 8 300 Japonců 54. samostatné smíšené brigády generálporučíka Tokčiho Hódžóa, a proto štáb americké 8. armády předpokládal, že Zamboanga, nejdůležitější město na poloostrově, bude silně opevněno. A i proto, Berkeyho skupina zahájila pak ostřelování Zamboangy a také vybraných výsadkových pláží, které se nacházely ...
Přílohy
Kontradmiral_Arthur_Dewey_Struble_Wiki_22.jpg

Views: 761  •  Komentáře: 2  •  Odeslat odpověď [ Číst dále ]

Příspěvek Asie, Pacifik 2, Japonsko, Čína, USA, VB, 1931-1945. Č 189.


Asie, Pacifik 2, Japonsko, Čína, USA, VB, 1931-1945. Č 189.


Rozložení_japonských_sil na_Luzonu,_11._ledna_1945_33.jpgRozložení japonských sil na Luzonu, 11. ledna 1945.
Když takto dále probíráme útočné operace na severním Luzonu proti japonské bojové skupině Šobu, které velel generál Jamašita velitel 14. armády, musíme si říci, že Cagyaenské údolí, které bylo klíčovou zásobárnou potravin pro celou skupinu Šobu, je široké asi tak 65 kilometrů a táhne se od města Appari na severním pobřeží Luzonu 350 kilometrů na jih k městu Bambang. Český historik Miloš Hubáček, kniha – Boj o Filipíny – str., 477., v americké historiografii nalezl a dodává i další popis, a tak píše, cituji:

„Na východní straně je odděluje od Tichého oceánu pohoří Sierra Madre a na západě je ohraničováno pohořím Cordillera Central. Z jihu vedou do Cagayanského údolí dva strategické průsmyky: Baletský a Slacsacký. Ještě před spojeneckým vyloděním na Luzonu nařídil generál Jamašita 105. pěší divizi přesunout se z Manily do ...
Přílohy
Baleta_Pass,_near_Baugio,_Luzon_22.jpg
general_Krueger_Wikipedie_22.jpg
General_Yamashita_Wikipedie_22.jpg

Views: 835  •  Komentáře: 2  •  Odeslat odpověď [ Číst dále ]

Příspěvek Námořní bitva na Balatonu (1603)


Hungarian boat called sajka, 16th century.jpg

Námořní bitva na Balatonu

Uhry byly v minulosti svědkem mnoha krvavých střetů mezi Turky a Habsburky. V letech 1591-1606 probíhal vleklý konflikt známý jako Patnáctiletá válka (Dlouhá turecká válka nebo třetí turecká válka). Zajímavostí je, že v ní došlo k jediné významné bitvě a zároveň první od nechvalně proslulé bitvy u Moháče (1526) - bitvě u Mezőkeresztese (1596), která rovněž skončila nečekaným vítězstvím vyčerpaných Turků. Ve válce se proslavil mimo jiné uherský šlechtic Ferenc Nádasdy (1555-1604), manžel Alžběty Báthoryové a věrný stoupenec Habsburků, neboť byl od svých 12 let vychován na královském dvoře společně s dětmi císaře Maximiliána II. V hodnosti hlavního velitele Zadunajských vojsk se Nádasdy v roce 1602 zúčastnil bitvy o Budí ...
Přílohy
Nádasdy Ferenc, the Black Bey.jpg
800px-Siegfried_von_Kollonitsch.jpg
800px-Welt-Galleria_T063.jpg

Views: 1160  •  Komentáře: 5  •  Odeslat odpověď [ Číst dále ]

Příspěvek Německé freikorpsy v Pobaltí (1919)


448275769_10232566631208572_7500051424464603472_n.jpg

Německé freikorpsy v Pobaltí

Po většinu války panoval v Pobaltí relativní klid, rok 1918 ale odstartoval sled dramatických událostí. Německo v podstatě okupovalo Pobaltské země a brzy mělo být spojení ještě těsnější. Dne 20. dubna místní Němci na svém sjezdu v Rize formálně deklarovali odtržení celého Pobaltí od Ruska a jeho přičlenění k Německu v rámci personální unie. Dalšímu vývoji však učinil přítrž konec války na podzim 1918. Mocenské vakuum po kolapsu Německého císařství dalo šanci místním politickým reprezentacím, aby dokončily své státotvorné aspirace. Litevská rada sice vyhlásila nezávislost již v únoru 1918, ale císařské mocenské zájmy ji respektovaly jen v případě začlenění vévodství do říše. Avšak v posledních týdnech války dal německý kancléř Max Bádenský Litevcům volnou ruku v otázce budoucnosti jejich země, a dokonce podmíněně přislíbil stažení ozbrojených složek. Berlín uznal právo litevské rady na říze ...
Přílohy
448332998_10232566631568581_9079435380909349630_n.jpg
448210281_10232566654929165_6041096684302564763_n.jpg
379842757b521dda805be079350a0b95.jpg

Views: 798  •  Komentáře: 0  •  Odeslat odpověď [ Číst dále ]

Příspěvek Námořní bitva u Riachuela (1865)


Batalha_Naval_do_Riachuelo_Pintura.jpg

Námořní bitva u Riachuela

Občas se stane že poblázněný diktátor zatáhne celý svůj národ do nesmyslné války s kvanty obětí ve vlastních řadách, no a jednou z nejbizarnějších byla nepochybně Paraguayská válka (1864–1870), která si vyžádala životy většiny mužské populace a dodnes jde o nejkrvavější válku v dějinách latinské Ameriky. Započal ji paraguayský diktátor Francisco Solano López (1827-1870) a střetl se v ní proti úctyhodné alianci Brazílie, Argentiny i Uruguaye. Zajímavostí je, že krvavé boje neprobíhaly jen na souši, ale rovněž na moři - tedy přesněji na místních řekách. K rozhodujícímu střetu došlo 11. června 1865 na řece Paraná, přičemž bitva je známá jako bitva u Riachuelo. Paraguayská flotila komodora Pabla Ignacia Mezi (1813-1865) opustila 10. června přístaviště s cílem napadnout brazilské loďstvo vedené (1813-1865) opustila 10. června přístaviště s cílem napadnout brazilské loďstvo vedené ...
Přílohy
448095708_122115516428321228_5026848737026383362_n.jpg
448077838_122115516518321228_4344804649871484897_n.jpg
448247452_122115516542321228_3624312659253188668_n.jpg

Views: 1611  •  Komentáře: 2  •  Odeslat odpověď [ Číst dále ]

Příspěvek Matrilinearita v keltské společnosti


lordoftherongs.jpg

Matrilinearita v keltské společnosti

Matrilinearita je uspořádání společnosti, kde se osobní atributy, privilegia a majetek dědí v mateřské linii. Nejčastěji se vyskytuje ve společnostech primitivních zemědělců či pastevců, ve společnostech, které neužívají pluh. Evolucionističtí antropologové jsou přesvědčeni, že představuje starší stadium než jeho opak – patrilinearita, která je spojena s agrárními či industriálními společnostmi, tedy s pozdějšími vývojovými fázemi. Ve velmi archaických společnostech s volnou organizací může souviset s tím, že jen matka je vždycky bezpečně známa. Matrilineární uspořádání diskriminuje vazby na otce, přičemž důraz je naopak kladen na vazbu mezi potomky a jejich ženskými předky a mezi ženami a jejich potomky. Za matrilinii se považuje skupina, jejímž základem jsou ženy a jejich bratři. Často se v těchto společnostech vyskytuje tzv. avunkulát, tj. významná role strýce z matčiny strany, ujce, tj. matčina bratra, při výchov ...
Přílohy
Výstřižekddd.JPG
Výstřižekdsss.JPG

Views: 888  •  Komentáře: 1  •  Odeslat odpověď [ Číst dále ]

Příspěvek Asie, Pacifik 2, Japonsko, Čína, USA, VB, 1931-1945. Č 186.


Asie, Pacifik 2, Japonsko, Čína, USA, VB, 1931-1945. Č 186.

Opětovné dobytí Corregidoru_33.jpg


Opětovné dobytí Corregidoru 1945.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Re ... r_1945.jpg

Bylo 24. února 1945, když po těžkém bombardování a stejně těžké kanonádě lodních děl začal konečný útok proti východní, úzké části ostrova Corregidor. Vzápětí, po skončení těžké palby vyrazilo přibližně 600 Japonců do svého pokusu o protiútok, který byl ukončen palbou děl a kulometů hned na jeho začátku. Zbytek Japonců pak ustupoval dál na východ a večer pak už obránci drželi jen poslední necelé 3 kilometry ostrovní kosy. Další den byli Japonci zatlačeni o dalších 2 000 metrů a v odpoledních hodinách většina těch, kteří nezahynuli při zcela beznadějných sebevražedných výpadech, se pokusila přeplavat na blízký ostrůvek Caballo nebo na Bataan. Nikdo však již neunikl hlídkujícím torpédovým motorovým člunům a ti, kdo se odmítli vzdát, byli postříleni z palubních kulometů.
Krátce po jedenácté dopol ...
Přílohy
Douglas_MacArthur_Wikipedie_55.jpg
general_Krueger_Wikipedie_22.jpg

Views: 1104  •  Komentáře: 2  •  Odeslat odpověď [ Číst dále ]

Příspěvek Asie, Pacifik 2, Japonsko, Čína, USA, VB, 1931-1945. Č 183.


Asie, Pacifik 2, Japonsko, Čína, USA, VB, 1931-1945. Č 183.Rozložení_japonských_sil na_Luzonu,_11._ledna_1945_33.jpgRozložení japonských sil na Luzonu, 11. ledna 1945.
Ani ne nějakých sedm kilometrů před hranicí Manily, bylo tehdy 4. února 1945, když byla americká 11. Výsadková divize znovu zastavena. Ovšem další den ráno 511. pluk překročil řeku Paranaque. A poté v dalších dnech se americké jednotky probily až na samý okraj letiště Nichols Field a tam narazily na hlavní pásmo japonské obrany. K ostřelování postupujících Američanů pak Japonci použily děla, která původně vlastně sloužila k protiletadlové obraně letiště Nichols Field. V té době se velký počet betonových bunkrů přímo ježil hlavněmi kulometů, když i každá budova byla přeměněna v ohnisko odporu. Zde z amerických historických podkladů český historik Miloš Hubáček, kniha – Boj o Filipíny – str., 455., píše, cituji:

„11. divize měla pouze lehké dělostřelectvo, které nebylo proti silným opevněním dostatečně účinné, a tak jako m ...
Přílohy
Dobytí Manily_33.jpg
general_Krueger_Wikipedie_22.jpg

Views: 1308  •  Komentáře: 2  •  Odeslat odpověď [ Číst dále ]


 •  Novinky
  Odpovědi
  Zobrazení
  Poslední příspěvek

 • Kdo je online?
 • Ve fóru je celkem 85 uživatelů :: 7 registrovaných, 1 skrytý a 77 hostů (založeno na uživatelích aktivních během posledních 5 minut)
  Nejvíce zde současně bylo přítomno 1106 uživatelů dne 19/6/2024, 15:23

 • Hledání

 • Statistiky
 • Totals
  Celkem příspěvků 415179
  Celkem témat 8799
  Total Announcements: 1499
  Total Stickies: 14
  Total Attachments: 17433

  Topics per day: 4
  Posts per day: 193
  Users per day: 2
  Topics per user: 2
  Posts per user: 92
  Posts per topic: 47

  Celkem zaregistrovaných uživatelů 4534
  Nejnovějším uživatelem je Larry Valdez